sự đóng mở của khí khổng là ứng động

Câu hỏi:

31/07/2019 37,011

A. Ứng động sinh trưởng       

Bạn đang xem: sự đóng mở của khí khổng là ứng động

B. Ứng động không sinh trưởng

Đáp án chủ yếu xác

C. Ứng động tổn thương       

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Điểm khác lạ cơ phiên bản thân thiện ứng động với phía động là?

A. Tác nhân kích ứng ko tấp tểnh hướng

B. Có sự chuyển động vô hướng

C. Không tương quan tới việc phân loại tế bào

D. Có nhiều tác nhân kích thích

Câu 2:

Sự chuyển động bắt bùi nhùi của cây gọng vó là phối kết hợp của?

A. Ứng động xúc tiếp và hóa ứng động

B. Quang ứng động và năng lượng điện ứng động

C. Nhiệt ứng động và thủy ứng động

D. Ứng động tổn thương

Câu 3:

Ứng động của cây trinh bạch nữ giới Khi chạm vấp là?

A. Ứng động sinh trưởng

B. Quang ứng động

C. Ứng động ko sinh trưởng

D. Điện ứng động

Câu 4:

Trong những hiện tượng kỳ lạ sau :

Xem thêm: tác dụng của biện pháp ẩn dụ

(1) khí khổng đóng góp mở

(2) hoa chục giờ nở nhập buổi sáng

(3) hiện tượng kỳ lạ thức ngủ của chồi cây bàng

4) sự dóng cởi của lá cây trinh bạch nữ

(5) lá cây bọn họ Đậu xòe đi ra và khép lại

bao nhiêu hiện tượng kỳ lạ bên trên là ứng động sinh trưởng?

A. 2       

B. 3        

C. 4      

D. 5

Câu 5:

Ứng động là mẫu mã phản xạ của cây trước?

A. đa phần tác nhân kích thích

B. Tác nhân kích ứng khi được bố trí theo hướng, Khi vô hướng

C. Tác nhân kích ứng ko tấp tểnh hướng

D. Tác nhân kích ứng bất ổn định

Câu 6:

Trong những hiện tượng kỳ lạ sau:

(1) hoa chục giờ nở nhập buổi sáng

(2) khí khổng đóng góp mở

(3) hiện tượng kỳ lạ thức ngủ của chồi cây bàng

(4) sự khép và xòe của lá cây trinh bạch nữ

(5) lá cây phượng vĩ xòe đi ra buổi ngày và khép lại nhập ban đêm

Những hiện tượng kỳ lạ nào là bên trên đó là ứng động ko sinh trưởng?

A. (1), (2) và (3)       

B. (2) và (4)

C. (3) và (5)       

Xem thêm: give the correct form of the verbs in brackets

D. (2), (3) và (5)