vì sao sau khi bón phân cây sẽ khó hấp thụ nước

Vì sao sau thời điểm bón phân, cây tiếp tục khó khăn hít vào nước?

Bạn đang xem: vì sao sau khi bón phân cây sẽ khó hấp thụ nước

Vì sao sau thời điểm bón phân, cây tiếp tục khó khăn hít vào nước?

A. Vì áp suất thấm vào của khu đất hạn chế.

B. Vì áp suất thấm vào của rễ tăng.

C. Vì áp suất thấm vào của khu đất tăng.

D. Vì áp suất thấm vào của rễ hạn chế.

Đáp án C

Sau Lúc bón phân, nồng độ khoáng chất vô khu đất tiếp tục tăng, nồng độ nước tiếp tục hạn chế, bởi vậy áp suất thấm vào của khu đất tăng, thế năng nước vô khu đất hạn chế, bởi vậy cây tiếp tục khó khăn hấp thụ nước.

Tiếng Anh cho tất cả những người chính thức 200.000đ 159.000đ
Lập trình Python cho tất cả những người mới mẻ chính thức 150.000đ 99.000đ
Bản đặc trưng Tổng ôn ngữ pháp Tiếng Anh 300.000đ 199.000đ
XEM THÊM SÁCH ID
Luyện ganh đua IELTS 5.5+ 200.000đ 149.000đ
Khai phá huỷ IELTS WRITING Task2 200.000đ 149.000đ

Xem thêm: các kim loại kiềm thổ

Bản đặc trưng Tổng ôn ngữ pháp Tiếng Anh

300.000đ 199.000đ

đôi mươi đề Đánh giá chỉ năng lượng ĐHQG thủ đô tặng sách Tự học tập bất kì 250.000đ 189.000đ