trắc nghiệm lịch sử đảng

Bạn đang được ôn tập luyện lịch sử hào hùng Đảng? Hãy xem thêm 100 câu trắc nghiệm DỄ GẶP nhập đề ganh đua nhất của OTSV Team . Kéo xuống cuối nhằm nhận thêm tư liệu bửa ích nhé!!
 

Bạn đang xem: trắc nghiệm lịch sử đảng

A. Trắc nghiệm LSĐ

Câu 1: Thời gian dối thực dân Pháp tổ chức khai quật nằm trong địa lượt loại nhất ở VN lúc nào ?
a. 1858-1884
b. 1884-1896
đáp án c. 1896-1913
d. 1914-1918
Câu 2: Trong mùa khai quật nằm trong địa lượt loại nhất của thực dân Pháp ở việt nam với giai cấp phát mới này được hình thành?
a.    Giai cung cấp tư sản
b.    Giai cung cấp tư sản và công nhân
đáp án c. Giai cung cấp công nhân
d. Giai cung cấp tè tư sản
Câu 3: Trước Chiến giành toàn cầu loại nhất, ở VN với những giai cung cấp nào?
a) Địa công ty phong loài kiến và nông dân
đáp án b) Địa công ty phong loài kiến, dân cày, tư sản, tè tư sản và công nhân
c)    Địa công ty phong loài kiến, dân cày và công nhân
d)    Địa công ty phong loài kiến, dân cày và tè tư sản
Câu 4: Dưới chính sách thực dân phong loài kiến, giai cung cấp dân cày VN với đòi hỏi bức thiết nhất là gì?
đáp án a) Độc lập dân tộc
b)    Ruộng đất
c)    Quyền đồng đẳng phái nam, nữ
d)    Được tách tô, tách tức
Câu 5: Mâu thuẫn cơ bạn dạng và hầu hết ở VN thời điểm đầu thế kỷ XX là xích míc nào?
a)    Mâu thuẫn thân ái giai cung cấp dân cày với giai cung cấp địa công ty phong kiến
b)    Mâu thuẫn thân ái giai cung cấp người công nhân với giai cung cấp tư sản
c)    Mâu thuẫn thân ái người công nhân và dân cày với đế quốc và phong kiến
đáp án d) Mâu thuẫn thân ái dân tộc bản địa VN với đế quốc xâm lăng và tay sai của chúng
Câu 6: Đặc điểm thành lập của giai cung cấp người công nhân VN như vậy nào?
a.    Ra đời trước giai cung cấp tư sản, nhập cuộc khai quật nằm trong địa lượt loại nhất của thực dân Pháp.
b.    Phần rộng lớn xuất thân ái kể từ dân cày.
c.    Chịu sự áp bức và tách bóc lột của đế quốc, phong loài kiến và tư sản đáp án d. Cả a, b và c
Câu 7: Những giai cung cấp bị trị ở VN bên dưới chính sách nằm trong địa của đế quốc Pháp là:
a)    Công nhân và nông dân
b)    Công nhân, dân cày, tè tư sản
c)    Công nhân, dân cày, tè tư sản, tư sản dân tộc
đáp án d) Công nhân, dân cày, tè tư sản, tư sản dân tộc bản địa, địa công ty vừa phải và nhỏ
Câu 8: Khi này trào lưu người công nhân VN trọn vẹn phát triển thành một trào lưu tự động giác?
a) Năm 1920 (tổ chức hội đồng ở TP. Sài Gòn được trở thành lập)
đáp án b) Năm 1925 (cuộc bãi thực Ba Son)
c)    Năm 1929 (sự thành lập thân phụ tổ chức triển khai nằm trong sản)
d)    Năm 1930 (Đảng Cộng sản VN rời khỏi đời)
Câu 9: Nguyễn ái Quốc lựa lựa chọn tuyến đường giải tỏa dân tộc bản địa bám theo khuynh phía chủ yếu trị vô sản nhập thời hạn nào?
a) 1917
b) 1918
c) 1919
đáp án d) 1920
Câu 10: Báo Đời sinh sống người công nhân là của tổ chức triển khai nào?
a)    Đảng Xã hội Pháp
b)    Đảng Cộng sản Pháp
đáp án c) Tổng Liên đoàn Lao động Pháp
d) Hội Liên hiệp nằm trong địa
Câu 11: Hội Liên hiệp nằm trong địa được xây dựng nhập năm nào?
a) 1920
đáp án b)1921
c) 1923
d) 1924
Câu 12: Nguyễn ái Quốc đang được phát âm Sơ thảo lượt loại nhất Luận cương về yếu tố dân tộc bản địa và yếu tố nằm trong địa khi nào? ở đâu?
a.    7/ 1920 - Liên Xô
đáp án b.    7/ 1920 – Pháp
c.    7/1920 - Quảng Châu Trung Quốc (Trung Quốc)
d.    8/1920 - Trung Quốc

 

Xem thêm: bờ biển việt nam dài bao nhiêu km

Xem thêm: kim loại có nhiệt độ nóng chảy thấp nhất

Câu 13: Sự khiếu nại này được Nguyễn ái Quốc Đánh Giá "như chim én nhỏ báo hiệu mùa Xuân"?
a)    Cách mạng mon Mười Nga bùng phát và thắng lợi
b)    Sự xây dựng Đảng Cộng sản Pháp
đáp án c)    Vụ mưu kế sát thương hiệu toàn quyền Méclanh của Phạm Hồng Thái
d)    Sự xây dựng Hội VN cách mệnh thanh niên
Câu 14: Phong trào yêu cầu trả tự tại cho tới cụ Phan Bội Châu ra mắt sôi sục năm nào?
a. 1924
đáp án b. 1925
c. 1926
d. 1927
Câu 15: Nguyễn ái Quốc kể từ Liên Xô về Quảng Châu Trung Quốc (Trung Quốc) nhập thời hạn nào?
a. 12/1924
b. 12/1925
đáp án c. 11/1924
d. 10/1924
Câu 16: Hội VN Cách mạng Thanh niên triển khai công ty trương "vô sản hoá" khi nào?
a.    Cuối năm 1926 đầu năm mới 1927
b.    Cuối năm 1927 đầu năm mới 1928
đáp án c.    Cuối năm 1928 đầu năm mới 1929
d.    Cuối năm 1929 đầu năm mới 1930
Câu 17: Tên đầu tiên của tổ chức triển khai này được bịa bên trên Đại hội lượt loại nhất ở Quảng Châu Trung Quốc (tháng 5-1929) là gì?
a)    Việt Nam Thanh niên cách mệnh đồng chí Hội
b)    Hội VN cách mệnh đồng minh
c)    Hội VN song lập đồng minh
đáp án d)    Hội VN Cách mạng Thanh niên
Câu 18: VN Quốc dân Đảng được xây dựng nhập thời hạn nào?
đáp án a. 12/1927
b. 11/1926
c. 8/1925
d. 7/1925
Câu 19: Ai là kẻ đang được nhập cuộc tạo nên VN Quốc dân Đảng 1927 ?
a.    Tôn Quang Phiệt
b.    Trần Huy Liệu
đáp án c.    Phạm Tuấn Tài
d.    Nguyễn Thái Học
Câu 20: Khởi nghĩa Yên Bái nổ rời khỏi nhập thời hạn nào?
đáp án a. 9-2-1930
b. 9-3-1930
c. 3-2-1930
d. 9-3-1931
Câu 21: Tổ chức nằm trong sản này thành lập trước tiên ở Việt Nam?
a.    Hội VN cách mệnh thanh niên
đáp án b.    Đông Dương nằm trong sản Đảng
c.    An Nam nằm trong sản Đảng
d.    Đông Dương nằm trong sản liên đoàn
Câu 22: Chi cỗ nằm trong sản trước tiên ở VN được xây dựng khi nào?
đáp án a. Cuối mon 3/1929
b. Đầu mon 3/1929
c. 4/1929
d. 5/1929
Câu 23: Chi cỗ nằm trong sản trước tiên bao gồm bao nhiêu đảng viên? Ai thực hiện túng thiếu thư chi bộ?
a.    5 đảng viên - Bế Tắc thư Trịnh Đình Cửu
b.    6 đảng viên - Bế Tắc thư Ngô Gia Tự
c.    7 đảng viên - Bế Tắc thư Trịnh Đình Cửu
đáp án d.    7 đảng viên - Bế Tắc thư Trần Văn Cung
Câu 24: Đông Dương Cộng sản Đảng và An phái nam Cộng sản Đảng được thành lập kể từ tổ chức triển khai chi phí thân ái nào? 
a.    Tân Việt cách mệnh Đảng
đáp án b.    Hội VN cách mệnh Thanh niên
c.    Việt Nam cách mệnh đồng chí Hội
d.    Cả a, b và c
Câu 25: Đông Dương nằm trong sản liên đoàn thống nhất nhập Đảng Cộng sản VN khi nào?
a. 22/2/ 1930
đáp án b. 24/2/1930
c. 24/2/1931
d. 20/2/1931
Câu 26: Tổ chức Đông Dương Cộng sản Đảng được xây dựng nhập thời hạn nào?
a. 6/1927
b. 6/1928
đáp án c. 6/1929
d. 5/1929
Câu 27: Tổ chức An Nam Cộng sản Đảng được xây dựng nhập thời hạn nào?
a. 6/1927
b. 6/1928
đáp án c. 8/1929
d. 7/1929
Câu 28: Tổ chức Đông Dương Cộng sản liên Đoàn được xây dựng nhập thời hạn nào?
a. 7/1927
đáp án b. 1/1930
c. 2/1930
d. 3/1930
Câu 29: Thời gian dối rời khỏi bạn dạng Tuyên đạt nêu rõ rệt việc xây dựng Đông Dương Cộng sản Liên đoàn?
a) 7-1929
đáp án b) 9-1929
c) 10-1929
d) 1-1930
Câu 30: Ban Thường vụ Trung ương Đảng rời khỏi Quyết nghị đồng ý Đông Dương nằm trong sản liên đoàn là 1 trong những phần tử của Đảng Cộng sản VN nhập thời hạn nào?
a) 22-2-1930
b) 20-2-1930
đáp án c) 24-2-1930
d) 22-3-1930
Câu 31: Do đâu Nguyễn ái Quốc đang được tập trung và công ty trì Hội nghị xây dựng Đảng đầu năm mới 1930?
a)    Được sự uỷ thác của Quốc tế Cộng sản
b)    Nhận được thông tư của Quốc tế Cộng sản
đáp án c)    Sự dữ thế chủ động của Nguyễn ái Quốc
d)    Các tổ chức triển khai nằm trong sản nội địa đề nghị

 

Câu 32: Đại biểu những tổ chức triển khai nằm trong sản này đang được tham gia Hội nghị xây dựng Đảng đầu năm mới 1930?
a)    Đông Dương nằm trong sản Đảng, An Nam nằm trong sản Đảng và Đông Dương nằm trong sản liên đoàn
đáp án b)    Đông Dương nằm trong sản Đảng và An Nam nằm trong sản Đảng
c)    An Nam nằm trong sản Đảng và Đông Dương nằm trong sản liên đoàn
d)    Đông Dương nằm trong sản Đảng và Đông Dương nằm trong sản liên đoàn
Câu 33: Hội nghị xây dựng Đảng Cộng sản VN đang được trải qua bao nhiêu văn kiện?
a.    3 văn kiện
b.    4 văn kiện
c.    5 văn kiện
đáp án d.    6 văn kiện
Câu 34: Hội nghị Hợp nhất xây dựng Đảng CSVN (3/2/1930) trải qua những văn khiếu nại này sau đây:
a.    Chánh cương vắn tắt
b.    Sách lược vắn tắt
c.    Điều lệ vắn tắt và Chương trình vắn tắt
đáp án d.    Cả A, B và C đáp án
Câu 35: Nội dung này tại đây nằm trong Cương lĩnh trước tiên của Đảng?
a. Đánh sụp đế quốc công ty nghĩa Pháp và bọn phong loài kiến, thực hiện cùng với nước Nam trọn vẹn song lập.
đáp án b. Tư sản dân quyền cách mệnh là thời kỳ dự bị nhằm thực hiện xã hội cách mệnh.
c. Chỉ với giải tỏa giai cung cấp vô sản thì mới có thể giải tỏa được dân tộc bản địa.
d. Đảng với vững vàng cách mệnh mới nhất trở thành công
Câu 36: Cương lĩnh trước tiên của Đảng đang được xác lập tiềm năng kế hoạch của cách mệnh VN là gì?
đáp án a.    Làm tư sản dân quyền cách mệnh và thổ địa cách mệnh nhằm tiếp cận xã hội nằm trong sản.
b.    Xây dựng một nước VN dân nhiều nước mạnh xã hội công bình, dân công ty và văn minh.
c.    Cách mạng tư sản dân quyền - phản đế và điền địa - lập cơ quan ban ngành của công nông vị kiểu dáng Xô viết lách, để tham dự bị ĐK tiếp cận cơ hội social công ty nghĩa.
d.    Cả a và b.
Câu 37: Sau Hội nghị xây dựng Đảng, Ban chấp hành Trung ương tạm thời của Đảng được xây dựng vì thế ai đứng đầu?
a)    Hà Huy Tập
b)    Trần Phú
c)    Lê Hồng Phong
đáp án d)    Trịnh Đình Cửu
Câu 38: Vào thời gian này Nguyễn Ái Quốc gửi Quốc tế Cộng sản bạn dạng Báo cáo về sự xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam?
a) ngày 8-2-1930
b) Ngày 10-2-1920
đáp án c) Ngày 18-2-1930
d) Ngày 28-2-1930
Câu 39: Văn khiếu nại này của Đảng bịa trọng trách chống đế quốc lên sản phẩm đầu?
đáp án a)    Chính cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt vì thế Hội nghị xây dựng Đảng thông qua
b)    Luận cương chủ yếu trị mon 10-1930 (Dự án cương lĩnh nhằm thảo luận nhập Đảng)
c)    Thư của Trung ương gửi cho những cung cấp đảng cỗ (12-1930)
d)    Nghị quyết Đại hội lượt loại nhất của Đảng (3-1935)
Câu 40: Trong những điểm sau, chứng minh điểm không giống nhau thân ái Cương lĩnh chủ yếu trị trước tiên của Đảng và Luận cương chủ yếu trị mon 10-1930 là:
a)    Phương phía kế hoạch của cách mệnh.
đáp án b)    Chủ trương tập luyện hiệp lực lượng cơ hội mạng
c)    Vai trò điều khiển cách mệnh.
d)    Phương pháp cách mệnh.
Câu 41: Văn khiếu nại này của Đảng nhấn mạnh vấn đề "vấn đề thổ địa là dòng sản phẩm cốt của cách mệnh tư sản dân quyền"?
a)    Chính cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt.
b)    Chỉ thị xây dựng Hội phản đế liên minh (18-11-1930).
đáp án c)    Luận cương chủ yếu trị mon 10-1930
d)    Chung xung quanh yếu tố chiến sách mới nhất của Đảng (10-1936).
Câu 42: Lần trước tiên dân chúng VN kỷ niệm ngày Quốc tế làm việc nhập năm nào?
đáp án a) 1930
b) 1931
c) 1936
d) 1938
Câu 43: Cao trào cách mệnh VN năm 1930 chính thức bị đế quốc Pháp đàn áp quyết liệt kể từ khi nào?
a)    Đầu năm 1930
đáp án b)    Cuối năm 1930
c)    Đầu năm 1931
d)    Cuối năm 1931
Câu 44: Tên của lực lượng vũ trang được xây dựng ở Nghệ Tĩnh nhập cao trào cách mệnh năm 1930 là gì?
a)    Du kích
b)    Tự vệ
đáp án c)    Tự vệ đỏ
d)    Tự vệ chiến đấu
Câu 45: Chính quyền Xô viết lách ở một trong những vùng vùng quê Nghệ - Tĩnh được xây dựng trong vòng thời hạn nào?
a)    Đầu năm 1930
đáp án b)    Cuối năm 1930
c)    Đầu năm 1931
d)    Cuối năm 1931
Câu 46: nguyên nhân hầu hết và ý nghĩa đưa ra quyết định sự bùng phát và cách tân và phát triển của cao trào cách mệnh VN năm 1930?
a)    Tác động xấu đi của cuộc rủi ro khủng hoảng tài chính 1929-1933
b)    Chính sách xịn tía white của đế quốc Pháp
c)    Chính sách đẩy mạnh vơ vét tách bóc lột của đế quốc Pháp
đáp án d)    Sự điều khiển của Đảng Cộng sản Việt Nam
 Câu 47: Luận cương Chính trị vì thế đồng chí Trần Phú khởi thảo thành lập nhập thời hạn nào?
a. 2-1930
đáp án b. 10-1930
c. 9-1930
d. 8-1930
Câu 48: Hội nghị lượt loại nhất Ban chấp hành Trung ương 10/1930 vì thế ai công ty trì?
a.    Hồ Chí Minh
b.    Lê Duẩn
c.    Trường Chinh
đáp án d.    Trần Phú
Câu 49: Hội nghị Ban chấp hành TƯ mon 10 năm 1930 đang được cử rời khỏi từng nào uỷ viên?
a.    4 uỷ viên
b.    5 uỷ viên
đáp án c.    6 uỷ viên
d.    7 uỷ viên
Câu 50: Ai là Tổng Bế Tắc thư trước tiên của Đảng?
a.    Hồ Chí Minh
b.    Trần Văn Cung
đáp án c.Trần Phú
d. Lê Hồng Phong

B. Đề ganh đua xem thêm những trường

  • Đề ganh đua Lịch sử Đảng NEU
  • Đề ganh đua Lịch sử Đảng HUST
  • Đề ganh đua Lịch sử Đảng HUCE
  • Đề ganh đua Lịch sử Đảng TMU

Hy vọng những vấn đề bên trên tiếp tục giúp đỡ bạn tóm chắc hẳn con cái A môn học tập khó khăn nhằn này!! OTSV Team chúc chúng ta học tập tốt!