trung quốc có những điều kiện tự nhiên thuận lợi nào sau đây để phát triển nông nghiệp

Trả câu nói. câu hỏi: Trung Quốc với những ĐK bất ngờ tiện lợi này tại đây nhằm cách tân và phát triển nông nghiệp? Giải quí cụ thể.

Trả Lời Nhanh

Bạn đang xem: trung quốc có những điều kiện tự nhiên thuận lợi nào sau đây để phát triển nông nghiệp

Trung Quốc chiếm hữu vùng đồng vì chưng rộng lớn, khu đất phì nhiêu màu mỡ tạo nên ĐK tiện lợi nhằm cách tân và phát triển nông nghiệp.

MỤC LỤC NỘI DUNG

 • Câu hỏi
 • Giải thích
 • Điều khiếu nại tự động nhiên
 • Chính sách của địa phương
 • Các thắc mắc liên quan

Câu hỏi

Trung Quốc với những ĐK bất ngờ tiện lợi này tại đây nhằm cách tân và phát triển nông nghiệp?

A. Đồng vì chưng rộng lớn, khu đất phì nhiêu màu mỡ.

B. hầu hết tát nguyên vẹn xen bể địa

C. Khí hậu mang tính chất hóa học châu lục.

D. Sông ngòi dốc, lắm thác nước.

Đáp án thực sự A.

Trung Quốc với đồng vì chưng rộng lớn, khu đất phì nhiêu màu mỡ - là ĐK bất ngờ tiện lợi nhằm cách tân và phát triển nông nghiệp.

Giải thích

Trung Quốc có tương đối nhiều ĐK thuân lợi nhằm cách tân và phát triển nông nghiệp.

Điều khiếu nại tự động nhiên

 • Tổng diện tích S khu đất nông nghiệp rộng lớn.
 • Phần rộng lớn khu đất đều phải sở hữu đặc thù phù rơi phì nhiêu màu mỡ.
 • Sông ngòi dày đặc, cung ứng mối cung cấp nước đầy đủ mang lại cây cỏ.
 • Khí hậu đem kể từ cận nhiệt đới gió mùa gió mùa rét thanh lịch ôn đới gió mùa rét, tiện lợi cách tân và phát triển phong phú cây cỏ và con vật.

Trung Quốc với những đồng vì chưng to lớn, màu sắc mỡ

Thêm nhập bại liệt, mối cung cấp làm việc đầy đủ, với kinh nghiệm tay nghề trong các công việc khai quật và cách tân và phát triển nông nghiệp.

Chính sách của địa phương

Ngoài đi ra, sát bên nhân tố về bất ngờ, quyết sách của địa hạt đã và đang thêm phần rất rộng cho tới quy trình cách tân và phát triển nông nghiệp của chống này:

 • Giao khoán khu đất mang lại dân cày.
 • Đầu tư xây cất, cách tân và phát triển hạ tầng hạ tầng: xây cất giao thông vận tải, giao thông đường thủy,…
 • Áp dụng nhiều chuyên môn tiên tiến và phát triển và tân tiến nhập vào quy trình phát triển.
 • Tổ chức phân phối nhiều loại tương tự mới nhất, với năng suất cao.
 • Thiết lập và thực ganh đua quyết sách miễn thuế nông nghiệp.

Các thắc mắc liên quan

Chúng tôi tổ hợp tăng những thắc mắc tương quan cho tới ĐK bất ngờ tiện lợi mang lại việc cách tân và phát triển nông nghiệp Trung Quốc nhằm chúng ta ghi ghi nhớ kỹ năng và kiến thức một cơ hội phong phú, hoạt bát.

Xem thêm: tính thể tích hình chữ nhật

Câu 1.Trình bày những ĐK bất ngờ tiện lợi nhằm cách tân và phát triển nông nghiệp của miền Đông Trung Quốc.

Những ĐK bất ngờ tiện lợi nhằm cách tân và phát triển nông nghiệp của miền Đông Trung Quốc:

+  Đồng vì chưng châu thổ to lớn, khu đất phù rơi phì nhiêu màu mỡ, mối cung cấp nước đầy đủ ⟹ cách tân và phát triển nền nông nghiệp trù phú (cây lương bổng thực).

+ Khí hậu đem kể từ cận nhiệt đới gió mùa gió mùa rét thanh lịch ôn đới bão táp mùa

=> cách tân và phát triển phong phú cây cỏ con vật.

Câu 2. Điều khiếu nại cách tân và phát triển nông nghiệp ở Trung Quốc

Trung Quốc có tương đối nhiều ĐK bất ngờ tiện lợi nhằm cách tân và phát triển nông nghiệp:

- Đồng vì chưng châu thổ to lớn, khu đất phù rơi phì nhiêu màu mỡ.

- Sông ngòi dày đặc, mối cung cấp nước dồi dào

- Khí hậu đem kể từ cận nhiệt đới gió mùa bão táp mùa

Ngoài đi ra, Trung Quốc cũng đưa ra nhiều quyết sách cải tân nông nghiệp:

- Giao khu đất mang lại dân cày trồng chọt, chăn nuôi

- Phát triển hạ tầng hạ tầng

Xem thêm: hai bảng trong một cơ sở dữ liệu quan hệ liên kết với nhau thông qua

- sít dụng công cụ hiện tại đại

Câu 3. Trung Quốc với những ĐK tiện lợi này về mặt mày bất ngờ nhằm cách tân và phát triển nông nghiệp?

Trung Quốc với những ĐK tiện lợi về mặt mày bất ngờ nhằm cách tân và phát triển nông nghiệp: diện tích S khu đất nông nghiệp rộng lớn, màu sắc mỡ; màng lưới sông ngòi dày đặc; nhiệt độ trải nhiều năm kể từ cận nhiệt độ cho tới nhiệt đới gió mùa bão táp mùa; mối cung cấp lao đông đúc đầy đủ, tay nghề cao.