trong việc hình thành đất thực vật không có vai trò nào sau đây

Câu hỏi:

07/06/2022 13,322

Bạn đang xem: trong việc hình thành đất thực vật không có vai trò nào sau đây

A. Phân giải, tổ hợp hóa học mùn.

Đáp án chủ yếu xác

B. Cung cấp cho vật hóa học cơ học.

C. Hạn chế sự xói sút, cọ trôi.

D. Góp phần thực hiện đập huỷ đá.

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP Thi Thử Ngay

Đáp án đích thị là: A

Sinh vật nhập cuộc nhập quy trình đập huỷ đá. Chất cơ học nhập khu đất dựa vào thật nhiều nhập sự xuất hiện nay của loại vật hiệu quả nhập quy trình tạo hình khu đất. Xác của loại vật phân huỷ tiếp tục hỗ trợ dưỡng chất mang đến khu đất. Hình như, loại vật còn ngăn ngừa xói sút, cọ trôi khu đất => Vi loại vật phân giải xác thực vật và động vật hoang dã tổ hợp trở thành mùn.

Quảng cáo

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Các yếu tố này tại đây đem hiệu quả cần thiết nhất cho tới việc tạo hình nên những bộ phận đa phần của đất?

A. Sinh vật, đá u.

B. Đá u, nhiệt độ.

C. Địa hình, đá u.

D. Khí hậu, loại vật.

Câu 2:

Kiểu thảm thực vật này tại đây nằm trong môi trường thiên nhiên đới nóng?

A. Bán phí phạm mạc.

B. Rừng lếu láo thích hợp.

C. Rừng nhiệt đới gió mùa độ ẩm.

D. Đài nguyên vẹn.

Câu 3:

Xem thêm: đại học hàng hải điểm chuẩn

Nhân tố này tại đây đem hiệu quả cho tới việc tạo ra bộ phận vô sinh mang đến đất?

A. Đá u.

B. Khí hậu.

C. Địa hình.

D. Sinh vật.

Câu 4:

Kiểu thảm thực vật này tại đây nằm trong môi trường thiên nhiên đới nóng?

A. Rừng lá rộng lớn.

B. Thảo nguyên vẹn.

C. Rừng lá kim.

D. Xavan.

Câu 5:

Kiểu thảm thực vật này tại đây phân bổ ở điểm đem loại nhiệt độ cận nhiệt độ lục địa?

A. Rừng cận nhiệt độ độ ẩm.

B. Rừng nhiệt đới gió mùa độ ẩm.

C. Rừng lá rộng lớn và rừng lếu láo thích hợp.

D. Hoang mạc và chào bán phí phạm mạc.

Câu 6:

Kiểu thảm thực vật này tại đây phân bổ ở điểm đem loại nhiệt độ ôn đới hải dương?

A. Rừng nhiệt đới gió mùa độ ẩm.

B. Rừng cận nhiệt độ độ ẩm.

C. Rừng lá rộng lớn và rừng lếu láo thích hợp.

Xem thêm: my father waters this flower every morning

D. Rừng và cây những vết bụi lá cứng cận nhiệt độ.