trong nguyên tắc thông tin liên lạc bằng sóng vô tuyến biến điệu sóng điện từ là

Câu hỏi:

10/10/2019 17,441

Bạn đang xem: trong nguyên tắc thông tin liên lạc bằng sóng vô tuyến biến điệu sóng điện từ là

A. đổi khác sóng năng lượng điện kể từ trở thành sóng cơ.

B. trộn sóng năng lượng điện kể từ tần số âm với sóng năng lượng điện kể từ tần số cao.

Đáp án chủ yếu xác

C. thực hiện mang đến biên phỏng sóng năng lượng điện kể từ hạ xuống.

D. tách sóng năng lượng điện kể từ tần số âm thoát ra khỏi sóng năng lượng điện kể từ tần số cao.

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP Thi Thử Ngay

Đáp án B

Trong cách thức vấn đề liên hệ vì chưng sóng vô tuyến, biến chuyển điệu sóng năng lượng điện kể từ là trộn sóng năng lượng điện kể từ tần số âm với sóng năng lượng điện kể từ tần số cao.

Quảng cáo

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Sóng năng lượng điện kể từ Lúc truyền kể từ không gian vô nước thì

A. tốc phỏng truyền sóng tăng, bước sóng hạn chế. 

B. tốc phỏng truyền sóng hạn chế, bước sóng tăng.

C. tốc phỏng truyền sóng và bước sóng đều hạn chế.

D. tốc phỏng truyền sóng và bước sóng đều tăng.

Câu 2:

Trong mạch xấp xỉ LC đem năng lượng điện trở thuần vì chưng ko thì 

A. tích điện kể từ ngôi trường triệu tập ở cuộn cảm và biến chuyển thiên với chu kì vì chưng chu kì xấp xỉ riêng rẽ của mạch. 

B. tích điện năng lượng điện ngôi trường triệu tập ở cuộn cảm và biến chuyển thiên với chu kì vì chưng chu kì xấp xỉ riêng rẽ của mạch.

C. tích điện kể từ ngôi trường triệu tập ở tụ năng lượng điện và biến chuyển thiên với chu kì vì chưng nửa chu kì xấp xỉ riêng rẽ của mạch.

D. tích điện năng lượng điện ngôi trường triệu tập ở tụ năng lượng điện và biến chuyển thiên với chu kì vì chưng nửa chu kì xấp xỉ riêng rẽ của mạch.

Câu 3:

Trong mạch xấp xỉ LC lí tưởng đang sẵn có xấp xỉ năng lượng điện kể từ tự tại thì

A. năng lượng năng lượng điện ngôi trường và tích điện kể từ ngôi trường luôn luôn ko thay đổi.

B. năng lượng năng lượng điện kể từ của mạch được bảo toàn.

C. năng lượng năng lượng điện ngôi trường triệu tập ở cuộn cảm.

Xem thêm: vận chuyển là quá trình

D. năng lượng kể từ ngôi trường triệu tập ở tụ năng lượng điện.

Câu 4:

Sóng năng lượng điện kể từ và sóng âm Lúc truyền kể từ không gian vô thủy tinh ma thì tần số

A. của tất cả nhì sóng đều hạn chế.

B. của sóng năng lượng điện kể từ tăng, của sóng âm hạn chế,

C. của tất cả nhì sóng đều ko thay đổi.

D. của sóng năng lượng điện kể từ hạn chế, cùa sóng âm tăng.

Câu 5:

Trong sơ đồ dùng khối của một máy thu sóng vô tuyến đơn giản không đem phần tử nào là bên dưới đây?

A. Thu sóng. 

B. Biến điệu. 

CTách sóng. 

D. Khuếch đại.

Câu 6:

Sóng năng lượng điện kể từ được sử dụng vô vô tuyến truyền hình là

A. sóng trung         

B. sóng ngắn          

C. sóng vô cùng ngắn   

D. sóng dài

Câu 7:

Trong sơ đồ dùng khối của một máy phân phát thanh vô tuyến đơn giản và giản dị và một máy thu thanh đơn giản và giản dị đều sở hữu phần tử nào là sau đây?

A. Micrô.  

B. Mạch biến chuyển điệu. 

C. Mạch tách sóng. 

Xem thêm: hiện tượng xảy ra khi cho giấy quỳ khô vào bình đựng khí amoniac là

D. Anten.