việc ghép nối tiếp các nguồn điện để

Câu hỏi:

09/10/2019 70,824

A. suất năng lượng điện động to hơn những mối cung cấp có trước.

Bạn đang xem: việc ghép nối tiếp các nguồn điện để

Đáp án chủ yếu xác

B. suất năng lượng điện động nhỏ rộng lớn những mối cung cấp có trước.

C. năng lượng điện trở vô nhỏ rộng lớn những mối cung cấp có trước.

D. suất năng lượng điện động bởi vì năng lượng điện trở mạch ngoài.

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Việc ghép tuy vậy song những mối cung cấp năng lượng điện như thể nhau thì đã đạt được cỗ mối cung cấp có

A. suất năng lượng điện động to hơn những mối cung cấp có trước.

B. suất năng lượng điện động nhỏ rộng lớn những mối cung cấp có trước.

C. năng lượng điện trở vô nhỏ rộng lớn những mối cung cấp có trước.

D. suất năng lượng điện động bởi vì năng lượng điện trở mạch ngoài.

Câu 2:

Lực hít tĩnh năng lượng điện thân thiện phân tử nhân vô vẹn toàn tử heli với cùng một electron vô võ vẹn toàn tử có tính rộng lớn 0,533 μN. Khoảng cơ hội electron này cho tới phân tử nhân là

A. 2,94.10-11m.

B. 2,84.10-11m.

C. 2,84.10-11m.

D. 2,74.10-11m.

Câu 3:

Hai trái khoáy cầu nhỏ đem năng lượng điện có tính rộng lớn cân nhau, bịa đặt cách nhau chừng 10cm vô chân ko thì ứng dụng lên nhau một lực 36.10-3N. Xác ấn định kích thước năng lượng điện của nhị trái khoáy cầu đó

A. 0,1 μC.

Xem thêm: toán lớp 4 trang 120

B. 0,2 μC.

C. 0,15 μC.

D. 0,25 μC.

Câu 4:

Biết năng lượng điện của electron là -1,6.10-19C. Khối lượng của electron là 9,1.10-31kg. Giả sử vô vẹn toàn tử heli, electron vận động tròn trĩnh đều xung quanh phân tử nhân với nửa đường kính hành trình 29,4 pm thì vận tốc góc của electron được xem là từng nào ?

A. 1,5.107 rad/s.

B. 4,15.106 rad/s.

C. 1,41.1017 rad/s.

D. 2,25.106 rad/s.

Câu 5:

Hai năng lượng điện có tính rộng lớn cân nhau được bịa đặt vô bầu không khí cách nhau chừng 12cm. Lực tương tác thân thiện nhị năng lượng điện ê bởi vì F. Đặt nhị năng lượng điện ê vô dầu và fake bọn chúng cách nhau chừng 8cm thì lực tương tác thân thiện bọn chúng vẫn bởi vì F. Tính hằng số năng lượng điện môi của dầu

A. 1,5.

B. 2,25.

C. 3.

D. 4,5.

Câu 6:

Bộ mối cung cấp tuy vậy song là cỗ nuồn bao gồm những mối cung cấp điện

A. với những đặc biệt bịa đặt tuy vậy song cùng nhau.

B. với những đặc biệt loại nhất được nối bởi vì thừng dẫn vào trong 1 điểm và những đặc biệt sót lại được nối vào trong 1 điểm không giống.

C. được vướng trở thành nhị sản phẩm tuy vậy tuy vậy, vô ê từng sản phẩm bao gồm một số trong những mối cung cấp vướng tiếp nối đuôi nhau.

Xem thêm: ông đồ vũ đình liên

D. với những đặc biệt dương được nối bởi vì thừng dẫn vào trong 1 điểm và những đặc biệt âm được nối vào trong 1 điểm không giống.