trường hợp nào sau đây

Câu hỏi:

18/06/2019 12,490

D. H2SO4 quánh + Na2CO3

Bạn đang xem: trường hợp nào sau đây

Đáp án chủ yếu xác

Đáp án D.

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

H2SO4 quánh, nguội không ứng dụng được với toàn bộ những sắt kẽm kim loại nằm trong group nào?

A. Al, Mg, Fe

B. Fe, Al, Cr

C. Ag, Cu, Au

D. Ag, Cu, Fe

Câu 2:

Dãy bao gồm toàn bộ những hóa học đều ứng dụng với hỗn hợp H2SO4 loãng là:

A. Fe3O4, BaCl2, Ag, Al, Cu(OH)2

B. Fe(OH)2, Na2CO3, Fe, CuO, NH3

C. CaCO3, Cu, Al(OH)3, MgO, Zn

D. Zn(OH)2, CaCO3, CuS, Al, Fe2O3

Câu 3:

Dung dịch H2SO4 loãng phản xạ được với toàn bộ những sắt kẽm kim loại nằm trong mặt hàng nào là sau đây?

A. Cu, Na

B. Ag, Zn

C. Mg, Al

D. Au, Pt

Câu 4:

H2SO4 đặc giá buốt không ứng dụng với hóa học nào là sau đây?

Xem thêm: tờ tự kiểm học sinh

A. Fe

B. NaCl rắn

C. Ag

D. Au

Câu 5:

Cho 14,5g láo phù hợp Mg, Fe, Zn ứng dụng không còn với hỗn hợp H2SO4 loãng thấy bay đi ra 6,72 lít H2 (đktc). Cô cạn hỗn hợp sau phản xạ được lượng muối hạt khan  đưa đến là:

A. 34,3 g 

B. 43,3 g

C. 33,4 g

D. 33,8 g

Câu 6:

Axit sufuric quánh, nguội hoàn toàn có thể đựng vào trong bình chứa chấp thực hiện bằng

A. Cu

B. Ag

C. Ca

D. Al

Câu 7:

Nhóm sắt kẽm kim loại nào là tại đây không ứng dụng với H2SO4 loãng?

A. Zn, Al

B. Na, Mg

C. Cu, Hg

Xem thêm: tính chu vi hình bình hành

D. Mg, Fe