trung du và miền núi bắc bộ gồm bao nhiêu tỉnh

Cho tôi chất vấn vùng Trung du Bắc cỗ bao gồm những tỉnh nào? Mức lộc ít nhất vùng bên trên đấy là bao nhiêu? Câu chất vấn kể từ chị B.L (Nghệ An).

Vùng Trung du Bắc cỗ bao gồm những tỉnh nào?

Vùng Trung du Bắc cỗ nằm trong lòng miền núi và đồng vì thế Bắc Sở.

Vùng Trung du Bắc cỗ bao gồm 04 tỉnh: Thái Nguyên, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Bắc Giang. (Nguồn: Bài 4 Sách Giáo Khoa Địa lý lớp 4 cũ).

Bạn đang xem: trung du và miền núi bắc bộ gồm bao nhiêu tỉnh

Hiện ni, không tồn tại khái niệm ví dụ về những tỉnh nằm trong vùng Trung du Bắc cỗ tuy nhiên thường dùng thuật ngữ vùng Trung du và miền núi Bắc cỗ.

Vùng Trung du và miền núi Bắc cỗ bao hàm 15 tỉnh là: Điện Biên, Lai Châu, Sơn La, Hoà Bình, Tỉnh Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ, Hà Giang, Tuyên Quang, Cao phẳng, TP Lạng Sơn, Bắc Kạn, Thái Nguyên, Bắc Giang, Quảng Ninh.

Vùng Trung du Bắc cỗ bao gồm những tỉnh nào? Mức lộc ít nhất vùng bên trên đấy là bao nhiêu?

Vùng Trung du Bắc cỗ bao gồm những tỉnh nào? Mức lộc ít nhất vùng bên trên đấy là bao nhiêu? (Hình kể từ Internet)

Mức lộc ít nhất bên trên vùng Trung du và miền núi Bắc cỗ là bao nhiêu?

Theo khoản 1 Điều 91 Sở luật Lao động 2019 thì rất có thể hiểu nút lộc ít nhất vùng là nút lộc thấp nhất được trả cho tất cả những người làm việc khi thực hiện việc làm giản đơn nhất vô ĐK làm việc thông thường nhằm mục tiêu bảo vệ nút sinh sống ít nhất của những người làm việc và mái ấm gia đình bọn họ, phù phù hợp với ĐK trở nên tân tiến kinh tế tài chính - xã hội.

Căn cứ theo gót quy toan bên trên khoản 1 Điều 3 Nghị toan 38/2022/NĐ-CP quy toan về nút lộc ít nhất như sau:

Vùng

Mức lộc ít nhất tháng

(Đơn vị: đồng/tháng)

Mức lộc ít nhất giờ

(Đơn vị: đồng/giờ)

Vùng 1

4.680.000

22.500

Vùng 2

4.160.000

20.000

Vùng 3

3.640.000

17.500

Vùng 4

3.250.000

15.600

Danh mục địa phận vùng 1, vùng 2, vùng 3, vùng 4 được quy toan bên trên Phụ lục phát hành tất nhiên Nghị toan 38/2022/NĐ-CP. Theo cơ, nút lộc ít nhất vùng bên trên những tỉnh, thành phố Hồ Chí Minh nằm trong Vùng Trung du và miền núi Bắc cỗ như sau:

* Tỉnh Thái Nguyên:

Quận/huyện/thị xã/thành phố nằm trong tỉnh

Vùng

Lương ít nhất tháng

(đồng/tháng)

Lương ít nhất giờ

(đồng/giờ)

- Các thành phố Hồ Chí Minh Thái Nguyên, Sông Công, Phổ Yên

II

4.160.000

20.000

- Các thị xã Phú Bình, Phú Lương, Đồng Hỷ, Đại Từ

III

3.640.000

17.500

- Các thị xã Định Hóa, Võ Nhai

IV

3.250.000

15.600

* Tỉnh Phú Thọ

Quận/huyện/thị xã/thành phố nằm trong tỉnh

Vùng

Lương ít nhất tháng

(đồng/tháng)

Lương ít nhất giờ

(đồng/giờ)

- Thành phố Việt Trì

II

Xem thêm: ví dụ nào sau đây là quần thể sinh vật

4.160.000

20.000

- Thị xã Phú Thọ

- Các thị xã Phù Ninh, Lâm Thao, Thanh Ba, Tam Nông

III

3.640.000

17.500

- Các thị xã Cẩm Khê, Đoan Hùng, Hạ Hòa, Tân Sơn, Thanh Sơn, Thanh Thủy, Yên Lập

IV

3.250.000

15.600

* Tỉnh Vĩnh Phúc

Quận/huyện/thị xã/thành phố nằm trong tỉnh

Vùng

Lương ít nhất tháng

(đồng/tháng)

Lương ít nhất giờ

(đồng/giờ)

- Các thành phố Hồ Chí Minh Vĩnh Yên, Phúc Yên

- Các thị xã Bình Xuyên, Yên Lạc

II

4.160.000

20.000

- Các thị xã Vĩnh Tường, Tam Đảo, Tam Dương, Lập Thạch, Sông Lô

III

3.640.000

17.500

* Tỉnh Bắc Giang

Quận/huyện/thị xã/thành phố nằm trong tỉnh

Vùng

Lương ít nhất tháng

(đồng/tháng)

Lương ít nhất giờ

(đồng/giờ)

- Thành phố Bắc Giang

- Các thị xã Việt Yên, Yên Dũng, Hiệp Hòa, Tân Yên, Lạng Giang

III

3.640.000

17.500

- Các thị xã Yên Thế, Lục Ngạn, Sơn Động, Lục Nam

IV

3.250.000

15.600

Xem những tỉnh còn lại: Tại phía trên.

Trả lộc cho tất cả những người làm việc thấp rộng lớn nút lộc ít nhất vùng bị trừng trị thế nào?

Căn cứ Điều 90 Sở luật Lao động 2019 quy toan như sau:

Tiền lương
1. Tiền lộc là số chi phí tuy nhiên người tiêu dùng làm việc trả cho tất cả những người làm việc theo gót thỏa thuận hợp tác nhằm tiến hành việc làm, bao hàm nút lộc theo gót việc làm hoặc chức vụ, phụ cấp cho lộc và những khoản bổ sung cập nhật không giống.
2. Mức lộc theo gót việc làm hoặc chức vụ ko được thấp rộng lớn nút lộc ít nhất.
3. Người dùng làm việc cần bảo vệ trả lộc đồng đẳng, ko phân biệt nam nữ so với người làm việc thực hiện việc làm có mức giá trị như nhau.

Theo cơ, người tiêu dùng làm việc trả lộc cho tất cả những người làm việc theo gót thỏa thuận hợp tác nhằm tiến hành việc làm, bao hàm nút lộc theo gót việc làm hoặc chức vụ, phụ cấp cho lộc và những khoản bổ sung cập nhật không giống và đáp ứng ko được thấp rộng lớn nút lộc ít nhất.

Căn cứ khoản 3, khoản 5 Điều 17 Nghị toan 12/2022/NĐ-CP quy toan về xử trừng trị hành chủ yếu so với hành động vi phạm quy toan về chi phí lộc, ví dụ như sau:

Vi phạm quy toan về chi phí lương
...
3. Phạt chi phí so với người tiêu dùng làm việc khi với hành động trả lộc cho tất cả những người làm việc thấp rộng lớn nút lộc ít nhất vì thế nhà nước quy toan theo gót những nút sau đây:
a) Từ đôi mươi.000.000 đồng cho tới 30.000.000 đồng so với vi phạm kể từ 01 người cho tới 10 người lao động;
b) Từ 30.000.000 đồng cho tới 50.000.000 đồng so với vi phạm kể từ 11 người cho tới 50 người lao động;
c) Từ 50.000.000 đồng cho tới 75.000.000 đồng so với vi phạm kể từ 51 người làm việc trở lên trên.
...
5. Biện pháp xử lý hậu quả
a) Buộc người tiêu dùng làm việc trả đầy đủ chi phí lộc cùng theo với khoản chi phí lãi của số chi phí lộc lờ lững trả, trả thiếu hụt cho tất cả những người làm việc tính theo gót nút lãi vay chi phí gửi ko kỳ hạn tối đa của những ngân hàng thương nghiệp giang san công tía bên trên thời gian xử trừng trị so với hành động vi phạm quy toan bên trên khoản 2, khoản 3 Điều này;
b) Buộc người tiêu dùng làm việc trả đầy đủ khoản chi phí tương tự với nút đóng góp bảo đảm xã hội yêu cầu, bảo đảm nó tế, bảo đảm thất nghiệp cùng theo với khoản chi phí lãi của số chi phí cơ tính theo gót nút lãi vay chi phí gửi ko kỳ hạn tối đa của những ngân hàng thương nghiệp giang san công tía bên trên thời gian xử trừng trị cho tất cả những người làm việc so với hành động vi phạm quy toan bên trên khoản 4 Như vậy.

Lưu ý: Căn cứ khoản 1 Điều 6 Nghị toan 12/2022/NĐ-CP thì nút trừng trị chi phí bên trên chỉ vận dụng so với cá thể, tình huống là tổ chức triển khai thì vận dụng nút trừng trị tiếp tục gấp hai.

Như vậy tình huống doanh nghiệp với hành động trả lộc cho tất cả những người làm việc thấp rộng lớn nút lộc ít nhất vì thế nhà nước quy toan theo gót những nút sau đây:

- Từ 40.000.000 đồng cho tới 60.000.000 đồng so với vi phạm kể từ 01 người cho tới 10 người lao động;

- Từ 60.000.000 đồng cho tới 100.000.000 đồng so với vi phạm kể từ 11 người cho tới 50 người lao động;

Xem thêm: bị động hiện tại hoàn thành

- Từ 100.000.000 đồng cho tới 150.000.000 đồng so với vi phạm kể từ 51 người làm việc trở lên trên.

Ngoài đi ra thì doanh nghiệp còn cần trả đầy đủ chi phí lộc cùng theo với khoản chi phí lãi của số chi phí lộc lờ lững trả, trả thiếu hụt cho tất cả những người làm việc tính theo gót nút lãi vay chi phí gửi ko kỳ hạn tối đa của những ngân hàng thương nghiệp giang san công tía bên trên thời gian xử trừng trị.

Phan Thị Huyền Trân