trong dao động điều hòa của chất điểm chất điểm đổi chiều chuyển động khi

Câu hỏi:

11/10/2019 146,530

C. lực kéo về có tính rộng lớn cực to.

Đáp án chủ yếu xác

D. lực kéo về có tính rộng lớn rất rất đái.

Đáp án C

Trong giao động điều tiết, hóa học điểm thay đổi chiều hoạt động bên trên địa điểm biên phỏng cực to. Tại phía trên phỏng chếch đối với tâm của giao động lớn số 1 nên lực kéo về F = kx = kA = max. Do cơ, lực kéo về đạt cực to.

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Khi một vật giao động điều tiết, hoạt động của vật từ vựng trí biên về địa điểm cân đối là fake động

A. nhanh chóng dần dần đều.

B. chậm rãi dần dần đều.

C. nhanh chóng dần dần.

D. chậm rãi dần dần.

Câu 2:

Một vật nhỏ giao động điều tiết theo đòi một trục cố định và thắt chặt. Phát biểu này tại đây đúng?

A. Quỹ đạo hoạt động của vật là một trong những đàng hình sin.

B. Lực kéo về tính năng vô vật ko thay đổi.

C. Li phỏng của vật tỉ trọng với thời hạn giao động.

D. Quỹ đạo hoạt động của vật là một trong những đoạn trực tiếp.

Câu 3:

Chọn Kết luận đúng lúc nói tới giao động điều hoà của con cái rung lắc xoắn ốc.

A. Vận tốc tỉ trọng thuận với thời hạn.

Xem thêm: phân tích nhân vật quản ngục

B. Quỹ đạo là một trong những đoạn trực tiếp.

C. Gia tốc tỉ trọng thuận với thời hạn.

D. Quỹ đạo là một trong những đàng hình sin.

Câu 4:

Năng lượng của một vật giao động điều hòa

A. biến chuyển thiên tuần trả theo đòi thời hạn với chu kì bởi vì chu kì giao động của vật.

B. bởi vì động năng của vật Khi biến chuyển thiên.

C. biến chuyển thiên tuần trả theo đòi thời hạn với chu kì bởi vì nửa chu kì giao động của vật.

D. bởi vì động năng của vật Khi vật qua quýt địa điểm cân đối.

Câu 5:

Dao mô tơ học tập thay đổi chiều khi

A. Lực tính năng có tính rộng lớn rất rất đại

B. Lực tính năng thay đổi chiều

C. Lực tính năng có tính rộng lớn rất rất tiểu 

D. Lực tính năng bởi vì không

Câu 6:

Một vật giao động điểu hòa Khi đang được hoạt động từ vựng trí cân đối cho tới địa điểm biên âm thì

A. vectơ véc tơ vận tốc tức thời trái chiều với vectơ vận tốc.

B. khuôn khổ véc tơ vận tốc tức thời và khuôn khổ vận tốc nằm trong tách.

C. véc tơ vận tốc tức thời và vận tốc nằm trong có mức giá trị âm.

Xem thêm: sách giáo khoa tiếng việt lớp 4 tập 2

D. khuôn khổ véc tơ vận tốc tức thời và vận tốc nằm trong tăng.