tiếng anh lớp 5 unit 1 lesson 2


3. Chúng tớ nằm trong thưa. Hỏi và trá lời nói nhửng thắc mắc về điểm chúng ta sống

Lựa lựa chọn câu nhằm coi lời nói giải nhanh chóng hơn

Bài 1

Bạn đang xem: tiếng anh lớp 5 unit 1 lesson 2

1. Look, listen and repeat.

(Nhìn, nghe và tái diễn.)

a) What's your hometown, Trung? - It's Da Nang.  

(Quê của công ty là ở đâu vậy Trung? - Tại Thành Phố Đà Nẵng.)

b) Oh, I lượt thích Da Nang. Did you live in the city? - No, I didn't. I lived in a village in the mountains.

(Ồ, mình yêu thích Thành Phố Đà Nẵng. Quý Khách sinh sống ở TP.HCM nên không? - Không, ko nên. Mình sinh sống ở một ngôi xã miền núi.)

c) What's your village like? - It's small and quiet.

(Ngôi xã của công ty ra sao? - Nó nhỏ và yên ổn tĩnh.)

d) Is it beautiful? - Yes, I think sánh.                 

(Nó đẹp nhất nên không? - Vâng, bản thân nghĩ về thế.)           

Quảng cáo

Bài 2

2. Point and say.

(Chỉ và phát âm.)

Lời giải chi tiết:

a) What's the thành phố like?  - It's big and busy.       

(Thành phố thì ra sao? - Nó rộng lớn và náo sức nóng.)                 

b) What's the village like? - It's far and quiet.              

(Làng quê thì ra sao? - Nó xa vời và yên ổn tĩnh.)           

c) What's the town like? - It's large and crowed. 

(Thị trấn thì ra sao? - Nó to lớn và nhộn nhịp.)                  

d) What's the island like? - It's small and pretty. 

(Hòn hòn đảo thì ra sao? - Nó nhỏ và xinh đẹp nhất.)

Bài 3

3. Let's talk.

(Chúng tớ nằm trong thưa.)

Hỏi và vấn đáp những thắc mắc về điểm chúng ta sinh sống.

Lời giải chi tiết:

- Where tự you live?  => I live in the city

(Bạn sinh sống ở đâu? - Mình sinh sống nhập TP.HCM.)

- What's it like? => It's busy and crowded

(Thành phố như vậy nào? - Nó sống động và nhộn nhịp.)

- Who tự you live with? => I live with my parents

(Bạn sinh sống với ai? - Mình sinh sống với phụ vương u.) 

Bài 4

4. Listen and circle a or b.

(Nghe và khoanh tròn trặn a hoặc b.)

1. Tom lives in a ___________.

a. pretty and quiet village

b. pretty and busy town

2. Tony's thành phố is ___________.

a. crowded and busy

b. large and busy

3. Peter's town is ___________.

a. big and crowded

b. small and busy

4. Linda lives in a ___________.

a. big and busy city

b. small and busy city

Phương pháp giải:

Bài nghe:

1. Trung: Where tự you live?

Tom: I live in a village.

Trung: What's it like?

Tom: It's pretty and quiet.

2. Trung: Where tự you live?

Tony: I live in a thành phố.

Trung: What's it like?

Tony: It's large and busy.

3. Trung: Where tự you live, Peter?

Peter: I live in a town.

Trung: What's it like?

Peter: It's small and busy.

4. Trung: Where tự you live?

Linda: I live in a thành phố.

Trung: What's it like?

Linda: It's big and busy.

Tạm dịch:

1. Trung: Bạn sinh sống ở đâu?

Tom: Mình sinh sống nhập một ngôi xã.

Trung: Nó như vậy nào?

Tom: Nó xinh đẹp nhất và yên ổn tĩnh.

2. Trung: Bạn sinh sống ở đâu?

Tony: Mình sinh sống nhập một trở nên phố

Trung: Nó như vậy nào?

Tony: Nó rộng lớn và sống động.

3. Trung: Bạn sinh sống ở đâu, Peter?

Peter: Mình sinh sống nhập một thị xã.

Trung: Nó như vậy nào?

Peter: Nó nhỏ và sống động.

4. Trung: Bạn sinh sống ở đâu?

Linda: Mình sinh sống nhập một TP.HCM.

Xem thêm: các thành phần của ngôn ngữ lập trình

Trung: Nó như vậy nào?

Linda: Nó rộng lớn và sống động.

Lời giải chi tiết:

1. Tom lives in a pretty and quiet village.

(Tom sinh sống nhập một ngôi xã đẹp nhất và yên ổn tĩnh.)

2. Tony’s thành phố is large and busy.

(Thành phố của Tony thì to lớn và náo sức nóng.)

3. Peter’s town is small and busy.

(Thị trấn của Peter thì nhỏ và náo sức nóng.)

4. Linda lives in a big and busy city.

(Linda sinh sống ở một TP.HCM rộng lớn và náo sức nóng.)

Bài 5

5. Write about you.

(Viết về em.)

1. What's your address? 

(Địa chỉ của công ty là gì?)

2. What's your hometown like?

(Quê hương thơm của công ty như vậy nào?)

3. Who tự you live with?

(Bạn sinh sống với ai?)

4. Do you lượt thích living there? Why?/ Why not?

(Bạn mến cuộc sống đời thường ở cơ nên không? Tại sao?/Tại sao không?)

Lời giải chi tiết:

1. It's 128/27, Thien Phuoc street, Ward 9, Tan Binh District, Ho Chi Minh City.

Hoặc: It's not number, village road. 

(Nó là số 128/27, đàng Thiên Phước, phường 9, quận Tân Bình, Thành phố Xì Gòn. 

Hoặc: Nó không tồn tại số, đàng xã.)

2. It's big and busy. Hoặc: It's small and quiet. 

(Nó rộng lớn và náo sức nóng. Hoặc: Nó nhỏ và yên ổn tĩnh.)

3. I live with my parents.  Hoặc:  I live with my grandparents. 

(Tôi sinh sống với phụ huynh. Hoặc: Tôi sinh sống với các cụ.)

4. Yes, I tự. Because it has the modern life, high education, and good health care.

Hoặc: Yes, I tự. Because it has fresh air and quiet.

(Vâng, tôi mến. Bởi vì như thế nó sở hữu cuộc sống đời thường tiến bộ, nền dạy dỗ rất chất lượng và đỡ đần sức mạnh chất lượng tốt.

Hoặc: Vâng, tôi mến. Bởi vì như thế nó sở hữu bầu không khí trong sạch và yên ổn tĩnh.)

Bài 6

6. Let's play. 

(Chúng tớ nằm trong đùa.)

Spot the difference.

(Phát hiện tại điểm khác lạ.)

Lời giải chi tiết:

Picture a (Tranh a)

Picture b (Tranh b)

5 cars (5 dù tô)

6 cars (6 dù tô)

None 

(Không có)

A woman in front of the yellow building

(Một người phụ phái đẹp trước tòa ngôi nhà màu sắc vàng)

2 people in the right side

(2 đứa ở mặt mày phải)

3 people in the right side

(3 đứa ở mặt mày phải)

STOP sign

(biển báo STOP)

BUS STOP sign 

(biển báo BUS STOP)

There is a logo of pills in top of the pharmacy

(Có một hình viên dung dịch bên trên cái của tiệm thuốc.)

None

(Không có)

The tree is as tall as the building.

(Cái cây cao bởi vì toà ngôi nhà.)

The tree is taller the the building.

(Cái cây cao hơn nữa toà ngôi nhà.)

Từ vựng

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 


Bình luận

Chia sẻ

 • Lesson 3 - Unit 1 trang 10, 11 SGK giờ đồng hồ Anh 5 mới mẻ

  Nghe và khoanh tròn trặn a hoặc b. Sau dó phát âm rộng lớn những câu sau. Đọc và ghi lại lựa chọn Đúng (Y) hoặc Sai (N)

 • Lesson 1 - Unit 1 trang 6, 7 SGK giờ đồng hồ Anh 5 mới mẻ

  1. Look, listen and repeat. 2. Point and say. 3. Let's talk. Ask and answer questions about address. 4. Listen and complete. 5. Read and complete. 6. Let's sing.

 • Ngữ pháp Unit 1 SGK giờ đồng hồ Anh lớp 5 mới mẻ
 • Luyện luyện kể từ vựng Unit 1 Tiếng Anh 5 mới mẻ

  Tổng hợp ý kể từ vựng Unit 1 Tiếng Anh 5 mới

 • Vocabulary - Từ vựng - Unit 1 SGK Tiếng Anh 5 mới mẻ

>> Xem thêm

Xem thêm: giáo dục kinh tế và pháp luật là gì

Báo lỗi - Góp ý

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến những môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5 bên trên Tuyensinh247.com khẳng định gom con cái lớp 5 học tập chất lượng tốt, trả trả tiền học phí nếu như học tập ko hiệu suất cao.