số giao điểm của đồ thị hàm số

Câu hỏi:

18/06/2019 39,208

Bạn đang xem: số giao điểm của đồ thị hàm số

Trả lời:

verified

Giải vị Vietjack

 Đáp án D.

Phương trình hoành phỏng phú điểm: x3 + x – 2 = x – 1 <=> x3 = 1 <=> x = 1.

Vậy (C) và đường thẳng liền mạch y = x – 1 chỉ sở hữu 1 phú điểm

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho hàm số y = x4 – 2x2 – 1. Tìm số giao điểm của đồ thị hàm số với trục Ox:

A. 1.

B. 3

C. 4

D. 2

Câu 2:

Số phú điểm của trục hoành và thiết bị thị hàm số hắn = -x4 + 2x2 + 3 là:

A. 1

B. 3

C. 2

D. 4

Câu 3:

Cho hàm số hắn = x4 – 4x2 – 2  có thiết bị thị (C) và thiết bị thị (P) : hắn = 1- x2. Số phú điểm của (P) và thiết bị thị (C) là

A. 2

B. 1

Xem thêm: tả một người mà em yêu quý

C. 3

D. 4

Câu 4:

Đồ thị của hàm số y = -x3 + 3x2 + 2x – 1 và thiết bị thị của hàm số y = 3x2 – 2x – 1 sở hữu toàn bộ từng nào điểm chung?

A. 1

B. 3

C. 2

D. 0

Câu 5:

Tìm số giao điểm của đồ thị hàm số y = x4 – 2x2 và thiết bị thị hàm số hắn = x2 – 2

A. 4

B. 2

C. 3

D. 1

Câu 6:

Tìm số phú điểm của thiết bị thị hàm số y = (x – 2)(x2 + x + 1) và trục hoành.

A. 1

B. 0

C. 2

D. 3

Xem thêm: ch3 ch2 ch3+cl2