toán lớp 2 kì 2Bộ Đề thi đua Học kì 2 Toán lớp hai năm 2023 của tất cả phụ thân cuốn sách Kết nối học thức, Chân trời tạo nên, Cánh diều sẽ hỗ trợ học viên ôn luyện nhằm đạt điểm trên cao trong số bài xích thi đua Toán lớp 2 Học kì 2.

Top 50 Đề thi đua Toán lớp 2 Học kì hai năm 2023 (có đáp án)

Xem demo Đề HK2 Toán 2 KNTT Xem demo Đề HK2 Toán 2 CTST Xem demo Đề HK2 Toán 2 CD

Bạn đang xem: toán lớp 2 kì 2

Chỉ kể từ 150k mua sắm hoàn toàn cỗ đề thi đua Cuối Học kì 2 Toán lớp 2 (mỗi cỗ sách) bạn dạng word sở hữu điều giải chi tiết:

 • B1: gửi phí vô tk: 0711000255837 - NGUYEN THANH TUYEN - Ngân sản phẩm Vietcombank (QR)
 • B2: Nhắn tin yêu cho tới Zalo VietJack Official - nhấn vô đây nhằm thông tin và nhận đề thi

Quảng cáo

Bộ đề thi đua Toán lớp 2 Kết nối tri thức

 • Đề thi đua Học kì 2 Toán lớp 2 Kết nối học thức sở hữu đáp án (10 đề)

  Xem đề thi

 • [Năm 2023] Đề thi đua Học kì 2 Toán lớp 2 Kết nối học thức sở hữu đáp án (5 đề)

  Xem đề thi

 • Bộ 5 Đề thi đua Toán lớp 2 Học kì 2 Kết nối học thức năm 2023 chuyên chở nhiều nhất

  Xem đề thi

 • Đề thi đua Học kì 2 Toán lớp 2 Kết nối học thức năm 2023 sở hữu quỷ trận (5 đề)

  Xem đề thi

Bộ đề thi đua Toán lớp 2 Cánh diều

 • Đề thi đua Học kì 2 Toán lớp 2 Cánh diều sở hữu đáp án (10 đề)

  Xem đề thi

 • [Năm 2023] Đề thi đua Học kì 2 Toán lớp 2 Cánh diều sở hữu đáp án (5 đề)

  Xem đề thi

 • Bộ 5 Đề thi đua Toán lớp 2 Học kì 2 Cánh diều năm 2023 chuyên chở nhiều nhất

  Xem đề thi

 • Đề thi đua Học kì 2 Toán lớp 2 Cánh diều năm 2023 sở hữu quỷ trận (5 đề)

  Xem đề thi

Quảng cáo

Bộ đề thi đua Toán lớp 2 Chân trời sáng sủa tạo

 • Đề thi đua Học kì 2 Toán lớp 2 Chân trời tạo nên sở hữu đáp án (10 đề)

  Xem đề thi

 • [Năm 2023] Đề thi đua Học kì 2 Toán lớp 2 Chân trời tạo nên sở hữu đáp án (5 đề)

  Xem đề thi

 • Bộ 5 Đề thi đua Toán lớp 2 Học kì 2 Chân trời tạo nên năm 2023 chuyên chở nhiều nhất

  Xem đề thi

 • Đề thi đua Học kì 2 Toán lớp 2 Chân trời tạo nên năm 2023 sở hữu quỷ trận (5 đề)

  Xem đề thi

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào tạo ra .....

Đề thi đua Học kì 2 - Kết nối tri thức

Năm 2023

Bài thi đua môn: Toán lớp 2

Thời gian dối thực hiện bài: phút

(không kể thời hạn trừng trị đề)

Quảng cáo

I. Phần trắc nghiệm

Khoanh tròn xoe vô vần âm bịa trước câu vấn đáp đúng:

Câu 1. Số năm trăm chín mươi lăm viết lách là:

A. 595                      B. 559

C. 995                      D. 955

Câu 2. Số 728 được viết lách thành:

A. 700 + 80 + 2       B. 700 + 2

C. 700 + đôi mươi + 8       D. 800 + 70 + 2

Câu 3. Hình vẽ mặt mày có:

Đề thi đua Học kì 2 Toán lớp 2 Kết nối học thức năm 2023 sở hữu đáp án (15 đề)

A. 3 hình tứ giác      B. 4 hình tứ giác

C. 5 hình tứ giác      D. 6 hình tứ giác

Quảng cáo

Câu 4. Độ nhiều năm đàng hấp tấp khúc ABCDE là:

Đề thi đua Học kì 2 Toán lớp 2 Kết nối học thức năm 2023 sở hữu đáp án (15 đề)

A. 5 ´ 4 = đôi mươi (m)        B. 4 ´ 5 = đôi mươi (m)

C. 5 ´ 3 = 15 (m)        D. 3 ´ 5 = 15 (m)

Câu 5. Giờ vô học tập buổi sáng sớm là 7 giờ 15 phút. Sáng ni, Phong vô học tập muộn 15 phút. Vậy sáng sủa ni Phong vô học tập lúc:

A. 7 giờ                   B. 7 giờ 30 phút

C. 6 giờ 15 phút                   D. 6 giờ 30 phút

Câu 6. Em Hà và Phong tan học tập lúc:

Đề thi đua Học kì 2 Toán lớp 2 Kết nối học thức năm 2023 sở hữu đáp án (15 đề)

A. 4 giờ 6 phút        B. 4 giờ 30 phút

C. 16 giờ 6 phút        D. 16 giờ rưỡi

II. Phần tự động luận

Câu 7. Nối tổng với số quí hợp:

Đề thi đua Học kì 2 Toán lớp 2 Kết nối học thức năm 2023 sở hữu đáp án (15 đề)

Câu 8. Đặt tính rồi tính.

646 + 29

…………

…………

…………

769 + 5

…………

…………

…………

548 – 329

…………

…………

…………

751 – 61

…………

…………

…………

Câu 9. Quan sát biểu đồ gia dụng giành sau rồi vấn đáp những câu hỏi:

Vật nuôi yêu thương quí nhất của chúng ta lớp 2C

Đề thi đua Học kì 2 Toán lớp 2 Kết nối học thức năm 2023 sở hữu đáp án (15 đề)

a) Có từng nào chúng ta quí nuôi mèo?

……………………………………………………………………………………………..

b) Có từng nào chúng ta quí nuôi cá?

……………………………………………………………………………………………..

c) Con vật này được chúng ta quí nuôi nhất?

……………………………………………………………………………………………..

d) Có 4 chúng ta quí nuôi loài vật nào?

……………………………………………………………………………………………..

Câu 10. Trường Tiểu học tập Kim Đồng sở hữu 182 học viên phái mạnh và 209 học viên phái đẹp.

a) Hỏi Trường Tiểu học tập Kim Đồng sở hữu toàn bộ từng nào học tập sinh?

Bài giải

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

Câu 11. Viết chữ số tương thích vô dù rỗng tuếch sẽ được quy tắc tính trúng.

Đề thi đua Học kì 2 Toán lớp 2 Kết nối học thức năm 2023 sở hữu đáp án (15 đề)

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào tạo ra .....

Đề thi đua Học kì 2 - Kết nối tri thức

Năm 2023

Bài thi đua môn: Toán lớp 2

Thời gian dối thực hiện bài: phút

(không kể thời hạn trừng trị đề)

Phần 1: Trắc nghiệm ( 3 điểm)

Khoanh tròn xoe vô vần âm bịa trước đáp án trúng.

Câu 1:Số ngay tắp lự trước của số lớn số 1 sở hữu phụ thân chữ số là:

A. 998

B. 999

C. 997

D. 1000

Câu 2: Hiệu của 783 và 245 là:

A. 538

B. 548

C. 547

D. 537

Câu 3: Độ nhiều năm của đàng hấp tấp khúc MNPQ là:

Đề thi đua Học kì 2 Toán lớp 2 sở hữu đáp án Kết nối học thức (10 đề)

A. 9cm

B. 10cm

C. 6cm

D.8cm

Câu 4: Số bao gồm 3 trăm, 0 chục và 9 đơn vị chức năng được viết lách là:

A. 39

B. 309

C. 390

D. 930

Câu 5: Chọn câu vấn đáp tương thích.

Xem thêm: cơ cấu ngành kinh tế nước ta đang chuyển dịch theo hướng

Cột cờ ngôi trường em cao khoảng:

A. 5km

B. 5dm

C. 5cm

D. 5m

Câu 6: Ba chúng ta Linh, Nga và Loan tới trường học tập vẽ. Giờ chính thức vô lớp là 7 giờ một phần hai tiếng. Hôm cơ Linh đến thời điểm 7 giờ 15 phút, Nga đến thời điểm 8 giờ và Loan đến thời điểm 7 giờ một phần hai tiếng. Hỏi chúng ta này tới trường sớm trước giờ vô học?

A. quý khách hàng Linh

B. quý khách hàng Nga

C. quý khách hàng Loan

Phần 2: Tự luận (7 điểm)

Câu 1:Đặt tính rồi tính:

a) 423 + 245

b) 643 – 240

Câu 2: Nêu thương hiệu toàn bộ phụ thân điểm trực tiếp sản phẩm vô hình sau:

Đề thi đua Học kì 2 Toán lớp 2 sở hữu đáp án Kết nối học thức (10 đề)

Câu 3:Có nhì group người công nhân sửa đàng. Đội Một sửa được 840m đàng, group Hai sửa được nhiều hơn nữa group Một 50m đàng. Hỏi group Hai sửa được từng nào mét đường?

Câu 4:Quan sát biểu đồ gia dụng giành sau rồi vấn đáp những câu hỏi:

Đề thi đua Học kì 2 Toán lớp 2 sở hữu đáp án Kết nối học thức (10 đề)

b) Có từng nào hoa lá hồng vẫn nở?

b) Số hoa lá cúc nở nhiều hơn nữa số hoa lá hồng là bao nhiêu bông?

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào tạo ra .....

Đề thi đua Học kì 2 - Chân trời sáng sủa tạo

Năm 2023

Bài thi đua môn: Toán lớp 2

Thời gian dối thực hiện bài: phút

(không kể thời hạn trừng trị đề)

Phần 1: Trắc nghiệm ( 3 điểm)

Khoanh tròn xoe vô vần âm bịa trước đáp án trúng.

Câu 1:Lúc 8 giờ có:

A. Kim giờ chỉ vô số 8, kim phút chỉ vô số 12

B. Kim giờ chỉ vô số 12, kim phút chỉ vô số 8

C. Kim giờ chỉ vô số 8, kim phút chỉ vô số 3

D. Kim giờ chỉ vô số 8, kim phút chỉ vô số 6

Câu 2: Thương của quy tắc phân tách sở hữu số bị phân tách tự 12, số phân tách tự 2 là:

A. 10

B. 8

C. 6

D. 2

Câu 3: Chọn vết tương thích nhằm điền vô điểm chấm: 560 …. 578.

A. <

B. >

C. =

Câu 4: Phép nhân này tiếp sau đây ứng với tổng 2 + 2 + 2 + 2 + 2?

A. 2 × 5

B. 5 × 2

C. 2 × 2

D. 2 × 4

Câu 5:Kết trái khoáy của quy tắc tính 9kg + 8kg – 3kg là:

A. 14kg

B. 15kg

C. 13kg

D. 16kg

Câu 6: Phép nhân 2 × 3 = 6 sở hữu những quá số là:

A. 2 và 3

B. 3 và 6

C. 2 và 6

D. 2

Phần 2: Tự luận (7 điểm)

Câu 1: Đặt tính rồi tính:

a) 345 + 230

b) 540 – 210

c) 290 - 45

Câu 2:Độ nhiều năm của đàng hấp tấp khúc GNPQ tự bao nhiêu?

Đề thi đua Học kì 2 Toán lớp 2 sở hữu đáp án Chân trời tạo nên (10 đề)

Câu 2: Nhà bác bỏ Hùng thu hoạch được 259kg mận. Nhà bác bỏ Long thu hoạch được nhiều hơn nữa ngôi nhà bác bỏ Hùng 56kg. Hỏi ngôi nhà bác bỏ Long thu hoạch được từng nào ki-lô-gam mận?

Câu 3:Mỗi vỏ hộp bánh sở hữu 5 cái bánh. Hỏi 4 vỏ hộp bánh như vậy sở hữu từng nào chiếc?

Câu 4: Hai lớp 2A và 2B quyên canh ty được toàn bộ từng nào cuốn sách, biết rằng: Số sách của lớp 2A là số tròn xoe chục sở hữu phụ thân chữ số, sở hữu số trăm và số chục đều là một trong những. Số sách của lớp 2B nhiều hơn nữa số sách của lớp 2A là đôi mươi quyển.

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào tạo ra .....

Đề thi đua Học kì 2 - Cánh diều

Năm 2023

Bài thi đua môn: Toán lớp 2

Thời gian dối thực hiện bài: phút

(không kể thời hạn trừng trị đề)

Phần 1: Trắc nghiệm ( 3 điểm)

Khoanh tròn xoe vô vần âm bịa trước đáp án trúng.

Câu 1:Các số 425; 405 và 415 được viết lách theo đuổi trật tự kể từ bé xíu cho tới rộng lớn là:

A. 425; 415; 405

B. 415; 405; 425

C. 405; 415; 425

D. 415; 425; 405

Câu 2: Đây là tờ lịch mon 12. Hỏi ngày 25 mon 12 là loại mấy?

Đề thi đua Học kì 2 Toán lớp 2 sở hữu đáp án Cánh diều (10 đề)

A. Thứ sáu

B. Thứ hai

C. Thứ bảy

D. Chủ nhật

Câu 3: Trong lọ hoa chỉ mất nhì loại hoa là hoả hồng và hoa cúc. Hà nhắm đôi mắt và kéo ra một hoa lá bất kì vô lọ. Hỏi kỹ năng Hà lấy được hoa lá cúc là hoàn toàn có thể, ko thể hoặc chắc chắn là xảy ra?

A. Không thể

B. Có thể

C. Chắc chắn

Câu 4: Tổng này tiếp sau đây ứng với quy tắc nhân 5 × 3?

A. 5 + 3

B. 5 + 5 + 5

C. 3 + 3 + 3 + 3 + 3

D. 3 + 3 + 3

Câu 5: Kết trái khoáy của quy tắc tính 200km + 140km là:

A. 340km

B. 34km

C. 304km

D. 214km

Câu 6: Số này tiếp sau đây sở hữu cơ hội hiểu là phụ thân trăm linh lăm?

A. 35

B. 305

C. 355

D. 325

Phần 2: Tự luận (7 điểm)

Câu 1:Tìm thương biết số bị phân tách tự 4 và số phân tách tự 2.

Câu 2: Đặt tính rồi tính

a) 215 + 400

b) 450 – 320

c) 845 – 130

Câu 3: Anh cao 149cm, em thấp rộng lớn anh 20cm. Hỏi em cao từng nào xăng – ti – mét?

Câu 4:Quan sát biểu đồ gia dụng giành sau rồi vấn đáp những câu hỏi:

Đề thi đua Học kì 2 Toán lớp 2 sở hữu đáp án Cánh diều (10 đề)

a) Cửa sản phẩm này bán tốt nhiều xe cộ nhất vô một ngày?

b) Trong một ngày, cả phụ thân cửa hàng bán tốt tổng số từng nào con xe đạp?

Xem demo Đề HK2 Toán 2 KNTT Xem demo Đề HK2 Toán 2 CTST Xem demo Đề HK2 Toán 2 CD

Xem tăng những đề thi đua Toán lớp 2 sở hữu đáp án hoặc khác:

 • Đề thi đua tham khảo quality đầu xuân năm mới Toán lớp 2 (6 đề)

 • Top 10 Đề thi đua Giữa kì 1 Toán lớp hai năm 2023
 • Bộ Đề thi đua Toán lớp 2 Giữa học tập kì một năm 2023 (10 đề)
 • Top 60 Đề thi đua Toán lớp 2 Học kì một năm 2023

 • Top 10 Đề thi đua Giữa kì 2 Toán lớp hai năm 2023
 • Bộ Đề thi đua Toán lớp 2 Giữa học tập kì hai năm 2023 (10 đề)
 • Ôn hè Toán lớp 2 lên lớp 3

Đã sở hữu phầm mềm VietJack bên trên điện thoại cảm ứng, giải bài xích tập luyện SGK, SBT Soạn văn, Văn kiểu mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải tức thì phần mềm bên trên Android và iOS.

Theo dõi Shop chúng tôi không tính phí bên trên social facebook và youtube:

Xem thêm: tư tưởng yêu nước thương dân của người việt phát triển theo hai xu hướng nào

Loạt bài xích Đề thi đua Toán, Tiếng Việt lớp 2 sở hữu đáp án được biên soạn bám sát nội dung công tác sách giáo khoa Toán, Tiếng Việt lớp 2 của những cuốn sách mới nhất.

Nếu thấy hoặc, hãy khuyến khích và share nhé! Các comment ko phù phù hợp với nội quy comment trang web có khả năng sẽ bị cấm comment vĩnh viễn.
Giải bài xích tập luyện lớp 2 sách mới nhất những môn học