tính đa dạng về loài của quần xã là

Câu hỏi:

02/03/2023 715

Bạn đang xem: tính đa dạng về loài của quần xã là

A. Mức phỏng đa dạng về con số loại nhập quần xã và con số thành viên của từng loài      

Đáp án chủ yếu xác

B. Mật phỏng thành viên của từng loại nhập quần xã

C. Tỉ lệ % số vị trí phát hiện một loại nhập tổng số vị trí quan liêu sát       

D. Số loại vào vai trò cần thiết nhập quần xã

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP Thi Thử Ngay

Tính đa dạng và phong phú về loại của quần xã là: Mức phỏng đa dạng về con số loại nhập quần xã và con số thành viên của từng loài.

Chọn A

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Quá trình tiến bộ hoá nhỏ kết thúc đẩy khi

A. Quần thể mới mẻ xuất hiện.                          

B. Chi mới mẻ xuất hiện 

C. Loài mới mẻ xuất hiện                                   

D. Họ mới mẻ xuất hiện.

Câu 2:

Khí quyển nguyên vẹn thuỷ không tồn tại (hoặc với cực kỳ ít) chất

A. H2                           

B. O2                         

C. N2                          

D. NH3

Câu 3:

Trình tự động những tiến trình của tiến bộ hoá:

A. Tiến hoá hoá học tập – tiến bộ hoá chi phí sinh học- tiến bộ hoá sinh học       

Xem thêm: bằng phương pháp hóa học

B. Tiến hoá hoá học tập – tiến bộ hoá sinh học- tiến bộ hoá chi phí sinh học       

C. Tiến hoá chi phí sinh học- tiến bộ hoá hoá học tập – tiến bộ hoá sinh học       

D. Tiến hoá hoá học tập – tiến bộ hoá chi phí sinh học

Câu 4:

Thí nghiệm của Milơ và Urây minh chứng điều gì?

A. Sự sinh sống bên trên trái khoáy khu đất với xuất xứ kể từ vũ trụ                               

B. Axit nuclêic được tạo hình kể từ những nuclêôtit                             

C. Chất cơ học tạo hình kể từ hóa học vô cơ       

D. Chất vô sinh được tạo hình kể từ những yếu tố với bên trên mặt phẳng trái khoáy đất

Câu 5:

Hiện tượng con số thành viên của quần thể bị ngưng trệ ở tầm mức chắc chắn vì chưng mối liên hệ sinh thái xanh nhập quần xã gọi là:

A. cân vì chưng sinh học  

B. cân vì chưng quần thể  

C. khống chế sinh học 

D. giới hạn sinh thái

Câu 6:

Sự tuyên chiến đối đầu và cạnh tranh trong số những thành viên nhập quần thể loại vật rất có thể dẫn tới:

A. Giảm độ dài rộng quần thể xuống bên dưới nấc tối thiểu.                  

B. Tăng độ dài rộng quần thể cho tới nấc tối đa.  

C. Duy trì con số thành viên nhập quần thể ở tầm mức phỏng phù hợp.          

Xem thêm: what does she look like

D. Tiêu khử cho nhau trong số những thành viên nhập quần thể, thực hiện mang đến quần thể bị khử vong.