toán 12 ôn tập chương 1



Bài ôn luyện chương I

Để học tập chất lượng tốt Giải tích 12, phần này giúp cho bạn giải những bài xích luyện nhập sách giáo khoa Toán 12 được biên soạn bám sát bám theo nội dung sách Giải tích 12.

Quảng cáo

Bạn đang xem: toán 12 ôn tập chương 1

Bài tập

 • Bài 1 (trang 45 SGK Giải tích 12): 1. Phát biểu những ĐK đồng thay đổi và nghịch tặc thay đổi ...

  Xem điều giải

 • Bài 2 (trang 45 SGK Giải tích 12): Nêu cơ hội thăm dò cực lớn, vô cùng tè của hàm số...

  Xem điều giải

 • Bài 3 (trang 45 SGK Giải tích 12): Nêu cơ hội thăm dò rời khỏi tiệm cận ngang và tiệm cận...

  Xem điều giải

 • Bài 4 (trang 45 SGK Giải tích 12): Nhắc lại sơ đồ dùng tham khảo sự thay đổi thiên ...

  Xem điều giải

 • Bài 5 (trang 45 SGK Giải tích 12): Cho hàm số y=2x3+2mx+m-1 với đồ dùng thị

  Xem điều giải

 • Bài 6 (trang 45 SGK Giải tích 12): Khảo sát sự thay đổi thiên và vẽ đồ dùng thị (C )...

  Xem điều giải

 • Bài 7 (trang 45 SGK Giải tích 12): ) Khảo sát sự thay đổi thiên và vẽ đồ dùng thị hàm số....

  Xem điều giải

 • Bài 8 (trang 46 SGK Giải tích 12): cho tới hàm số : f(x)=x3-3mx2+3(2m-1)x+1

  Xem điều giải

 • Bài 9 (trang 46 SGK Giải tích 12): tham khảo sự thay đổi thiên và vẽ đồ dùng thị ( C ) ...

  Xem điều giải

  Xem thêm: bài 67 em ôn lại những gì đã học

 • Bài 10 (trang 46 SGK Giải tích 12): Cho hàm số y=-x4+2mx2-2m+1

  Xem điều giải

 • Bài 11 (trang 46 SGK Giải tích 12): Khảo sát sự thay đổi thiên và vẽ đồ dùng thị (C) ...

  Xem điều giải

 • Bài 12 (trang 47 SGK Giải tích 12): Cho hàm số:f(x)...

  Xem điều giải

Quảng cáo

Bài luyện trắc nghiệm

 • Bài 1 (trang 47 SGK Giải tích 12): Số điểm vô cùng trị của hàm số...

  Xem điều giải

 • Bài 2 (trang 47 SGK Giải tích 12): Số điểm cực lớn của hàm số ...

  Xem điều giải

 • Bài 3 (trang 47 SGK Giải tích 12): Số đàng tiệm cận của đồ dùng thị hàm số...

  Xem điều giải

 • Bài 4 (trang 47 SGK Giải tích 12): Khoảng đồng thay đổi của hàm số...

  Xem điều giải

 • Bài 5 (trang 47 SGK Giải tích 12): Tiếp tuyến bên trên điểm vô cùng tè của đồ dùng thị...

  Xem điều giải

  Xem thêm: giới thiệu biểu đồ hình quạt

 • Lý thuyết tổ hợp chương Ứng dụng đạo hàm nhằm tham khảo hàm số (hay, chi tiết) Xem chi tiết

Quảng cáo

Các bài xích giải Toán 12 Giải tích Tập 1 khác:

 • Bài 5: Khảo sát sự thay đổi thiên và vẽ đồ dùng thị của hàm số
 • Bài 1: Lũy thừa
 • Bài 2: Hàm số lũy thừa
 • Bài 3: Lôgarit
 • Bài 4: Hàm số nón. Hàm số lôgarit

Săn SALE shopee mon 12:

 • Đồ sử dụng học hành giá cả tương đối rẻ
 • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 12

Bộ giáo án, đề thi đua, bài xích giảng powerpoint, khóa huấn luyện và đào tạo dành riêng cho những thầy cô và học viên lớp 12, đẩy đầy đủ những cuốn sách cánh diều, liên kết trí thức, chân mây tạo ra bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official