toán lớp 4 trang 120

Sách giáo khoa lớp 5 - Cánh diều (mới)

Tải pdf, coi online sgk lớp 5 mới mẻ rất đầy đủ những môn

Bạn đang xem: toán lớp 4 trang 120

Lựa lựa chọn câu nhằm coi câu nói. giải nhanh chóng hơn

Bài 1

Video chỉ dẫn giải

So sánh nhì phân số:

a) \(\dfrac{3}{5}\) và \(\dfrac{1}{5}\)                                                  b) \(\dfrac{9}{10}\) và \(\dfrac{11}{10}\)

c) \(\dfrac{13}{17}\) và \(\dfrac{15}{17}\)                                              d) \(\dfrac{25}{19}\) và \(\dfrac{22}{19}\)

Phương pháp giải:

 Trong nhì phân số nằm trong khuôn số:

- Phân số nào là sở hữu tử số nhỏ nhiều hơn thì nhỏ nhiều hơn.

- Phân số nào là sở hữu tử số to hơn thì to hơn.

- Nếu tử số đều nhau thì nhì phân số tê liệt đều nhau. 

Lời giải chi tiết:

a) \(\dfrac{3}{5}>\dfrac{1}{5}\) (vì \(3>1\)) ;

b) \(\dfrac{9}{10}<\dfrac{11}{10}\) (vì \(9<11\)) ;

c) \(\dfrac{13}{17} < \dfrac{15}{17}\) (vì \(13 < 15\)) ;

d) \(\dfrac{25}{19}> \dfrac{22}{19}\) (vì \(25>22\)). 

Quảng cáo

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

So sánh những phân số sau với \(1\):

            \(\dfrac{1}{4}\) ; \(\dfrac{3}{7}\);  \(\dfrac{9}{5}\);   \(\dfrac{7}{3}\);   \(\dfrac{14}{15}\) ; \(\dfrac{16}{16}\) ;  \(\dfrac{14}{11}\)

Phương pháp giải:

Xem thêm: đô thị hóa là một quá trình

- Nếu tử số nhỏ nhiều hơn khuôn số thì phân số nhỏ nhiều hơn \(1\).

- Nếu tử số to hơn khuôn số thì phân số to hơn \(1\).

- Nếu tử số bởi vì khuôn số thì phân số bởi vì \(1\).

Lời giải chi tiết:

 \(\dfrac{1}{4}< 1 \) ;               \(\dfrac{3}{7} < 1\) ;             \(\dfrac{9}{5}> 1 \) ;       \(\dfrac{7}{3}> 1 \) ; 

 \(\dfrac{14}{15}< 1\) ;            \(\dfrac{16}{16}= 1\) ;           \(\dfrac{14}{11}> 1\) 

Bài 3

Video chỉ dẫn giải

Viết những phân số theo đuổi trật tự kể từ bé xíu cho tới lớn

a) \(\dfrac{1}{5}; \dfrac{4}{5}; \dfrac{3}{5}\)                                                b) \(\dfrac{6}{7}; \dfrac{8}{7}; \dfrac{5}{7}\)

c) \(\dfrac{8}{9}; \dfrac{5}{9}; \dfrac{7}{9}\)                                                d) \(\dfrac{12}{11}; \dfrac{16}{11}; \dfrac{10}{11}\)

Phương pháp giải:

 Trong nhì phân số nằm trong khuôn số:

- Phân số nào là sở hữu tử số nhỏ nhiều hơn thì nhỏ nhiều hơn.

- Phân số nào là sở hữu tử số to hơn thì to hơn.

- Nếu tử số đều nhau thì nhì phân số tê liệt đều nhau.

Lời giải chi tiết:

a) Vì \(1 < 3 < 4\) nên tao có: \(\dfrac{1}{5}< \dfrac{3}{5}< \dfrac{4}{5}.\)

Vậy những phân số viết lách theo đuổi trật tự kể từ bé xíu cho tới rộng lớn là: \(\dfrac{1}{5}; \dfrac{3}{5}; \dfrac{4}{5}.\)

b) Vì \(5 <  6 < 8\) nên tao có: \(\dfrac{5}{7}< \dfrac{6}{7}< \dfrac{8}{7}.\)

Vậy những phân số viết lách theo đuổi trật tự kể từ bé xíu cho tới rộng lớn là: \(\dfrac{5}{7}; \dfrac{6}{7}; \dfrac{8}{7}.\)

c) Vì \(5 < 7 < 8\) nên tao có: \(\dfrac{5}{9}< \dfrac{7}{9}< \dfrac{8}{9}.\)

Vậy những phân số viết lách theo đuổi trật tự kể từ bé xíu cho tới rộng lớn là: \(\dfrac{5}{9}; \dfrac{7}{9}; \dfrac{8}{9}.\)

Xem thêm: trường đại học văn hoá tp hcm

d) Vì \(10 < 12 < 16\) nên tao có: \(\dfrac{10}{11}< \dfrac{12}{11}< \dfrac{16}{11}.\)

Vậy những phân số viết lách theo đuổi trật tự kể từ bé xíu cho tới rộng lớn là: \(\dfrac{10}{11}; \dfrac{12}{11}; \dfrac{16}{11}.\)

Loigiaihay.com