soạn tập đọc lớp 5

VnDoc.com Học tập dượt Lớp 5

Chuyên mục Tập gọi lớp 5 theo đuổi sát những bài học kinh nghiệm nhập lịch trình học tập, chung những em ôn tập dượt, nắm rõ kỹ năng và kiến thức cơ bạn dạng của lịch trình Tiếng Việt lớp 5 với thật nhiều bài bác tập dượt và đề thi đua rất đầy đủ đáp án nhằm những em tự động học tập chất lượng Tiếng Việt 5, biên soạn bài bác 5 cạnh bên Toán 5 và Tiếng Anh lớp 5.

Bạn đang xem: soạn tập đọc lớp 5

 • Tập gọi lớp 5 học tập kì 1
  • Tuần 2: VN - Tổ Quốc em
  • Tuần 3: VN - Tổ Quốc em
  • Tuần 4: VN - Tổ Quốc em
  • Tuần 5: Cánh chim hòa bình
  • Tuần 6: Cánh chim hòa bình
  • Tuần 7: Cánh chim hòa bình
  • Tuần 8: Con người với thiên nhiên
  • Tuần 9: Con người với thiên nhiên
  • Tuần 10: Con người với thiên nhiên
  • Tuần 11: Giữ lấy màu sắc xanh
  • Tuần 12: Giữ lấy màu sắc xanh
  • Tuần 13: Giữ lấy màu sắc xanh
  • Tuần 14: Giữ lấy màu sắc xanh
  • Tuần 15: Giữ lấy màu sắc xanh
  • Tuần 16: Giữ lấy màu sắc xanh
  • Tuần 17: Giữ lấy màu sắc xanh
  • Tuần 18: Ôn tập dượt cuối học tập kì 1
 • Tập gọi lớp 5 tập dượt 2
  • Tuần 19: Người công dân
  • Tuần 20: Người công dân
  • Tuần 21: Người công dân
  • Tuần 22: Vì cuộc sống thường ngày thanh bình
  • Tuần 23: Vì cuộc sống thường ngày thanh bình
  • Tuần 24: Vì cuộc sống thường ngày thanh bình
  • Tuần 25: Nhớ nguồn
  • Tuần 26: Nhớ nguồn
  • Tuần 27: Nhớ nguồn
  • Tuần 28: Ôn tập dượt thân thích học tập kì 2
  • Tuần 29: Nam và nữ
  • Tuần 30: Nam và nữ
  • Tuần 31: Nam và nữ
  • Tuần 32: Những người sở hữu tương lai
  • Tuần 33: Những người sở hữu tương lai
  • Tuần 34: Những người sở hữu tương lai
  • Tuần 35: Ôn tập dượt học tập kì 2

Tập gọi lớp 5 học tập kì 1

Tuần 2: VN - Tổ Quốc em

 • Tập gọi lớp 5: Nghìn năm văn hiến
 • Tập gọi lớp 5: Sắc màu sắc em yêu

Tuần 3: VN - Tổ Quốc em

 • Tập gọi lớp 5: Lòng dân
 • Tập gọi lớp 5: Lòng dân (tiếp theo)

Tuần 4: VN - Tổ Quốc em

 • Tập gọi lớp 5: Những con cái sếu vị giấy
 • Tập gọi lớp 5: Bài ca về Trái đất

Tuần 5: Cánh chim hòa bình

 • Tập gọi lớp 5: Một Chuyên Viên máy xúc
 • Tập gọi lớp 5: Ê-mi-li, con

Tuần 6: Cánh chim hòa bình

 • Tập gọi lớp 5: Sự sụp sập của cơ chế A-pác-thai
 • Tập gọi lớp 5: Tác phẩm của Si-le và thương hiệu trừng trị xít

Tuần 7: Cánh chim hòa bình

 • Tập gọi lớp 5: Những người chúng ta tốt
 • Tập gọi lớp 5: Tiếng đàn ba-la-lai-ca bên trên sông Đà

Tuần 8: Con người với thiên nhiên

 • Tập gọi lớp 5: Kì diệu rừng xanh
 • Tập gọi lớp 5: Trước cổng trời

Tuần 9: Con người với thiên nhiên

 • Tập gọi lớp 5: Cái gì quý nhất?
 • Tập gọi lớp 5: Đất Cà Mau

Tuần 10: Con người với thiên nhiên

 • Ôn tập dượt thân thích học tập kì 1 Tiếng Việt lớp 5: Tiết 1 + 2
 • Ôn tập dượt thân thích học tập kì 1 Tiếng Việt lớp 5: Tiết 3 + 4
 • Ôn tập dượt thân thích học tập kì 1 Tiếng Việt lớp 5: Tiết 5 + 6
 • Ôn tập dượt thân thích học tập kì 1 Tiếng Việt lớp 5: Tiết 7
 • Ôn tập dượt thân thích học tập kì 1 Tiếng Việt lớp 5: Tiết 8

Tuần 11: Giữ lấy màu sắc xanh

 • Tập gọi lớp 5: Chuyện một khu vực vườn nhỏ
 • Tập gọi lớp 5: Tiếng vọng

Tuần 12: Giữ lấy màu sắc xanh

 • Tập gọi lớp 5: Mùa thảo quả
 • Tập gọi lớp 5: Hành trình của lũ ong

Tuần 13: Giữ lấy màu sắc xanh

 • Tập gọi lớp 5: Người gác rừng tí hon
 • Tập gọi lớp 5: Trồng rừng ngập mặn

Tuần 14: Giữ lấy màu sắc xanh

 • Tập gọi lớp 5: Chuỗi ngọc lam
 • Tập gọi lớp 5: Hạt gạo buôn bản ta

Tuần 15: Giữ lấy màu sắc xanh

 • Tập gọi lớp 5: Buôn Chư Lênh đón cô giáo
 • Tập gọi lớp 5: Về mái nhà đang được xây

Tuần 16: Giữ lấy màu sắc xanh

 • Tập gọi lớp 5: Thầy dung dịch như u hiền
 • Tập gọi lớp 5: Thầy cúng chuồn viện

Tuần 17: Giữ lấy màu sắc xanh

 • Tập gọi lớp 5: Ngu công xã Trịnh Tường
 • Tập gọi lớp 5: Ca dao về làm việc sản xuất

Tuần 18: Ôn tập dượt cuối học tập kì 1

 • Ôn tập dượt cuối học tập kì 1 Tiếng Việt 5: Tiết 1
 • Ôn tập dượt cuối học tập kì 1 Tiếng Việt 5: Tiết 2
 • Ôn tập dượt cuối học tập kì 1 Tiếng Việt 5: Tiết 3 + 4
 • Ôn tập dượt cuối học tập kì 1 Tiếng Việt 5: Tiết 5 + 6
 • Ôn tập dượt cuối học tập kì 1 Tiếng Việt 5: Tiết 7
 • Ôn tập dượt cuối học tập kì 1 Tiếng Việt 5: Tiết 8

Tuần 19: Người công dân

 • Tập gọi lớp 5: Người công số lượng dân sinh Một
 • Tập gọi lớp 5: Người công số lượng dân sinh Một (tiếp theo)

Tuần 20: Người công dân

 • Tập gọi lớp 5: Thái sư Trần Thủ Độ
 • Tập gọi lớp 5: Người tài trợ quan trọng đặc biệt của Cách mạng

Tuần 21: Người công dân

 • Tập gọi lớp 5: Trí dũng tuy nhiên toàn
 • Tập gọi lớp 5: Tiếng rao đêm

Tuần 22: Vì cuộc sống thường ngày thanh bình

 • Tập gọi lớp 5: Lập buôn bản lưu giữ biển
 • Tập gọi lớp 5: Cao Bằng

Tuần 23: Vì cuộc sống thường ngày thanh bình

 • Tập gọi lớp 5: Phân xử tài tình
 • Tập gọi lớp 5: Chú chuồn tuần

Tuần 24: Vì cuộc sống thường ngày thanh bình

 • Tập gọi lớp 5: Luật tục xưa của những người Ê-đê
 • Tập gọi lớp 5: Hộp thư mật

Tuần 25: Nhớ nguồn

 • Tập gọi lớp 5: Phong cảnh đền rồng Hùng
 • Tập gọi lớp 5: Cửa sông

Tuần 26: Nhớ nguồn

 • Tập gọi lớp 5: Nghĩa thầy trò
 • Tập gọi lớp 5: Hội thổi cơm trắng thi đua ở Đồng Vân

Tuần 27: Nhớ nguồn

 • Tập gọi lớp 5: Tranh buôn bản Hồ
 • Tập gọi lớp 5: Đất nước

Tuần 28: Ôn tập dượt thân thích học tập kì 2

 • Ôn tập dượt thân thích học tập kì 1 Tiếng Việt lớp 5: Tiết 1 + 2
 • Ôn tập dượt thân thích học tập kì 2 Tiếng Việt lớp 5: Tiết 3
 • Ôn tập dượt thân thích học tập kì 2 Tiếng Việt lớp 5: Tiết 4
 • Ôn tập dượt thân thích học tập kì 2 Tiếng Việt lớp 5: Tiết 5 + 6
 • Ôn tập dượt thân thích học tập kì 2 Tiếng Việt lớp 5: Tiết 7
 • Ôn tập dượt thân thích học tập kì 2 Tiếng Việt lớp 5: Tiết 8

Tuần 29: Nam và nữ

 • Tập gọi lớp 5: Một vụ đắm tàu
 • Tập gọi lớp 5: Con gái

Tuần 30: Nam và nữ

 • Tập gọi lớp 5: Thuần phục sư tử
 • Tập gọi lớp 5: Tà áo lâu năm Việt Nam

Tuần 31: Nam và nữ

 • Tập gọi lớp 5: Công việc đầu tiên
 • Tập gọi lớp 5: Bầm ơi

Tuần 32: Những người sở hữu tương lai

 • Tập gọi lớp 5: Út Vịnh
 • Tập gọi lớp 5: Những cánh buồm

Tuần 33: Những người sở hữu tương lai

 • Tập gọi lớp 5: Luật Báo vệ, đỡ đần và dạy dỗ con trẻ em
 • Tập gọi lớp 5: Sang năm con cái lên bảy

Tuần 34: Những người sở hữu tương lai

 • Tập gọi lớp 5: Lớp học tập bên trên đường
 • Tập gọi lớp 5: Nếu ngược khu đất thiếu hụt con trẻ con

Tuần 35: Ôn tập dượt học tập kì 2

 • Ôn tập dượt cuối học tập kì 2 Tiếng Việt 5: Tiết 1
 • Ôn tập dượt cuối học tập kì 2 Tiếng Việt 5: Tiết 2
 • Ôn tập dượt cuối học tập kì 2 Tiếng Việt lớp 5 - Tiết 4
 • Ôn tập dượt cuối học tập kì 2 Tiếng Việt lớp 5 - Tiết 5
 • Ôn tập dượt cuối học tập kì 2 Tiếng Việt lớp 5 - Tiết 6
 • Ôn tập dượt cuối học tập kì 2 Tiếng Việt lớp 5 - Tiết 7

Lý thuyết Tiếng Việt lớp 5

Chủ điểm 1: VN - Tổ Quốc em

Chủ điểm 2: Cánh chim hòa bình

Chủ điểm 3: Con người với thiên nhiên

Xem thêm: đô thị hóa là một quá trình

Chủ điểm 4: Ôn tập dượt thân thích học tập kì 1

Chủ điểm 5: Giữ lấy màu sắc xanh

Xem thêm: đạo hàm của căn x

 • Tập đọc: Chuyện một khu vực vườn nhỏ
 • Tập đọc: Tiếng vọng
 • Tập đọc: Mùa thảo quả
 • Tập đọc: Hành trình của lũ ong
 • Lý thuyết Tiếng Việt 5: Người gác rừng tí hon
 • Lý thuyết Tiếng Việt 5: Trồng rừng ngập mặn

Chủ điểm 6: Vì niềm hạnh phúc của con cái người

 • Lý thuyết Tiếng Việt lớp 5: Chuỗi ngọc lam
 • Lý thuyết Tiếng Việt 5: Hạt gạo buôn bản ta
 • Lý thuyết Tiếng Việt 5: Buôn Chư Lênh đón cô giáo
 • Lý thuyết Tiếng Việt 5: Về mái nhà đang được xây
 • Lý thuyết Tiếng Việt 5: Thầy dung dịch như u hiền
 • Lý thuyết Tiếng Việt 5: Thầy cúng chuồn dịch viện
 • Lý thuyết Tiếng Việt 5: Ngu công xã Trịnh Tường
 • Lý thuyết Tiếng Việt 5: Ca dao về làm việc sản xuất

Chủ điểm 7: Ôn tập dượt cuối học tập kì 1

Chủ điểm 8: Người công dân

 • Lý thuyết Tiếng Việt 5: Tập gọi - Người công số lượng dân sinh Một
 • Lý thuyết Tiếng Việt 5: Tập gọi - Người công số lượng dân sinh Một (tiếp theo)
 • Lý thuyết Tiếng Việt 5: Tập gọi - Thái sư Trần Thủ Độ
 • Lý thuyết Tiếng Việt 5: Tập gọi - Nhà tài trợ quan trọng đặc biệt của Cách mạng
 • Lý thuyết Tiếng Việt 5: Tập gọi - Trí dũng tuy nhiên toàn
 • Lý thuyết Tiếng Việt 5: Tập gọi - Tiếng rao đêm