unit 3 getting started lớp 9


2. Fill the gaps with the words in the box. In some cases more phàn nàn one word may be suitable. Điền kể từ vô khu vực trống trải. Một số tình huống hoàn toàn có thể dùng nhiều hơn thế 1 phiên.

Tổng ăn ý đề đua học tập kì 1 lớp 9 toàn bộ những môn

Toán - Văn - Anh - Lí - Hóa - Sinh - Sử - Địa - GDCD

Bạn đang xem: unit 3 getting started lớp 9

Lựa lựa chọn câu nhằm coi tiếng giải nhanh chóng hơn

Bài 1 a

Video chỉ dẫn giải

Task 1. Listen and read.

(Nghe và hiểu.)

"She's been a bit tense lately..."

Amelie: Hi Phuc! Where’s Mai? Isn’t she coming?

Phuc: She said she was too tired and didn’t want lớn go out. She’s been staying up late studying for the exam.

Nick: Does she need lớn be that stressed out?

Phuc: Maybe not. But my parents always expect her lớn get good grades and she doesn’t want lớn disappoint them. They want her lớn go lớn a top college and study medicine.

Amelie: Really? She told bủ she wanted lớn be a designer…

Phuc: Yes, that’s why she’s been a bit tense lately. She doesn’t know what lớn bởi. Her parents said design graduates wouldn’t find jobs easily and they wanted her lớn get a medical degree.

Amelie: Oh, I understand. Sometimes I wish my parents could put themselves in my shoes…

Nick: Anyway, Mai needs lớn take a break. I’ll điện thoại tư vấn and ask her if she wants lớn go and see a film with us tomorrow.

Phuc: Oh, I doubt it... She’s already fully booked for the weekend with her maths class, English class, judo class, and music lesson!

a. Find the OPPOSITE of the following words in the conversation 

(Tìm kể từ trái ngược nghĩa với những kể từ sau trong khúc thoại.)

1. lớn go lớn bed early

______

2. lớn be relaxed

______

3. bad exam results

______

4. lớn make someone happy

______

5. lớn work continuously

______

6. lớn have no plans

______

Phương pháp giải:

Tạm dịch hội thoại: 

Amelie: Chào Phúc! Mai đâu rồi? Cô ấy chưa tới à? 

Phúc: Cô ấy cô ấy khá mệt nhọc và không thích ra phía bên ngoài. Cô ấy cần thức khuya nhằm ôn đua.

Nick: Có nhất thiết cần áp lực nặng nề vậy không? 

Phúc: Không. Nhưng phụ huynh của cô ý ấy luôn luôn ham muốn cô ấy đạt điểm trên cao và cô ấy thì không thích thân phụ u tuyệt vọng. Họ ham muốn Mai đỗ ngôi trường ĐH phổ biến và học tập ngành hắn. 

Amelie: Thật chứ? Cô ấy bảo bản thân là ham muốn phát triển thành một căn nhà kiến thiết. 

Phúc: Đúng rồi. Đó là lí bởi vì sao mùa mới đây Mai khá căng thẳng mệt mỏi. Cô ấy ko biết cần làm cái gi. Thầy u cô ấy thưa chất lượng tốt nghiệp ngành kiến thiết khó khăn tìm kiếm được việc và bọn họ ham muốn cô ấy lấy được tấm bởi vì ngành hắn. 

Amelie: Ồ bản thân hiểu. Thỉnh phảng phất bản thân ước là phụ huynh hoàn toàn có thể đặt điều bọn họ vô địa điểm của tớ. 

Nick: Dầu sao thì Mai cũng cần phải nghỉ dưỡng. Mình tiếp tục gọi cho tới Mai chất vấn coi cô ấy cũng muốn cút coi với bọn chúng bản thân ngày mai không?

Phúc: Mình e là ko. Hình như Mai kín lịch học tập vào ngày cuối tuần lớp học tập Toán, Tiếng Anh, judo và lớp học tập nhạc nữa. 

Lời giải chi tiết:

1. lớn stay up late

(đi ngủ sớm >< thức muộn)

2. lớn be relaxed / lớn be stressed out

(thư giãn >< bị căng thẳng)

3. good grades

(kết trái ngược đua tệ >< điểm tốt)

4. lớn disappoint someone

(làm ai cơ niềm hạnh phúc >< thực hiện ai cơ thất vọng)

5. lớn take a break

(tiếp tục thao tác >< nghỉ ngơi ngơi)

6. lớn be fully booked

(không lên kế hoạch >< được sẵn sàng chan chứa đủ)

Bài 1 b

b. Choose the best answer 

(Chọn đáp án chính nhất.)

1. Why is Mai not playing badminton with Phuc, Nick, and Amelie?

A. She doesn't lượt thích playing badminton.

B. She is late.

C. She wants lớn stay at home page.

2. Why is Mai working very hard for the exam?

A. She failed the last exam.

B. She wants her parents lớn be proud of her.

C. She wants lớn compete with her classmates.

3. How is Mai feeling now?

A. Confident and tired

B. Tense and disappointed

C. Tired and stressed

4. What bởi Mai's parents want her lớn be?

A. A medical doctor

B. A designer

C. A musician

5. What does Mai want lớn be?

A. A medical doctor

B.  A designer

C. A musician

6. What are Phuc, Nick, and Amelie trying lớn do? 

A. Understand Mai's situation and help her feel better.

B. Make Mai feel left out.

C. Find somebody else lớn replace Mai for the badminton.

Phương pháp giải:

Tạm dịch:

1. Tại sao Mai ko đang được nghịch ngợm cầu lông với Phúc , Nick và Amelie?

A. Cô ấy ko quí nghịch ngợm cầu lông.

B. Cô ấy bị muộn.

C. Cô ấy ham muốn ở trong nhà.

2. Tại sao Mai đang được học tập cần cù cho tới kì thi?

A. Cô ấy trượt kỳ đua trước. 

B. Cô ấy ham muốn phụ huynh cô ấy kiêu hãnh về cô ấy.

C. Cô ấy ham muốn giành tài với chúng ta vô lớp.

3. Bây giờ Mai cảm nhận thấy thế nào?

A. Tự tin yêu và mệt nhọc mỏi

B. Căng trực tiếp và thất vọng

C. Mệt mỏi và căng thẳng

4. Bố u của Mai ham muốn cô ấy phát triển thành gì?

A. Dược sĩ

B. Nhà thiết kế

C. Nhạc sĩ

5. Mai ham muốn thực hiện nghề nghiệp gì?

A. Dược sĩ

B. Nhà thiết kế

C. Nhạc sĩ

6. Phúc, Nick, và Amelie đang được nỗ lực thực hiện gì?

A. Hiểu hiện tượng của Mai và hùn cô ấy cảm nhận thấy chất lượng tốt rộng lớn.

B. Làm Mai cảm nhận thấy quá thải.

C. Tìm ai cơ không giống để thay thế thế Mai nghịch ngợm cầu lông.

Lời giải chi tiết:

1. C   2. B  3. C
4. A 5. B 6. A

1. Why is Mai not playing badminton with Phuc, Nick, and Amelie ? => C. She wants lớn stay at home page. 

(Tại sao Mai ko nghịch ngợm cầu lông với Phúc, Nick và Amelie? => C. Cô ấy ham muốn ở trong nhà.)

2. Why is Mai working very hard for the exam? => B. She wants her parents lớn be proud of her. 

(Tại sao Mai rất siêng năng chỉ cho tới kỳ thi? => B. Cô ấy ham muốn phụ huynh cô ấy kiêu hãnh về cô ấy.)

3. How is Mai feeling now? => C. Tired and stressed

(Cảm giác của Mai lúc này như vậy nào? => C. Mệt mỏi và căng thẳng)

4. What bởi Mai's parents want her lớn be? => A. A medical doctor

(Bố u Mai ham muốn cô ấy phát triển thành người như vậy nào? => A. Một bác bỏ sĩ hắn khoa)

5. What does Mai want lớn be? => B. A designer

(Mai ham muốn phát triển thành người như vậy nào? => B. Một căn nhà thiết kế)

Xem thêm: Bongda info - Trang thông tin bóng đá - tỷ số trực tuyến, dữ liệu

6. What are Phuc, Nick, and Amelie trying lớn do? => A. Understand Mai's situation and help her feel better.

(Phúc, Nick và Amelie đang được nỗ lực thực hiện gì? => A. Hiểu yếu tố hoàn cảnh của Mai và hùn cô ấy cảm nhận thấy chất lượng tốt rộng lớn.)

Bài 1 c

c. What bởi you think Amelie means when she says, ‘Sometimes I wish my parents could put themselves in my shoes? 

(Bạn nghĩ về gì về Amelie khi cô ấy thưa " Thỉnh phảng phất bản thân ước là phụ huynh hoàn toàn có thể đặt điều bọn họ vô địa điểm của mình?") 

Lời giải chi tiết:

Amelie wishes her parents could put themselves in her situation lớn better understand her. 

(Amelie ước phụ huynh của cô ý ấy hoàn toàn có thể đặt điều bản thân vô trường hợp của cô ý ấy nhằm hiểu cô ấy rộng lớn.)

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

Task 2. Fill the gaps with the words in the box. In some cases more phàn nàn one word may be suitable. 

(Điền kể từ vô khu vực trống trải. Một số tình huống hoàn toàn có thể dùng nhiều hơn thế 1 phiên.)

tense               frustrated                 delighted                confident              relaxed                       worried

depressed           calm                  stressed

1. Thu had been studying very hard for the exam, but she still felt ___________. Now that she has done well in the exam she is feeling much more ___________.

2. My mother is a strong person. She stays ___________ even in the worst situations.

3. Linh is feeling a bit ___________ about her study. She's failed the exam once again!

4. I think taking a speech class is a good idea if you want lớn be more ___________.

5. Emma is feeling sánh ___________ with her fashionable new hairstyle.

6. Phuc, Nick, and Amelie feel ___________. They want lớn help Mai but don't know what they can bởi for her.

Phương pháp giải:

- tense (adj): căng thẳng

- frustrated (adj): bực bội

- delighted (adj): hài lòng

- confident (adj): tự tin             

- relaxed (adj): thư giãn

- worried (adj): lo lắng

- depressed (adj): chán nản

- calm (adj): bình tĩnh

- stressed (adj): bị áp lực

Lời giải chi tiết:

1. Thu had been studying very hard for the exam, but she still felt worried/tense/stressed. Now that she has done well in the exam she is feeling much more relaxed/confident.

(Thu tiếp tục tiếp thu kiến thức rất siêng năng chỉ cho tới kỳ đua, tuy nhiên cô vẫn cảm nhận thấy phiền lòng / căng thẳng mệt mỏi / áp lực nặng nề. Bây giờ cô ấy đã trải chất lượng tốt vô kỳ đua cô ấy cảm nhận thấy tự do / thỏa sức tự tin rất nhiều.)

2. My mother is a strong person. She stays calm even in the worst situations. 

(Mẹ tôi là 1 trong người mạnh mẽ và tự tin. Mẹ luôn  điềm tĩnh trong cả trong mỗi trường hợp tệ hại nhất.)

3. Linh is feeling a bit depressed/frustrated about her study. She’s failed the exam once again!

(Linh cảm nhận thấy ngán chán nản / tuyệt vọng về sự việc học tập của tớ. Cô ấy tiếp tục thất bại vô kỳ đua một phiên nữa!)

4. I think taking a speech class is a good idea if you want lớn be more confident/relaxed/calm

Tôi nghĩ về nhập cuộc lớp học tập thưa là 1 trong phát minh hoặc nếu như mình thích thỏa sức tự tin rộng lớn / thư giãn giải trí / điềm tĩnh.)

5. Emma is feeling so delighted/confident with her fashionable new hairstyle.  

(Emma cảm nhận thấy đặc biệt thỏa mãn/ thỏa sức tự tin với loại tóc thời trang và năng động mới nhất của tớ.)

6. Phuc, Nick, and Amelie feel frustrated/worried. They want lớn help Mai but don’t know what they can bởi for her.

(Phúc, Nick, và Amelie cảm nhận thấy tuyệt vọng / phiền lòng. Họ ham muốn hùn Mai tuy nhiên bọn họ ko biết bọn họ hoàn toàn có thể làm cái gi cho tới cô ấy.)

Bài 3

Video chỉ dẫn giải

Task 3. Match the statements with the functions.

(Nối những câu sau với chân thành và ý nghĩa của chính nó.)

give advice lớn someone                 encourage someone                             emphathise with someone                  assure someone

1. ‘Go on! I know you can bởi it!’

_______________

2. ‘If I were you, I would (get some sleep).’

_______________

3. ‘You must have been really disappointed.’

_______________

4. ‘Stay calm. Everything will be alright.’

_______________

5. ‘I understand how you feel.’

_______________

6. ‘Well done! You did a really great job!’

_______________

Lời giải chi tiết:

1. ‘Go on! I know you can bởi it!’

('Tiến lên! Tôi biết chúng ta cũng có thể thực hiện được!') 

encourage someone

(khuyến khích ai đó)

2. ‘If I were you, I would (get some sleep).’

('Nếu tôi là chúng ta, tôi tiếp tục ngủ nhiều một chút ít.') 

give advice lớn someone

(đưa tiếng khuyên nhủ cho tới ai đó)

3. ‘You must have been really disappointed.’

('Bạn chắc rằng thực sự thất vọng')

empathise with someone

(đồng cảm với ai đó)

4. ‘Stay calm. Everything will be alright.’

('Giữ điềm tĩnh. Mọi loại tiếp tục ổn định thôi')

assure someone

(đảm bảo với ai đó)

5. ‘I understand how you feel.’

('Tôi hiểu xúc cảm của người sử dụng thế nào')

empathise with someone

(đồng cảm với ai đó)

6. ‘Well done! You did a really great job!’

('Làm chất lượng tốt lắm! Quý khách hàng đã trải thực sự tốt!')

encourage someone

(khuyến khích ai đó)

Bài 4

Video chỉ dẫn giải

Task 4. How bởi you feel today?

(Hôm nya chúng ta thấy thế nào?)

Work in pairs. Tell your friend how you today and what has happened that made feel that way. Your friend responds lớn using one statement from the box in 3.

(Làm việc theo đuổi cặp. Nói cho chính mình của người sử dụng nghe thời điểm hôm nay chúng ta thế này và chuyện gì thực hiện chúng ta xúc cảm vì vậy. Quý khách hàng của người sử dụng vấn đáp bằng phương pháp dùng 1 trong số những câu trong  bài xích 3.)

A: Today, I feel happy and motivated. My English teacher gave bủ 10 marks for my test.

(Hôm ni tớ cảm nhận thấy đặc biệt sướng. Cô giáo Tiếng Anh cho tới tớ 10 điểm vô bài xích mò mẫm tra đấy.)

B: Well done! You did a really great job!

(Tuyệt vời! Cậu thực sự đã trải đặc biệt tốt!)

Từ vựng

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7.

8. 

9. 


Bình luận

Chia sẻ

 • A Closer Look 1 Unit 3 trang 28 SGK giờ đồng hồ Anh 9 mới nhất

  1. Complete the paragraph with the words in the box. There is one word that you don't need. 2. Match the source of stress and pressure lớn the expression. 3. Which of the following can be done in the above situations? Discuss with your partner. (More phàn nàn one solution can be suitable for one situation.) 4. Have you ever been in any of these situations? If sánh, what did you bởi lớn khuyến mãi with them?

 • A Closer Look 2 trang 29 Unit 3 SGK giờ đồng hồ Anh 9 mới nhất

  Đọc lại đoạn đối thoại ở vị trí Getting Started. Gạch chân những câu trần thuật, ghi chép lại câu thẳng tuy nhiên Mai thưa với Phúc và phụ huynh cô ấy.

 • Communication Unit 3 trang 31 SGK giờ đồng hồ Anh 9 mới nhất

  Tổng ăn ý những bài xích luyện phần Communication Trang 30 SGK Tiếng Anh 9 mới nhất

 • Skills 1 Unit 3 trang 32 SGK giờ đồng hồ Anh 9 mới nhất

  Tổng ăn ý những bài xích luyện phần Skills 2 Trang 32 SGK Tiếng Anh 9 mới nhất

 • Skills 2 Unit 3 trang 33 SGK giờ đồng hồ Anh 9 mới nhất

  3. Which of the following expressions are more likely lớn be used by Miss Sweetie when she gives advice?

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Anh 9 mới nhất - Xem ngay

Xem thêm: na2co3 có kết tủa không

Báo lỗi - Góp ý

Tham Gia Group 2K9 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vô lớp 10 bên trên Tuyensinh247.com, khẳng định hùn học viên lớp 9 học tập chất lượng tốt, trả trả tiền học phí nếu như học tập ko hiệu suất cao.