trong quá trình khai thác thuộc địa ở việt nam thực dân pháp chú trọng vào ngành nàoTrắc nghiệm Lịch Sử 11 Bài 22 (có đáp án): Xã hội nước ta nhập cuộc khai quật nằm trong địa đợt loại nhất của thực dân Pháp

Câu 1. Năm 1897, thực dân Pháp CN vật này quý phái thực hiện Toàn quyền Đông Dương?

Quảng cáo

Bạn đang xem: trong quá trình khai thác thuộc địa ở việt nam thực dân pháp chú trọng vào ngành nào

A. Rivie       B. Gáchủ nghĩaiê

C. Pôn Đume       D. Bôlaéc

Đáp án: C

Giải thích: Mục 1 Trang 137 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 2. Đặc điểm nổi trội của nền kinh tế tài chính nước ta trong những năm cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX là

A. kinh tế nông nghiệp trở nên tân tiến, kinh tế tài chính công nghiệp chậm rãi phân phát triển

B. xuất hiện nay những búp mống của nền kinh tế tài chính tư bạn dạng công ty nghĩa tuy nhiên manh mún và thuộc về nhập Pháp

Quảng cáo

C. thương nghiệp trở nên tân tiến với việc không ngừng mở rộng gặp mặt buôn bán

D. hệ thống lối giao thông vận tải thủy, cỗ, mặt hàng ko được phanh rộng

Đáp án: B

Giải thích: Mục 1 Trang 138 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 3. Trước cuộc Khi thác nằm trong địa đợt loại nhất của thực dân Pháp, xã hội nước ta đem nhị giai cung cấp cơ bạn dạng là

A. địa công ty phong loài kiến và đái tư sản

B. địa công ty phong loài kiến và tư sản

C. địa công ty phong loài kiến và nông dân

D. công nhân và nông dân

Đáp án: C

Giải thích: Mục 2 Trang 138 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 4. Giai cung cấp người công nhân nước ta triệu tập sầm uất nhất ở ngành nào?

A. Khai thác mỏ       B. Đồn điền

C. Công nghiệp đóng góp tàu       D. Các nhà máy chế biến

Quảng cáo

Đáp án: A

Giải thích: Mục 2 Trang 139 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 5. Đầu thế kỉ XX, tiềm năng đấu giành giật của giai cung cấp người công nhân nước ta là gì?

A. Đòi nghĩa vụ và quyền lợi kinh tế tài chính

B. Đòi nghĩa vụ và quyền lợi giai cấp

C. Đòi nghĩa vụ và quyền lợi dân tộc bản địa

D. Đòi quyền tự tại, dân chủ

Đáp án: A

Giải thích: Mục 2 Trang 139 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 6. Thực dân Pháp vẫn triển khai quyết sách này ngay lập tức kể từ Khi tổ chức việc làm khai quật nằm trong địa đợt loại nhất ở Việt Nam?

A. Chính sách “chia nhằm trị”

B. Chính sách “dùng người Pháp trị người Việt”

C. Chính sách “đồng hóa” dân tộc bản địa Việt Nam

D. Chính sách “khủng phụ vương trắng” so với những người dân chống đối

Đáp án: A

Giải thích: Từ Khi tổ chức việc làm khai quật nằm trong địa đợt loại nhất ở nước ta, thực dân Pháp vẫn triển khai quyết sách “chia nhằm trị”, phân tách toàn nước trở thành phụ vương Kì với 3 chính sách không giống nhau

Câu 7. Trong quy trình khai quật nằm trong địa ở nước ta, thực dân Pháp chú ý nhập ngành nào?

Quảng cáo

A. Công nghiệp nặng trĩu       B. Công nghiệp nhẹ

C. Khai thác mỏ       D. Luyện kim và cơ khí

Đáp án: C

Giải thích: Mục 1 Trang 137 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 8. Giai cung cấp hoặc giai tầng này ở nước ta càng ngày càng gánh Chịu đựng nhiều loại thuế và bị cay đắng đặc biệt trăm bề nhập thời hạn thực dân Pháp tổ chức việc làm khai quật nằm trong địa đợt loại nhất?

A. Tầng lớp tư sản dân tộc bản địa

B. Tầng lớp đái tư sản

C. Giai cung cấp người công nhân

D. Giai cung cấp nông dân

Đáp án: D

Giải thích: Mục 2 Trang 138 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 9. Giai cung cấp người công nhân nước ta đa phần xuất thân ái từ

A. tư sản       B. nông dân

C. tiểu tư sản       D. địa công ty nhỏ.

Đáp án: B

Giải thích: Mục 2 Trang 139 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 10. Hệ ngược lớn số 1 nhập quyết sách thống trị của thực dân Pháp so với nước ta sau cuộc khai quật nằm trong địa đợt loại nhất là

A. Nền kinh tế tài chính trở nên tân tiến theo phía tư bạn dạng công ty nghĩa, xã hội không nhiều biến chuyển đổi

B. Công thương nghiệp trở nên tân tiến, nông nghiệp lỗi thời, xã hội không tồn tại biến chuyển đổi

C. Cơ cấu kinh tế tài chính rất nhiều đem sự lay chuyển, tổ chức cơ cấu xã hội đổi khác sâu sắc sắc

D. Cơ cấu kinh tế tài chính không tồn tại sự thay cho thay đổi, tổ chức cơ cấu xã hội đổi khác sâu sắc sắc

Đáp án: C

Giải thích: Mục 2 Trang 139 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 11. Qua cuộc khai quật nằm trong địa đợt loại nhất của thực dân Pháp, công thức phát triển này từng bước gia nhập nhập Việt Nam?

A. Phương thức phát triển phong kiến

B. Phương thức phát triển nhỏ, tự túc tự động cấp

C. Phương thức phát triển thực dân

D. Phương thức phát triển tư bạn dạng công ty nghĩa

Đáp án: D

Giải thích: Mục 1 Trang 138 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 12. Để tối nhiều hóa mối cung cấp lợi tức đầu tư, nhập cuộc khai quật nằm trong địa đợt loại nhất ở nước ta, thực dân Pháp vẫn giữ lại công thức bóc tách lột nào?

A. Phương thức bóc tách lột tư bạn dạng công ty nghĩa

B. Phương thức bóc tách lột phong kiến

C. Phương thức bóc tách lột thực dân

D. Phương thức bóc tách lột chi phí tư bạn dạng công ty nghĩa

Đáp án: B

Giải thích: Mục 1 Trang 138 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 13. Cuộc khai quật nằm trong địa đợt loại nhất của thực dân Pháp ở nước ta đã thử xuất hiện nay những giai cung cấp và giai tầng xã hội mới nhất, tê liệt là

A. địa công ty nhỏ và công nhân

B. công nhân, tư sản dân tộc bản địa và đái tư sản

C. công nhân, dân cày và tư sản dân tộc

D. công nhân, dân cày và đái tư sản

Đáp án: B

Giải thích: Mục 2 Trang 139 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 14. Giai cung cấp này Thành lập trước cuộc khai quật nằm trong địa đợt loại nhất của thực dân Pháp ở nước ta và phát triển thành lực lượng phần đông của cơ hội mạng?

A. Tư sản dân tộc      B. Công nhân

C. Nông dân       D. Tiểu tư sản

Đáp án: C

Giải thích: Mục 2 Trang 139 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 15. Phong trào đấu giành giật của người công nhân nước ta trong mỗi năm đầu thế kỉ XX còn mang ý nghĩa tự động phân phát vì

A. đấu giành giật ko uy lực, ko kiên quyết

B. đấu giành giật chỉ yêu sách nghĩa vụ và quyền lợi về kinh tế

C. chưa quan hoài đấu giành giật yêu sách những quyền tự tại dân chủ

D. sự đàn áp mọi rợ của thực dân Pháp

Đáp án: B

Giải thích: Mục 2 Trang 139 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 16. Lực lượng xã hội này sau đây vẫn tiếp nhận luồng tư tưởng mới nhất bên phía ngoài nhập nước ta đầu thế kỉ XX?

A. Nông dân

B. Công nhân

C. Sĩ phu yêu thương nước tiến thủ bộ

D. Sĩ phu yêu thương nước

Đáp án: C

Giải thích: Mục 2 Trang 139 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 17. Những năm cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX, tư tưởng tiến thủ cỗ kể từ những nước này vẫn tác động cho tới Việt Nam?

A. Các nước Đông Nam Á

B. Nhật Bản và Trung Quốc

Xem thêm: tính oxi hóa là gì

C. Anh và Pháp

D. Ấn Độ và Trung Quốc

Đáp án: B

Giải thích: Mục 2 Trang 139 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 18. Để tổ chức khai quật nằm trong địa ở nước ta, trước không còn thực dân Pháp vẫn phải

A. sẵn sàng thiệt nhiều vốn liếng và đội hình người công nhân thực hiện mướn.

B. triển khai quy trình xâm lăng và bình tấp tểnh nước ta.

C. đem giai cung cấp tư sản kể từ Pháp quý phái nước ta.

D. ổn định tấp tểnh kinh tế tài chính, chủ yếu trị ở chủ yếu quốc.

Đáp án: B

Giải thích: Sau Khi hoàn thiện quy trình xâm lăng và bình tấp tểnh nước ta, thực dân Pháp mới nhất hợp tác nhập tổ chức việc làm khai quật nằm trong địa

Câu 19. Thực dân Pháp nên rơi rụng từng nào năm mới tết đến hoàn toàn có thể tổ chức khai quật được Việt Nam?

A. hai mươi năm.     B. 30 năm.

C. 40 năm.     D. 50 năm.

Đáp án: B

Giải thích: Sau Khi hoàn thiện việc làm xâm lăng nước ta, thực dân Pháp nên rơi rụng 13 năm mới tết đến hoàn toàn có thể tổ chức khai quật nằm trong địa, từ thời điểm năm 1884 cho tới năm 1897

Câu trăng tròn. Thực dân Pháp tổ chức khai quật nằm trong địa đợt loại nhất ở nước ta trong tầm thời hạn nào?

A. Từ năm 1897 cho tới năm 1914.

B. Từ năm 1898 cho tới năm 1914.

C. Từ năm 1899 cho tới năm 1914.

D. Từ năm 1897 cho tới năm 1916.

Đáp án: A

Giải thích: Mục 1 Trang 137 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 21. Giai cung cấp người công nhân nước ta được tạo hình trong tầm thời hạn nào?

A. Sau Chiến giành giật trái đất loại nhất.

B. Trong Chiến giành giật trái đất loại nhất.

C. Trong cuộc khai quật nằm trong địa đợt loại nhất của Pháp ở nước ta.

D. Sau cuộc khai quật nằm trong địa đợt loại nhất của Pháp ở nước ta.

Đáp án: C

Giải thích: Mục 2 Trang 139 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 22. Thực dân Pháp triển khai quyết sách “chia nhằm trị” vị cách

A. tách nước ta ngoài Lào và Cam-pu-chia.

B. phân tách nước ta trở thành nhị miền: miền Bắc và miền Nam.

C. phân tách nước ta trở thành phụ vương xứ: Bắc Kì, Trung Kì, Nam Kì.

D. phân tách dân tộc bản địa nước ta trở thành nhiều giai tầng không giống nhau.

Đáp án: C

Giải thích: Thực dân Pháp triển khai quyết sách “chia nhằm trị” bằng phương pháp phân tách nước ta trở thành phụ vương xứ: Bắc Kì, Trung Kì, Nam Kì với phụ vương chính sách không giống nhau: Bắc Kì – khu đất bảo lãnh, Nam Kì – xứ nằm trong địa, Trung Kì – triều Nguyễn quản lí lí bên dưới sự trấn áp của Pháp

Câu 23. Trong quyết sách “chia nhằm trị” ở nước ta, thực dân Pháp lựa chọn vùng này là vùng khu đất nằm trong Pháp?

A. Bắc Kì.

B. Trung Kì.

C. Nam Kì.

D. Cả Bắc, Trung, Nam Kì.

Đáp án: C

Giải thích: Trong quyết sách “chia nhằm trị” ở nước ta, thực dân Pháp lựa chọn vùng khu đất Nam Kì là vùng khu đất nằm trong Pháp

Câu 24. Chính sách thâm nám duy nhất của thực dân Pháp bên trên nghành nông nghiệp ở nước ta nhập quy trình khai quật nằm trong địa là chủ yếu sách

A. tăng cường việc cướp đoạt ruộng khu đất của dân cày nước ta.

B. lập những tháp canh điền nhằm trồng những loại cây lâu năm.

C. thu mua sắm hoa màu với giá thành rẻ mạt so với dân cày.

D. tăng những loại thuế so với phát triển nông nghiệp.

Đáp án: A

Giải thích: Mục 1 Trang 137 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 25. Tầng lớp tư sản dân tộc bản địa ở Việt đi ra đem xuất xứ từ

A. một số trong những người đứng đi ra sinh hoạt công thương nghiệp nghiệp.

B. một số trong những người dân cày phong lưu chuyển làn phân cách marketing,

C. một số trong những đái tư sản đem không nhiều vốn liếng chuyển làn phân cách marketing.

D. tư bạn dạng Pháp nhập nước ta kinh doanh.

Đáp án: A

Giải thích: Mục 2 Trang 139 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 26. Sau Khi vẫn hoàn thiện về cơ bạn dạng cuộc xâm lăng nước ta, thực dân Pháp bắt đầu

A. khai quật nằm trong địa đợt loại nhất.

B. khai quật nằm trong địa đợt loại nhị.

C. xúc tiến thủ việc thiết lập máy bộ tổ chức chính quyền thực dân và chính sách bảo lãnh lên phần cương vực Bắc Kì và Trung Kì.

D. xúc tiến thủ việc lập máy bộ thống trị bên trên toàn nước ta.

Đáp án: C

Câu 27. Tôn Thất Thuyết mượn danh Hàm Nghi xuống chiếu Cần vương vãi, lôi kéo văn thân ái, sĩ phu và dân chúng toàn nước đứng lên, vì như thế vua tuy nhiên kháng chiến nhập thời hạn nào?

A. Ngày 20-7-1885.

B. Ngày 02-7-1885.

C. Ngày 13-7-1885.

D. Ngày 17-3-1885.

Đáp án: C

Câu 28. Tiêu biểu nhất mang lại trào lưu Cần vương vãi kể từ Thanh Hoá cho tới Phú Yên là trào lưu nào?

A. Cuộc khởi nghĩa của Mai Xuân Thưởng ở Tỉnh Bình Định.

B. Cuộc khởi nghĩa của Lê Trung Đình ở Tỉnh Quảng Ngãi.

C. Cuộc nổi dậy của Bùi Điền, Nguyễn Đức Nhuận.

D. Cuộc khởi nghĩa của Đào Doãn Địch, Nguyễn Duy Cung.

Đáp án: A

Câu 29. Cuối năm 1888, tự sự phản bội của người nào, vua Hàm Nghi rớt vào tay giặc Pháp?

A. Của Nguyễn Quang Ngọc.

B. Của Tôn Thất Thuyết.

C. Của Trương Quang Ngọc.

D. Của Nguyễn Duy Cung.

Đáp án: C

Câu 30. Cuộc khởi nghĩa Hùng Lĩnh ra mắt ở vùng này, tự ai lãnh đạo?

A. Tại vùng rừng núi phía tây tỉnh Thanh Hoá, tự Cao Điền và Tống Duy Tân điều khiển.

B. Tại vùng rừng núi Nghệ An, tự Cao Điền và Hoàng Hoa Thám điều khiển.

C. Tại vùng rừng núi Quảng Bình, tự Tống Duy Tân và Cao Thắng điều khiển.

D. Tại đồng vị và trung du Thanh Hoá, tự Phan Đình Phùng và Tống Duy Tân điều khiển.

Đáp án: A

Câu 31. Cuộc khởi nghĩa Ba Đình bị thất bại nhập thời hạn nào?

A. Ngày 6-1-1887.

B. Ngày 15-1-1887.

C. Ngày 21-1-1887.

D. Ngày 22-2-1887.

Đáp án: C

Câu 32. Cuộc khởi nghĩa Bãi Sậy ra mắt trong tầm thời gian

A. từ thời điểm năm 1885 cho tới năm 1887.

B. từ thời điểm năm 1887 cho tới năm 1889.

C. từ thời điểm năm 1885 cho tới năm 1892.

D. từ thời điểm năm 1885 cho tới năm 1888.

Đáp án: C

Xem tăng thắc mắc trắc nghiệm Lịch Sử 11 đem đáp án, hoặc khác:

  • Trắc nghiệm Lịch Sử 11 Bài 23: Phong trào yêu thương nước và cách mệnh nước ta từ trên đầu thế kỉ XX cho tới Chiến giành giật trái đất loại nhất (1914) (phần 1)
  • Trắc nghiệm Lịch Sử 11 Bài 23: Phong trào yêu thương nước và cách mệnh nước ta từ trên đầu thế kỉ XX cho tới Chiến giành giật trái đất loại nhất (1914) (phần 2)
  • Trắc nghiệm Lịch Sử 11 Bài 24: nước ta trong mỗi năm Chiến giành giật trái đất loại nhất (1914 -1918) (phần 1)
  • Trắc nghiệm Lịch Sử 11 Bài 24: nước ta trong mỗi năm Chiến giành giật trái đất loại nhất (1914 -1918) (phần 2)
  • Trắc nghiệm Lịch Sử 11 Bài 25: Sơ kết lịch sử vẻ vang nước ta (1858 -1918) (phần 1)

Săn SALE shopee Tết:

  • Đồ sử dụng tiếp thu kiến thức giá thành rẻ
  • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
  • Tsubaki 199k/3 chai
  • L'Oreal mua 1 tặng 3

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 11

Bộ giáo án, bài bác giảng powerpoint, đề thi đua giành riêng cho nhà giáo và gia sư giành riêng cho bố mẹ bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài tương hỗ ĐK : 084 283 45 85

Đã đem ứng dụng VietJack bên trên Smartphone, giải bài bác luyện SGK, SBT Soạn văn, Văn khuôn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay lập tức phần mềm bên trên Android và iOS.

Theo dõi Shop chúng tôi không tính phí bên trên social facebook và youtube:

Nếu thấy hoặc, hãy khuyến khích và share nhé! Các phản hồi ko phù phù hợp với nội quy phản hồi trang web sẽ ảnh hưởng cấm phản hồi vĩnh viễn.
Giải bài bác luyện lớp 11 sách mới nhất những môn học