sơ đồ khối của hệ thống thông tin và viễn thông phần phát thông tin gồm

  1. Lớp 12

  2. Sơ đồ dùng khối của khối hệ thống vấn đề và viễn thông phần phân phát vấn đề gồm:

hint-header

Cập nhật ngày: 19-09-2022


Chia sẻ bởi: Trần Thị Mai Chi


Sơ đồ dùng khối của khối hệ thống vấn đề và viễn thông phần phân phát vấn đề gồm:

A

4 khối

B

3 khối

C

6 khối

D

7 khối

Chủ đề liên quan

Khối thứ nhất vô phần thu vấn đề của khối hệ thống vấn đề và viễn thông là:

A

Nhận vấn đề

B

Nguồn vấn đề

C

Xử lí tin cẩn

D

Đường truyền

Một khối hệ thống vấn đề và viễn thông gồm:

A

Phần phân phát vấn đề.

B

Phát và truyền vấn đề.

C

Phần thu vấn đề.

D

Phát và thu vấn đề.

Cường chừng tiếng động vô máy tăng âm vì thế khối nào là ra quyết định ?

A

Mạch khuyếch đại năng suất

B

Mạch trung gian giảo kích

C

Mạch âm sắc

D

Mạch chi phí khuyếch đại

Tín hiệu vô và đi ra ở mạch khuếch tán năng suất vô máy tăng âm là:

A

Tín hiệu âm tần

B

Tín hiệu cao tần

C

Tín hiệu trung tần

D

Tín hiệu nước ngoài sai

Đặc điểm của tín hiệu vô và đi ra ở mạch khuếch tán công suất:

A

Cùng tần số

B

Cùng biên chừng

C

Cùng trộn

D

Cùng tần số, biên độ

Ở mạch khuếch tán năng suất (đẩy kéo )nếu một tranzito bị hỏng

A

Mạch hoạt động và sinh hoạt vô nửa chu kỳ luân hồi

B

Mạch vẫn hoạt động và sinh hoạt bình thường

C

Mạch ngừng hoạt động và sinh hoạt

D

Tín hiệu ko được khuyếch đại

Chọn đáp án sai vô công dụng những khối vô máy tăng âm:

A

Khối mạch vào: tiêu thụ tín hiệu cao tần

B

Khối mạch chi phí khuyếch đại: Tín hiệu âm tần qua quýt mạch vô sở hữu biên chừng vô cùng nhỏ nên cần thiết khuyếch đại cho tới một trị số chắc chắn.

C

Khối mạch âm sắc: dùng làm kiểm soát và điều chỉnh chừng trầm, bổng của tiếng động.

D

Khối mạch khuyếch đại công suất: khuyếch đại năng suất âm tần đầy đủ rộng lớn để mang đi ra loa.

Mạch nào là tại đây ko cần là mạch năng lượng điện tử điều khiển:

A

Mạch tạo nên xung

B

Tín hiệu gửi gắm thông

C

Báo hiệu và bảo đảm năng lượng điện áp

D

Điều khiển bảng năng lượng điện tử

Phân loại mạch năng lượng điện tử theo gót công dụng và trọng trách thì có:

A

2 loại mạch

B

3 loại mạch

C

4 loại mạch

D

5 loại mạch

Mạch điều khiển và tinh chỉnh tín hiệu là mạch năng lượng điện tử sở hữu công dụng thay cho thay đổi …... của những ……

Xem thêm: văn tả con chó lớp 4 ngắn gọn nhất

A

tín hiệu - tần số

B

biên chừng - tần số

C

trạng thái – tín hiệu

D

đối tượng - tín hiệu

Mạch điều khiển và tinh chỉnh tín hiệu giản dị và đơn giản thông thường sở hữu sơ đồ dùng vẹn toàn lí dạng:

A

Nhận mệnh lệnh Xử lí Tạo xung Chấp hành

B

Nhận mệnh lệnh Xử lí Khuếch đại Chấp hành

C

Đặt mệnh lệnh Xử lí Khuếch đại Ra chuyển vận

D

Nhận mệnh lệnh Xử lí thay đổi Thực hành

Động cơ nào là sở hữu khí giới kiểm soát và điều chỉnh vận tốc, trong những mô tơ sau :

A

Máy bơm nước.

B

Tủ lạnh lẽo.

C

Quạt bàn.

D

Máy trau.

Phương pháp điều khiển và tinh chỉnh vận tốc của mô tơ năng lượng điện xoay chiều một trộn đích thị là:

A

Thay thay đổi vị trí stato

B

Thay thay đổi Roto

C

Điều khiển dòng sản phẩm năng lượng điện đi vào mô tơ

D

Điều khiển tần số dòng sản phẩm năng lượng điện đi vào động cơ

Hiện ni cách thức hay được dùng nhằm điều khiển và tinh chỉnh vận tốc của mô tơ xoay chiều một pha:

A

Điều khiển dòng sản phẩm năng lượng điện đi vào mô tơ

B

Điều khiển năng lượng điện áp đi vào động cơ

C

Thay thay đổi số vòng chão Stator

D

Mắc tiếp nối nhau với mô tơ một năng lượng điện trở

Để điều khiển và tinh chỉnh vận tốc mô tơ một trộn hoàn toàn có thể dùng phương pháp:

A

Thay thay đổi số vòng chão của Stato

B

Điều khiển năng lượng điện áp đi vào động cơ

C

Điều khiển tần số mối cung cấp năng lượng điện đi vào mô tơ

D

Cả 3 phương pháp

Triac vô mạch điều khiển và tinh chỉnh thực hiện thay cho thay đổi vận tốc mô tơ nhờ :

A

Tăng, tách thời hạn dẫn

B

Tăng, tách trị số dòng sản phẩm điện

C

Tăng, tách trị số năng lượng điện áp

D

Tăng, tách tần số mối cung cấp điện

Hiện ni cách thức hay được dùng nhằm điều khiển và tinh chỉnh vận tốc của mô tơ xoay chiều một pha:

A

Điều khiển dòng sản phẩm năng lượng điện đi vào mô tơ

B

Điều khiển năng lượng điện áp đi vào động cơ

C

Thay thay đổi số vòng chão Stator

D

Mắc tiếp nối nhau với mô tơ một năng lượng điện trở

Vô tuyến truyền hình và truyền hình cáp không giống nhau ở:

A

Môi ngôi trường truyền tin cẩn

B

Mã hoá tin cẩn

C

Xử lý tin cẩn

D

Nhận thông tin

Hãy lựa chọn đáp án sai

A

Hệ thống vấn đề là khối hệ thống viễn thông.

B

Hệ thống vấn đề là khối hệ thống sử dụng những phương án nhằm thông tin lẫn nhau những vấn đề quan trọng.

C

Hệ thống viễn thông là khối hệ thống truyền những vấn đề ra đi vì chưng sóng vô tuyến năng lượng điện.

D

Hệ thống viễn thông là khối hệ thống truyền thông tin lẫn nhau qua quýt đài truyền hình.

Sơ đồ dùng khối của khối hệ thống vấn đề và viễn thông phần phân phát vấn đề gồm:

A

4 khối

B

3 khối

D

7 khối