truy vấn cơ sở dữ liệu là gì

Câu hỏi:

14/01/2022 36,242

A. Là một đối tượng người sử dụng sở hữu kĩ năng tích lũy vấn đề từ rất nhiều bảng vô một CSDL quan tiền hệ 

Bạn đang xem: truy vấn cơ sở dữ liệu là gì

C. Là một dạng cỗ lọc;có kĩ năng tích lũy vấn đề từ rất nhiều bảng vô một CSDL quan tiền hệ 

Đáp án chủ yếu xác

D. Là đòi hỏi máy triển khai mệnh lệnh gì đó

Truy vấn hạ tầng tài liệu là truy vấn tế bào mô tả những tài liệu và thiết bịa đặt những tiêu chuẩn nhằm hệ cai quản trị CSDL tương thích. Nói cách tiếp theo, cơ là một trong dạng cỗ lọc;có kĩ năng tích lũy vấn đề từ rất nhiều bảng vô một CSDL mối liên hệ.

Đáp án: C

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Thao tác này tại đây ko là khai quật CSDL quan tiền hệ? 

A. Sắp xếp những bạn dạng ghi 

B. Thêm bạn dạng ghi mới 

C. Kết xuất báo cáo 

D. Xem dữ liệu

Câu 2:

Thao tác khai báo cấu hình bảng bao gồm:

A. Khai báo độ cao thấp của trường 

B. Tạo links trong số những bảng

C. Đặt thương hiệu những ngôi trường và hướng dẫn và chỉ định loại tài liệu cho từng trường

D. Câu A và C đúng

Câu 3:

Khi xác nhận những tiêu chuẩn truy vấn thì hệ QTCSDL sẽ không còn triển khai công việc:

A. Xoá vĩnh viễn một trong những bạn dạng ghi ko thoả mãn ĐK vô CSDL

B. Thiết lập quan hệ trong số những bảng nhằm kết xuất dữ liệu

C. Liệt kê luyện con cái những bạn dạng ghi thoả mãn điều kiện 

Xem thêm: đạo hàm của căn x

D. Định vị những bạn dạng ghi thoả mãn điều kiện

Câu 4:

Chức năng chủ yếu của biểu kiểu (Form) là: 

A. Tạo report đo đếm số liệu 

B. Hiển thị và update dữ liệu 

C. Thực hiện tại những thao tác trải qua những nút lệnh 

D. Tạo truy vấn thanh lọc dữ liệu

Câu 5:

Cho những thao tác sau :

B1: Tạo bảng

B2: Đặt thương hiệu và lưu cấu trúc

B3: Chọn khóa chủ yếu mang lại bảng

B4: Tạo liên kết

Khi tạo nên lập CSDL mối liên hệ tao triển khai theo thứ tự công việc sau:

A. B1-B3-B4-B2 

B. B2-B1-B2-B4 

C. B1-B3-B2-B4 

D. B1-B2-B3-B4

Câu 6:

Câu này tại đây sai? 

A. Không thể dẫn đến cơ chế coi tài liệu đơn giản

B. cũng có thể người sử dụng dụng cụ thanh lọc tài liệu nhằm coi một luyện con cái những bạn dạng ghi hoặc một trong những ngôi trường vô một bảng 

C. Các hệ cai quản trị CSDL mối liên hệ được cho phép dẫn đến những biểu kiểu nhằm coi những bạn dạng ghi 

Xem thêm: bài văn tả cô giáo hay nhất

D. cũng có thể coi toàn cỗ tài liệu của bảng