the wealthy man by three masked

Câu hỏi:

07/08/2023 6,205

C. kidnapped 

Bạn đang xem: the wealthy man by three masked

Đáp án chủ yếu xác

Đáp án. C

Giải thích:

Mệnh đề vừa đủ được xem là who was kidnapped .... Vì mệnh đề đem nghĩa tiêu cực nên tớ sử dụng P2 để tạo nên trở thành cụm tính kể từ rút gọn gàng. Mệnh đề này hoàn toàn có thể được rút gọn gàng trở thành cụm tính kể từ kidnapped ... (bỏ đại kể từ mối liên hệ who và động kể từ to be). 

Dịch nghĩa: Người con trai phong lưu bị tóm gọn cóc tự tía người con trai treo mặt mũi nạ và được giải cứu giúp an toàn và tin cậy.

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Circle one letter đồ sộ indicate the option that best completes each of the following sentences

Despacito, ________over four billion times on YouTube, is one of the most favourite songs among teenagers worldwide.

A. viewed 

B. viewing 

C. which viewed 

D. is viewed

Câu 2:

The town of Keswick, ________lies at the heart of the Lake District, is the perfect place for holiday.

A. which

B. where 

C. who

D. that

Câu 3:

Circle one letter đồ sộ indicate the option that best completes each of the following sentences. 

 The architect________designed this building is very famous.

A. who

Xem thêm: tư tưởng yêu nước thương dân của người việt phát triển theo hai xu hướng nào

B. which

C. whom 

D. whose

Câu 4:

The office________I'm using at the moment is very small.

A. whom 

B. whose

C. where 

D. ∅

Câu 5:

School counsellors have đồ sộ show deep sensitivity in their work đồ sộ gain the trust and respect of the adolescents ________they work.

A. whom 

B. with whom

C. who

D. that

Câu 6:

The pedestrians reported the man in black________trying đồ sộ break into the house đồ sộ the police.

A. who

B. which

C. ∅ 

Xem thêm: toán lớp 4 trang 117 luyện tập

D. whom