sinh sản vô tính ở thực vật là cây non được sinh ra mang đặc tính

Câu hỏi:

03/08/2019 36,946

A. Giống cây u, đem sự phối hợp thân thiết gửi gắm tử đực và gửi gắm tử cái

Bạn đang xem: sinh sản vô tính ở thực vật là cây non được sinh ra mang đặc tính

B. Giống cây u, không tồn tại sự phối hợp thân thiết gửi gắm tử đực và gửi gắm tử cái

Đáp án chủ yếu xác

C. Giống phụ huynh, đem sự phối hợp thân thiết gửi gắm tử đực và gửi gắm tử cái

D. Giống và không giống cây u, không tồn tại sự phối hợp thân thiết gửi gắm tử đực và gửi gắm tử cái

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Trong vạn vật thiên nhiên cây tre hoàn toàn có thể sinh đẻ bằng?

A. Rễ phụ       

B. Lóng

C. Thân rễ       

D. Thân bò

Câu 2:

Bào tử ở thực vật đem cỗ NST (NST)?

A. Lưỡng bội và tạo hình cây đơn bội

B. Đơn bội và tạo hình cây lưỡng bội

C. Đơn bội và tạo hình cây đơn bội

D. Lưỡng bội và tạo hình cây lưỡng bội

Câu 3:

Sinh sản vì chưng dạ dày là dẫn đến thế kỷ mới từ?

A. Bào tử được đột biến ở những thực vật đem đan xen mới bào tử thể và gửi gắm tử thể

B. Bào tử được đột biến vì thế nguyên vẹn nhân ở những thực vật đem đan xen mới bào tử thể và gửi gắm tử thể

Xem thêm: lời dẫn chương trình văn nghệ

C. Bào tử được đột biến vì thế hạn chế phân ở trộn gửi gắm tử thể của những thực vật đem đan xen mới bào tử thể và gửi gắm tử thể

D. Hợp tử được đột biến ở những thực vật đem đan xen mới bào tử thể và gửi gắm tử thể

Câu 4:

Xét những ngành thực vật sau:

(1) Hạt trần

(2) Rêu

(3) Quyết

(4) Hạt kín

Sinh sản vì chưng dạ dày đem ở

A. (1) và (2)       

B. (1) và  (4)

C. (2) và (3)       

D. (3) và (4)

Câu 5:

Xét những Điểm lưu ý sau:

(1) Cá thể sinh sống song lập, đơn lẻ vẫn hoàn toàn có thể dẫn đến con cái con cháu. Vì vậy, chất lượng tốt vô tình huống tỷ lệ quần thể thấp

(2) Tạo đi ra những thành viên thích ứng chất lượng tốt với môi trường thiên nhiên sinh sống ổn định lăm le, không nhiều dịch chuyển, vì vậy quần thể cải cách và phát triển nhanh

(3) Tạo đi ra những thành viên mới mẻ giống như nhau và giống như thành viên u về những Điểm lưu ý di truyền

(4) Tạo đi ra con số con cái con cháu giống như vô một thời hạn ngắn

(5) Cho phép tắc tăng hiệu suất sinh đẻ vì như thế ko cần tiêu hao tích điện mang đến việc tạo ra gửi gắm tử và thụ tinh

(6) Tạo đi ra mới con cái con cháu giống như nhau về mặt mày DT nên chất lượng tốt thế Lúc ĐK sinh sống thay cho đổi

Sinh sản vô tính đem những Điểm lưu ý nào?

A. (1), (2), (3), (4) và (6)       

B. (3) và (5)

C. (1) và (2)       

Xem thêm: tính thể tích hình chữ nhật

D. (1), (2), (3), (4) và (5)