thành phần nào sau đây không được xếp vào cơ cấu thành phần kinh tế của một quốc gia

Câu hỏi:

19/06/2022 13,582

A. Hộ mái ấm gia đình.

Bạn đang xem: thành phần nào sau đây không được xếp vào cơ cấu thành phần kinh tế của một quốc gia

Đáp án chủ yếu xác

Đáp án chính là: A

Dựa vô đặc điểm của sinh hoạt tạo ra, người tớ phân tách cơ cấu tổ chức ngành tài chính của một vương quốc trở nên tía group ngành chủ yếu gồm: nông nghiệp, lâm nghiệp, thuỷ sản; công nghiệp và xây dựng; công ty. Hộ mái ấm gia đình là mẫu mã tổ chức triển khai bờ cõi nông nghiệp.

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Nội dung đa phần nhất của cơ cấu tổ chức tài chính là

A. sự bố trí những thành phần vô cả tổng thể cộng đồng.

B. tổng số cộng đồng và toàn bộ những thành phần thích hợp trở nên.

C. sự phân loại tổng thể cộng đồng trở nên những thành phần.

D. các thành phần thích hợp trở nên và mối quan hệ thân ái bọn chúng.

Câu 2:

Nhận tấp tểnh này tại đây chính với cơ cấu tổ chức tài chính theo dõi ngành?

A. Tập thích hợp những ngành, nghành nghề dịch vụ, thành phần tài chính thích hợp trở nên.

B. Tập thích hợp của toàn bộ những ngành tạo hình nên nền tài chính.

C. Là sản phẩm của phân công trạng động xã hội theo dõi bờ cõi.

D. Hình trở nên dựa vào cơ chế chiếm hữu, bao gồm nhiều bộ phận.

Câu 3:

Cơ cấu theo dõi ngành phản ánh

A. trình chừng cải tiến và phát triển, thế mạnh từng bờ cõi.

B. trình chừng cải tiến và phát triển của nền tạo ra xã hội.

Xem thêm: chức năng của thị trường

C. khả năng khai quật năng lượng tổ chức triển khai tạo ra.

D. sản phẩm phân công trạng động theo dõi bờ cõi.

Câu 4:

Cơ cấu ngành tài chính bao gồm những cỗ phận

A. công nghiệp - thiết kế, công ty và điểm nội địa.

B. nông - lâm - ngư nghiệp, điểm ở nội địa và công ty.

C. nông - lâm - ngư nghiệp, công nghiệp - thiết kế và công ty.

D. công nghiệp - thiết kế, công ty và điểm ngoài nước.

Câu 5:

Thành phần này tại đây không được xếp vô cơ cấu tổ chức bờ cõi một quốc gia?

A. Điểm tạo ra.

B. Ngành tạo ra.

C. Vùng tài chính.

D. Khu chiết xuất.

Câu 6:

Nhận tấp tểnh này tại đây chính với cơ cấu tổ chức tài chính theo dõi lãnh thổ?

A. Tập thích hợp của toàn bộ những ngành tạo hình nên nền tài chính.

B. Tập thích hợp những ngành, nghành nghề dịch vụ, thành phần tài chính thích hợp trở nên.

C. Là sản phẩm của phân công trạng động xã hội theo dõi bờ cõi.

Xem thêm: đề thi toán thpt 2022

D. Hình trở nên dựa vào cơ chế chiếm hữu, bao gồm nhiều bộ phận.