trong quá trình dịch mã phân tử nào sau đây đóng vai trò như người phiên dịch

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP Thi Thử Ngay

Đáp án B

A sai. Vì ADN chỉ mất kĩ năng tái mét bản; đem vấn đề DT nhằm tổ hợp những loại protein; bên trên ADN chứa được nhiều ren, từng ren ở ở một địa điểm xác lập bên trên ADN.

B đích thị. Vì tARN nhập cuộc vận gửi axit amin nhập quy trình dịch mã tổ hợp pôlipeptit. Một đầu của phân tử tARN chứa chấp cỗ tía đối mã khớp bổ sung cập nhật với cỗ tía mã sao bên trên mARN, một đầu links với axit amin. Vì vậy trải qua tARN, từng cỗ tía bên trên mARN được dịch trở nên 1 aa bên trên chuỗi pôlipeptit.

C sai.

D sai. Vì mARN là khuôn nhằm tổ hợp polypeptit, những côđon bên trên mARN quy ấn định acid amin ứng bên trên chuỗi polypeptit (trừ codon kết thúc)

Quảng cáo

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Khi nói tới đột thay đổi NST, với từng nào tuyên bố tại đây đúng?

I. Đột thay đổi NST là những biến hóa về cấu tạo hoặc con số của NST

II. Đột thay đổi cấu tạo với 4 dạng là thể một, thể tía, thể tứ, thể ko.

III. Tất cả những đột thay đổi NST đều tạo nên bị tiêu diệt hoặc thực hiện mang lại loại vật rời mức độ sinh sống.

IV. Đột thay đổi NST là mối cung cấp nguyên vật liệu của quy trình tiến thủ hoá.

A. 2

B. 3

C. 4

D. 1

Câu 2:

Khi nói tới quan hệ thân ái áp suất máu, thiết diện gân máu và véc tơ vận tốc tức thời tiết, tuyên bố nào là tại đây sai?

A. Trong khối hệ thống động mạch máu, tổng thiết diện mạch tăng dần dần kể từ động mạch máu mái ấm cho tới đái động mạch máu nên véc tơ vận tốc tức thời tiết rời dần

B. Mao mạch với tổng thiết diện mạch lớn số 1 nên áp suất máu thấp nhất

C. Trong khối hệ thống tĩnh mạch máu, tổng thiết diện mạch rời dần dần kể từ đái tĩnh mạch máu cho tới tĩnh mạch máu mái ấm nên véc tơ vận tốc tức thời tiết tăng dần dần.

D. Vận tốc tiết dựa vào sự chênh chênh chếch áp suất máu và tổng thiết diện mạch máu

Câu 3:

Tập thích hợp loại vật nào là sau đó là quần thể sinh vật?

A. Tập thích hợp cây xanh đang sống bên trên một cánh đồng cỏ

Xem thêm: sách giáo khoa lớp 6

B. Tập thích hợp cá chép vàng đang sống ở Hồ Tây

C. Tập thích hợp bướm đang sống nhập rừng Cúc phương

D. Tập thích hợp chim đang sống nhập rừng Amazôn.

Câu 4:

Khi nói tới quy trình vận gửi những hóa học nhập cây, tuyên bố nào là tại đây đúng?

A. Vận gửi nhập mạch mộc là dữ thế chủ động, còn nhập mạch rây là bị động

B. Dòng mạch mộc luôn luôn vận gửi những hóa học vô sinh, loại mạch rây luôn luôn vận gửi những hóa học hữu cơ

C. Mạch mộc vận gửi đàng gluco, mạch rây vận gửi hóa học cơ học không giống.

D. Mạch mộc vận gửi những hóa học kể từ rễ lên lá, mạch rây vận gửi những hóa học kể từ lá xuống rễ

Câu 5:

Trong thực nghiệm về quang quẻ thích hợp, người tớ thấy rằng khi không tồn tại CO2 thì cây ko thải O2. Điều phân tích và lý giải nào là sau đó là đúng?

A. Dưới ứng dụng của ánh sánh, phân tử CO2 bị phân li trở nên O2. Cho nên không tồn tại CO2 thì ko giải hòa O2.

B. Khi không tồn tại CO2 thì ko ra mắt trộn tối nên ko dẫn đến NADP+ nhằm hỗ trợ mang lại trộn sáng sủa. Không với NADP+ thì ko ra mắt trộn sáng sủa, vì thế ko giải hòa O2.

C. CO2 là bộ phận kích ứng sinh hoạt của hệ enzim quang quẻ thích hợp. Khi không tồn tại CO2 thì những enzim bị bất hoạt, vì thế ko giải hòa O2.

D. CO2 là bộ phận nhập cuộc quy trình Canvil và quy trình Canvil giải hòa O2. Không với CO2 thì quy trình Canvil ko ra mắt vì vậy O2 ko được dẫn đến.

Câu 6:

Trong quy trình nhân song ADN ở tế bào nhân sơ, nhờ những enzim túa xoắn, nhị mạch đơn của phân tử ADN tách nhau tạo ra chạc hình chữ Y. Khi nói tới hình thức của quy trình nhân song ở chạc hình chữ Y, tuyên bố nào là tại đây sai?

A. Trên mạch khuôn 3’ → 5’ thì mạch vừa mới được tổ hợp liên tiếp.

B. Enzim ADN pôlimeraza tổ hợp mạch mới nhất theo hướng 5’ → 3’.

C. Trên mạch khuôn 5’ → 3’ thì mạch vừa mới được tổ hợp ngắt quãng tạo ra những đoạn cụt.

Xem thêm: cho dạng đúng của từ trong ngoặc

D. Enzim ADN pôlimeraza dịch chuyển bên trên mạch khuôn theo hướng 5’ → 3’