tốc độ truyền âm phụ thuộc vào

hint-header

Cập nhật ngày: 11-10-2022

Bạn đang xem: tốc độ truyền âm phụ thuộc vào


Chia sẻ bởi: Hữu Nhật


Tốc phỏng truyền của sóng âm ko dựa vào vào

tính đàn hồi của môi trường xung quanh

B

khối lượng riêng rẽ của môi trường xung quanh,

D

không gian giảo rộng lớn hẹp của môi trường xung quanh.

Chủ đề liên quan

Đối tượng nào là tại đây ko nghe được sóng âm đem tần số to hơn đôi mươi kHz.

Sóng âm truyền nhập hóa học khí là sóng

Âm nghe được là sóng cơ học tập đem tần số từ

Chọn tuyên bố đúng. Tốc phỏng truyền âm

A

có độ quý hiếm cực to Lúc truyền nhập chân ko và vì chưng 3.108 m/s.

B

tăng Lúc tỷ lệ vật hóa học của môi trường xung quanh rời.

C

tăng Lúc phỏng đàn hồi của môi trường xung quanh càng rộng lớn.

D

giảm Lúc sức nóng phỏng của môi trường xung quanh tăng.

Siêu âm là sóng âm có

B

cường phỏng rất rộng đem thế tạo ra nghễnh ngãng vĩnh viễn,

D

tần số rộng lớn nên goi là âm cao.

Sự phân biệt tiếng động nghe được với hạ âm và siêu thanh dựa trên

A

bản hóa học vật lí của bọn chúng không giống nhau

B

bước sóng và biên phỏng giao động của bọn chúng. 

C

khả năng cảm thụ sóng cơ của tai người

Chọn tuyên bố đúng. Sóng âm

A

chỉ truyền nhập hóa học khí.

B

truyền được nhập hóa học rắn và hóa học lỏng và hóa học khí.

C

truyền được nhập hóa học rắn, hóa học lỏng, hóa học khí và cả chân ko.

D

không truyền được nhập hóa học rắn.

Sóng cơ học tập Viral nhập không gian với độ mạnh đầy đủ rộng lớn, tai tao rất có thể cảm thụ được sóng cơ học tập nào?

A

Sóng cơ học tập đem tần số 10Hz

B

Sóng cơ học tập đem tần số 30kHz.

C

Sóng cơ học tập đem chu kỳ luân hồi 2,0ps

D

Sóng cơ học tập đem chu kỳ luân hồi 2,0ms.

Ở và một sức nóng phỏng thì véc tơ vận tốc tức thời truyền âm có mức giá trị lớn số 1 nhập môi trường xung quanh

Chọn tuyên bố sai Lúc nói tới sóng âm.

A

Vận tốc truyền âm dựa vào tính đàn hồi và lượng riêng rẽ của môi trường xung quanh.

B

Sóng âm truyền cho tới điểm nào là nhập không gian thì thành phần không gian bên trên này sẽ giao động bám theo phương vuông góc với phương truyền sóng.

C

Sóng âm nghe được đem tần số ở trong vòng kể từ 16 Hz cho tới 20000 Hz.

D

Sóng âm là sự việc Viral những giao động cơ nhập môi trường xung quanh Lúc, lỏng, rắn.

Điều nào là tại đây sai Lúc nói tới sóng âm?

A

Tốc phỏng truyền âm rời dần dần qua loa những môi trường xung quanh rắn, lỏng và khí.

B

Sóng âm là sóng đem tần số ko thay đổi Lúc truyền kể từ hóa học khí thanh lịch hóa học lỏng.

Xem thêm: mã di truyền có tính đặc hiệu tức là

C

Sóng âm ko truyền được nhập chân ko.

D

Sóng âm là sóng đem tần số kể từ 16Hz cho tới 2000 Hz.

Cảm giác về âm dựa vào vào

A

nguồn và môi trường xung quanh truyền âm

B

nguồn âm và tai người nghe.

C

môi ngôi trường truyền âm và tai người nghe

D

thần kinh thính giác và tai người nghe.

Khi nói tới sóng âm, tuyên bố nào là sau đó là sai?

A

Ở và một sức nóng phỏng, vận tốc truyền sóng âm nhập không gian nhỏ rộng lớn vận tốc truyền sóng âm nội địa.

B

Sóng âm truyền được trong số môi trường xung quanh rắn, lỏng và khí.

C

Sóng âm nhập không gian là sóng dọc

D

Sóng âm nhập không gian là sóng ngang.

Đơn vị đo độ mạnh âm là

C

niutơn bên trên mét vuông (N/m2)

D

oát bên trên mét vuông (W/m2).

Lượng tích điện được sóng âm truyền nhập một đơn vị chức năng thời hạn qua loa một đơn vị chức năng diện tích S đặt điều vuông góc với phương truyền âm gọi là

Tại một địa điểm nhập môi trường xung quanh truyền âm, một sóng âm đem độ mạnh âm I. hiểu độ mạnh âm chuẩn chỉnh là I0. Mức độ mạnh âm L của sóng âm này bên trên địa điểm này được tính vì chưng công thức

A

L(B) =

B

C

D

Một âm đem tần số xác lập theo lần lượt truyền nhập nhôm, nước, không gian với vận tốc ứng là v1, v2, v3. Nhận quyết định nào là sau đó là đúng

Chọn câu vấn đáp sai

A

Sóng âm là những sóng cơ học tập dọc Viral nhập môi trường xung quanh vật hóa học.

B

Sóng âm, sóng siêu thanh, sóng hạ âm về mặt mũi vật lí đem nằm trong thực chất.

C

Sóng âm truyền được vào cụ thể từng môi trường xung quanh vật hóa học đàn hồi bao gồm chân ko.

D

Vận tốc truyền âm nhập hóa học rắn thông thường to hơn nhập hóa học lỏng và nhập hóa học khí.

Điều nào là tại đây đúng Lúc nói tới sóng âm?

A

Tạp âm là âm đem tần số ko xác lập.

B

Những vật tư như bông, nhung, xốp truyền âm chất lượng.

C

Vận tốc truyền âm tăng bám theo trật tự môi trường: rắn, lỏng, khí.

D

Nhạc âm là âm bởi những nhạc cụ trị đi ra.

Tốc phỏng truyền âm dựa vào vào

A

tần số âm và lượng riêng rẽ của môi trường xung quanh.

B

bản hóa học của âm và lượng riêng rẽ của môi trường

C

Xem thêm: biến toàn cục là gì

tính đàn hồi của môi trường xung quanh và thực chất mối cung cấp âm.

D

tính đàn hồi và lượng riêng rẽ của môi trường xung quanh.