tìm hai số khi biết tổng và tỉ

Lý thuyết Toán lớp 4

Lý thuyết Toán lớp 4: Tìm nhì số lúc biết tổng và tỉ số của nhì số cơ bao hàm ví dụ cụ thể và những dạng bài xích luyện tự động luyện cho những em học viên tìm hiểu thêm tập luyện kĩ năng giải Toán 4 chương 5. Mời những em nằm trong dò thám hiểu cụ thể.

Bạn đang xem: tìm hai số khi biết tổng và tỉ

1. Phương pháp giải việc tìm hai số khi biết tổng và tỉ số

Để giải việc tìm hai số khi biết tổng và tỉ số tớ hoàn toàn có thể thực hiện như sau:

Bước 1: Vẽ sơ đồ gia dụng màn trình diễn nhì số cơ.

Bước 2: Tìm tổng số phần đều nhau.

Bước 3: Tìm số rộng lớn hoặc số bé:

Số rộng lớn = (Tổng : tổng số phần vì chưng nhau) x số phần của số lớn;

Số nhỏ nhắn = (Tổng : tổng số phần vì chưng nhau) x số phần của số nhỏ nhắn.

>> Cách giải dạng Toán tìm hai số khi biết tổng và tỉ của 2 số đó

2. Ví dụ Tìm nhì số lúc biết tổng và tỉ số của nhì số đó

Bài toán 1: Tổng của nhì số là 96. Tỉ số của nhì số này là 3/5. Tìm nhì số cơ.

Bài giải:

Ta sở hữu sơ đồ:

Tìm nhì số lúc biết tổng và tỉ số của nhì số đó

Theo sơ đồ gia dụng, tổng số phần đều nhau là:

3 + 5 = 8 (phần)

Số nhỏ nhắn là:

96 : 8 x 3 = 36

Số rộng lớn là:

96 - 36 = 60

Đáp số: Số bé: 36

Số lớn: 60.

Bài toán 2: Minh và Khôi sở hữu 25 quyển vở. Số vở của Minh vì chưng 2/3 số vở của Khôi. Hỏi từng chúng ta sở hữu từng nào quyển vở?

Bài giải:

Ta sở hữu sơ đồ:

Xem thêm: đạo hàm của căn x

Tìm nhì số lúc biết tổng và tỉ số của nhì số đó

Theo sơ đồ gia dụng, tổng số phần đều nhau là:

2 + 3 = 5 (phần)

Số vở của Minh là:

25 : 5 x 2 = 10 (quyển)

Số vở của Khôi là:

25 - 10 = 15 (quyển)

Đáp số: Minh: 10 quyển vở;

Khôi: 15 quyển vở.

Bài toán 3

Nêu việc rồi giải việc theo dõi sơ đồ gia dụng sau:

Tìm nhì số lúc biết tổng và tỉ số của 2 số

Bài toán: Tổng nhì loại đèn điện White và đèn điện color là 148 bóng. tường rằng số đèn điện White vì chưng 1/3 số đèn điện color. Hỏi số đèn điện từng loại là bao nhiêu?

Giải bài xích toán:

Theo việc, tổng số phần đều nhau là:

1 + 3 = 4 (phần)

Số đèn điện white color là:

148 : 4 × 1 = 37 (bóng)

Số đèn điện color là:

148 – 37 = 111 (bóng)

Đáp số:

Xem thêm: đỉnh phan xi păng cao bao nhiêu mét

Bóng đèn trắng: 37 bóng đèn

Bóng đèn màu: 111 bóng đèn

3. Bài luyện Tìm nhì số lúc biết tổng và tỉ số của nhì số cơ Toán 4

  • Cách giải dạng Toán tìm hai số khi biết tổng và tỉ của 2 số đó
  • Các việc về tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của chúng
  • Giải bài xích luyện trang 148 SGK Toán 4: Tìm nhì số lúc biết tổng và tỉ số của nhì số đó
  • Giải vở bài xích luyện Toán 4 bài xích 138: Tìm nhì số lúc biết tổng và tỉ của nhì số đó
  • Giải bài xích luyện trang 148 SGK Toán 4: Luyện luyện tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của nhì số đó
  • Giải vở bài xích luyện Toán 4 bài xích 139: Luyện luyện Tìm nhì số lúc biết tổng và tỉ của nhì số đó
  • Giải vở bài xích luyện Toán 4 bài xích 140: Luyện luyện Tìm nhì số lúc biết tổng và tỉ của nhì số cơ (tiếp theo)

Ngoài Lý thuyết Tìm nhì số lúc biết tổng và tỉ số của nhì số đó được VnDoc thuế tầm, tinh lọc. Các em tìm hiểu thêm những dạng đề đua học tập kì 1 lớp 4, đề đua học tập kì 2 theo dõi Thông tư 22 tiên tiến nhất được update. Mời những em học viên, những thầy cô với những bậc cha mẹ tìm hiểu thêm đề đua, bài xích luyện tiên tiến nhất.