trạng thái cân bằng di truyền của quần thể là trạng thái mà trong đó

Câu hỏi:

07/09/2020 8,495

Bạn đang xem: trạng thái cân bằng di truyền của quần thể là trạng thái mà trong đó

A. Tỉ lệ thành viên đực và hình mẫu được giữ lại ổn định toan qua loa những mới.

B. Số lượng thành viên được giữ lại ổn định toan qua loa những mới.

C. Tần số những alen và tần số những loại gen biến hóa qua loa những mới.

D. Tần số những alen và tần số những loại gen được giữ lại ổn định toan qua loa những mới.

Đáp án chủ yếu xác

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP Thi Thử Ngay

Trạng thái cân đối của quần thể tình trạng nhưng mà nhập tê liệt tần số những alen và tần số những loại gen được giữ lại ổn định toan qua loa những thế hệ

Đáp án hãy chọn là: D

Quảng cáo

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Ý nghĩa thực dìu của toan luật Hacdi- Vanbec là:

A. Giải quí vì thế sao nhập ngẫu nhiên có không ít quần thể tiếp tục giữ lại ổn định toan qua loa thời hạn lâu năm.

B. Từ tỉ trọng những loại loại hình nhập quần thể rất có thể suy rời khỏi tỉ trọng loại gen và tần số kha khá của những alen.

C. Từ tần số kha khá của những alen rất có thể tự động đoán tỉ trọng những loại loại gen và loại hình.

D. B và C.

Câu 2:

Quần thể ngẫu phối này tại đây tiếp tục đạt tình trạng cân đối di truyền?

A.0,36AA: 0,48Aa: 0,16aa.

B. 0,25AA : 0,3Aa : 0,45aa.

C. 0,64AA: 0,12Aa: 0,24aa.

D.0,16AA: 0,38Aa: 0,46aa.

Câu 3:

Một trong mỗi ĐK cần thiết nhất nhằm quần thể ở tình trạng ko cân đối trở nên quần thể cân đối về bộ phận loại gen là gì?

A. Cho quần thể tự động phối.

B. Cho quần thể giao hợp tự tại.

C. Cho quần thể sinh tạo ra chăm sóc.

Xem thêm: hiến pháp do cơ quan nào xây dựng

D. Cho quần thể sinh đẻ hữu tính.

Câu 4:

Nội dung cơ bạn dạng của toan luật Hacđi - Vanbec là:

A. Trong quần thể, tần số kha khá của những alen ở mỗi gen được giữ lại ổn định toan qua loa những mới.

B. Tỷ lệ những loại gen nhập quần thể được giữ lại ổn định toan.

C. Tỷ lệ những loại loại hình nhập quần thể được giữ lại ổn định toan.

D. Tỷ lệ dị hợp ý tử rời dần dần, tỷ trọng đồng hợp ý tăng dần dần.

Câu 5:

Điều ko đích thị về ý nghĩa sâu sắc của toan luật Hacđi-Vanbec là:

A. Từ tần số những alen rất có thể Dự kiến được tỉ trọng những loại loại gen và loại hình.

B. Các quần thể nhập ngẫu nhiên luôn luôn đạt tình trạng cân nặng bằng

C. Từ tỉ trọng những loại loại hình nhập quần thể rất có thể suy rời khỏi tỉ trọng những loại loại gen và tần số những alen.

D. Giải quí vì thế sao nhập ngẫu nhiên có không ít quần thể tiếp tục giữ lại ổn định toan qua loa thời hạn dài

Câu 6:

Điều này tại đây ko cần là ĐK của toan luật Hacđi - Vanbec?

A. Alen trội cần sở hữu tỉ trọng to hơn alen lặn.

B. Không sở hữu hiện tượng kỳ lạ di trú và nhập cảnh, ko xẩy ra CLTN.

C. Kích thước quần thể cần rộng lớn, xẩy ra giao hợp tự tại trong những thành viên.

D. Không sở hữu đột biến đổi.

Câu 7:

Đặc điểm này tiếp sau đây ko đích thị với chiếc quần thể ngẫu phối?

A. Mỗi quần thể rất có thể sở hữu một bộ phận loại gen, tần số alen đặc thù và ổn định toan, được giữ lại kha khá ổn định toan nếu như hiệu quả của những yếu tố tiến bộ hóa là ko đáng chú ý.

B. Tần số kha khá của những alen ở một gen này tê liệt sở hữu Xu thế giữ lại ổn định toan trong cả khi sở hữu hiệu quả của yếu tố tiến bộ hóa.

C. Quần thể  là 1 trong đơn vị chức năng tổ chức triển khai, đơn vị chức năng sinh đẻ của loại nhập ngẫu nhiên.

D. Quá trình tiến bộ hóa nhỏ ra mắt bên trên hạ tầng sự biến hóa về bộ phận loại gen của quần thể.

Xem thêm: đề thi đại học môn toán 2022