tính tổng các số nguyên x biết

Câu hỏi:

29/10/2020 1,248

a) -12 <x< 12

Bạn đang xem: tính tổng các số nguyên x biết

x nằm trong {-11, -10, ...10, 11, 12}

Tổng những số vẹn toàn x là:

(-11+11)+(-10+10) +... = 0+0+0+...=0

b) -6<x<7

=> x thuộc{-5 -4; -3... 5, 6}

Tổng những số vẹn toàn x là:

(-5+5)+(-4+4)+...+6=6

c) -18<x<19

x thuộc{-17;-16, ...18 }

Tổng những số vẹn toàn x là: (-17+17)+(-16+16) +...+18+= 18

d. |x| < trăng tròn => x nằm trong {-19, ..., 19}

Tổng những số vẹn toàn x là:

(-19 + 19) + ...+0 = 0

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho x3;2;1;0;1;2;...;10  và y1;0;1;...;5 . thạo x+y=3

Câu 2:

Trong những câu sau câu này đích thị, câu này sai? Hãy sửa câu sai trở nên câu đích thị.

a)       Tổng nhì số vẹn toàn dương là một trong những vẹn toàn dương.

b)      Tổng nhì số vẹn toàn âm là một trong những vẹn toàn âm.

c)       Tổng của một trong những vẹn toàn âm và một trong những vẹn toàn dương là một trong những vẹn toàn dương.

d)      Tổng của một trong những vẹn toàn dương và một trong những vẹn toàn âm là một trong những vẹn toàn âm.

e)   Tổng của nhì số đối nhau bởi vì 0

Câu 3:

Tính tổng

a. 125+100+80+125+20

Xem thêm: vở bài tập toán lớp 5 tập 2 bài 116

b. 27+55+17+55

c. 92+251+8+251

d. 31+95+131+5

e.  Tổng của nhì số vẹn toàn ngay lập tức trước và ngay lập tức sau số (-15)

f. Tổng của nhì số vẹn toàn ngay lập tức trước và ngay lập tức sau số a.

g. Các số vẹn toàn âm lớn số 1 có một chữ số, sở hữu 2 chữ số và sở hữu 3 chữ số.

h. Các số vẹn toàn âm nhỏ nhất có một chữ số, sở hữu 2 chữ số và sở hữu 3 chữ số.

Câu 4:

Tính nhanh

a. 234117+(100)+(234)

b. 927+1421+930+(1421)

c. 351+(74)+51+(126)+149

d. 37+54+(70)+(163)+246

e. 359+181+(123)+350+(172)

f. 69+53+46+(94)+(14)+78

Câu 5:

a. Nhiệt phỏng giữa trưa ở Mát-xcơ-va là -7°C. Buổi chiều nhiệt độ phỏng hạn chế 6°C. Hỏi nhiệt độ phỏng chiều tối ở Mát-xcơ-va là từng nào phỏng C.

b. Nhiệt phỏng ở Sapa nhập giữa trưa là 3°C, cho tới tối nhiệt độ phỏng hạn chế đối với giữa trưa là . Do cơ ở Sapa sở hữu tuyết rơi. Hỏi nhập ban đêm Sapa sở hữu nhiệt độ phỏng là bao nhiêu?

c. Ác – si – mét là mái ấm bác bỏ học tập vĩ đại của Hy Lạp cổ. Ông sinh vào năm 284 TCN (Trước Công Nguyên) và tổn thất năm 212 TCN. Hãy tính tuổi tác lâu trong phòng bác bỏ học tập.

d. Năm ngoái ông Nam vay mượn ngân hàng nước non 15 triệu đồng nhằm chăn nuôi theo đuổi cơ chế ưu đãi trong phòng nước giành mang đến hộ túng bấn vậy nên ông ko nên trả lãi xuất. Năm ni tự thực hiện ăn đích thị quy cơ hội ông vẫn bay túng bấn và lúc này ông vẫn trả được ngân hàng 10 triệu. Hỏi ông Nam còn nợ ngân hàng bao nhiêu?

Câu 6:

Tính

a. 136 + (−36) 

b. 241 + (−123) 

c. −123+123 

d. 307 + (−456) 

Xem thêm: thể tích của một hình

e. −48 + (−6) 

f. −124 + (−124)