theo thuyết tiến hóa hiện đại nhân tố nào sau đây không phải là nhân tố tiến hóa

Câu hỏi:

13/03/2020 12,666

A. Giao phối tình cờ.                        

Bạn đang xem: theo thuyết tiến hóa hiện đại nhân tố nào sau đây không phải là nhân tố tiến hóa

Đáp án chủ yếu xác

C. Đột đổi mới.                    

Đáp án A

Theo thuyết tiến thủ hoá tiến bộ, yếu tố ko nên là yếu tố tiến thủ hoá là “Giao phối ngẫu nhiên” vì như thế giao hợp tình cờ ko thực hiện thay cho thay đổi tần số alen và bộ phận loại ren của quần thể.

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Đột đổi mới cấu hình NST bao hàm những dạng cơ phiên bản sau :

A. tổn thất, tăng, thay cho thế, hòn đảo địa điểm một cặp nuclêôtit.

B. tổn thất hoặc tổn thất một số trong những cặp NST.

C. tăng hoặc thay cho thế một số trong những cặp NST.

D. tổn thất đoạn, hòn đảo đoạn, đem đoạn, lặp đoạn.

Câu 2:

Dạng đột đổi mới cấu hình NST được áp dụng nhằm vô hiệu hóa ren rất có hại cho sức khỏe là

A. đem đoạn rộng lớn NST.                        

B. tổn thất đoạn nhỏ NST.

C. hòn đảo đoạn NST.                    

D. lặp đoạn NST.

Câu 3:

Cà chua đem cỗ NST 2n = 24. Tế bào nào là sau đó là thể nhiều bội lẻ của cà chua?

A. Tế bào đem 36 NST.                                                            

B. Tế bào có 48 NST.

Xem thêm: đỉnh phan xi păng cao bao nhiêu mét

C. Tế bào có 23 NST.              

D. Tế bào có 25 NST.

Câu 4:

Quá trình bay khá nước ở lá triển khai qua quýt những tuyến phố nào?

A. Chỉ tự tuyến phố qua quýt khí khổng.  

B. Chỉ tự tuyến phố qua quýt mặt phẳng lá.

C. Chỉ qua quýt những mép lá.

D. Bằng 2 tuyến phố qua quýt khí khổng và tuyến phố qua quýt mặt phẳng lá.

Câu 5:

Theo thuyết tiến thủ hóa tiến bộ, tinh lọc bất ngờ và những nguyên tố tình cờ đều sở hữu cộng đồng tầm quan trọng nào là sau đây?

A. Loại quăng quật trọn vẹn alen lặn thoát khỏi quần thể.

B. Làm thay cho thay đổi tần số alen của quần thể theo đuổi một khunh hướng chắc chắn.

C. Cung cung cấp những alen đột đổi mới mang lại quy trình tiến thủ hóa.

D. Làm thay cho thay đổi cấu hình DT của quần thể.

Câu 6:

Hoocmôn nào là sau đây tự tuyến tụy tiết rời khỏi, có công năng đem glicôgen ở gan góc trở nên glucôzơ tiến hành máu?

A. Insulin    

B. Tirôxin   

C. Glucagôn         

Xem thêm: thế nào là kể chuyện

D. Ơstrôgen