vở bài tập toán lớp 5 bài 150


Giải bài bác luyện 1, 2, 3, 4 trang 89, 90 VBT toán 5 bài bác 150 : Phép cùng theo với điều giải cụ thể và cơ hội giải nhanh chóng, ngắn ngủn nhất

Lựa lựa chọn câu nhằm coi điều giải nhanh chóng hơn

Bài 1

Bạn đang xem: vở bài tập toán lớp 5 bài 150

Tính : 

a)

b)  

\(\displaystyle{4 \over {11}} + {5 \over {11}}\)                               \(\displaystyle{2 \over 3} + {4 \over 5}\)

\(\displaystyle{5 \over 7} + {9 \over {14}}\)                                  \(\displaystyle2 + {5 \over 8}\)

Phương pháp giải:

- Muốn nằm trong nhị số đương nhiên tao bịa tính sao cho những chữ số ở và một sản phẩm thì trực tiếp cột cùng nhau, tiếp sau đó nằm trong theo gót trật tự kể từ nên lịch sự ngược.

- Muốn nằm trong nhị số thập phân tao thực hiện như sau :

+ Viết số hạng này bên dưới số hạng bại sao cho những chữ số ở và một sản phẩm bịa trực tiếp cột cùng nhau.

+ Cộng như với mọi số đương nhiên.

+ Viết vết phẩy ở tổng trực tiếp cột với những vết phẩy của những số hạng.

- Muốn nằm trong nhị phân số không giống kiểu mẫu số tao quy đồng kiểu mẫu số nhị phân số rồi nằm trong nhị phân số sau khoản thời gian quy đồng.

Lời giải chi tiết:

a) 

b) \(\displaystyle{4 \over {11}} + {5 \over {11}} = {9 \over {11}}\)

    \(\displaystyle{2 \over 3} + {4 \over 5} = {{10} \over {15}} + {{ 12} \over {15}} = {{22} \over {15}}\)

    \(\displaystyle{5 \over 7} + {9 \over {14}} = {{10} \over {14}} + {9 \over {14}}= {{19} \over {14}}\)

    \(\displaystyle 2 + {5 \over 8} ={{2} \over 1} + {5 \over 8}= {{16} \over 8} + {5 \over 8}= {{21} \over 8}\)

Quảng cáo

Bài 2

Tính bằng phương pháp thuận tiện nhất : 

a) \((976 + 865) + 135 =\,...\)

     \(891 + (799 + 109) =\,...\) 

b)  \(\displaystyle\left( {{2 \over 5} + {7 \over 9}} \right) + {3 \over 5} =\,...\)

      \(\displaystyle{{19} \over {11}} + \left( {{8 \over {13}} + {3 \over {11}}} \right)=\,...\)

c) \(16,88 + 9,76 + 3,12 =\,...\) 

    \(72,84 + 17,16 + 82,84 =\,...\)

Phương pháp giải:

Áp dụng đặc thù giao phó hoán và phối hợp của phép tắc nằm trong nhằm group những số đem tổng là số tròn trĩnh trăm, tròn trĩnh ngàn ... hoặc group những phân số, số thập phân đem tổng là số đương nhiên. 

Lời giải chi tiết:

a) \(\displaystyle\left( {976 + 865} \right) + 135\)\( = 976 + \left( {865 + 135} \right)\) \(\displaystyle= 976 + 1000 = 1976\)

    \(\displaystyle891 + \left( {799 + 109} \right) \)\(= \left( {891 + 109} \right) + 799 \) \(\displaystyle= 1000 + 799 = 1799\)

b) \(\displaystyle\left( {{2 \over 5} + {7 \over 9}} \right) + {3 \over 5} = \left( {{2 \over 5} + {3 \over 5}} \right) + {7 \over 9} \)\(\displaystyle = \dfrac{5}{5} + {7 \over 9} = 1 + {7 \over 9} = 1{7 \over 9}\)

    \(\displaystyle{{19} \over {11}} + \left( {{8 \over {13}} + {3 \over {11}}} \right) \)\(\displaystyle= \left( {{{19} \over {11}} + {3 \over {11}}} \right) + {8 \over {13}}\)\(\displaystyle= {{22} \over {11}} +{8 \over {13}}\) \(\displaystyle= 2 + {8 \over {13}} = 2{8 \over {13}}\)

Xem thêm: biến cục bộ là gì

c) \(16,88 + 9,76 + 3,12 \)\(= (16,88 + 3,12) + 9,76\) \(= đôi mươi + 9,76= 29,76\)

    \(72,84 + 17,16 + 82,84\)\(= 72,84 + (17,16 + 82,84)\) \(= 72,84 + 100 = 172,84\)

Bài 3

Không tiến hành phép tắc tính, nêu Dự kiến thành quả lần \(x\) :

a)  \(\displaystyle x + 8,75 = 8,75\)

b) \(\displaystyle{3 \over 4} + x = {{12} \over {16}}\) 

Phương pháp giải:

- sít dụng tính chất: Số \(0\) cùng theo với số nào thì cũng vị chủ yếu số bại.

- sít dụng đặc thù cơ phiên bản của phân số.

Lời giải chi tiết:

a)  \(\displaystyle x + 8,75 = 8,75;\;x = 0\) vì như thế \(0 + 8,75 = 8,75.\)

b) \(\displaystyle{3 \over 4} + x = {{12} \over {16}};\;x = 0\) vì như thế \( \displaystyle {{12} \over {16}} =\displaystyle {{12:4} \over {16:4}} = {3 \over 4}\) và \(\displaystyle{3 \over 4} + 0 = {3 \over 4}.\)

Bài 4

Vòi nước loại nhất từng giờ chảy được \(\displaystyle{1 \over 4}\) thể tích của bể, vòi vĩnh loại nhị từng giờ chảy được \(\displaystyle{1 \over 5}\) thể tích của bể. Hỏi cả nhị vòi vĩnh nước nằm trong chảy vô bể vô một giờ thì được từng nào tỷ lệ thể tích của bể ?

Phương pháp giải:

- Tính số phần thể tích của bể tuy nhiên nhị vòi vĩnh chảy được trong một giờ, tức là tiến hành tính  \(\dfrac{1}{4}+\dfrac{1}{5} \)

- Đổi thành quả một vừa hai phải tìm kiếm ra bên dưới dạng tỉ số tỷ lệ. 

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

Vòi 1: \(\displaystyle{1 \over 4}\) thể tích bể

Vòi 2: \(\displaystyle{1 \over 5}\) thể tích bể

Cả 2 vòi: ....% thể tích bể?

Bài giải

Mỗi giờ cả nhị vòi vĩnh nằm trong chảy được số tỷ lệ thể tích của bể là:

\(\dfrac{1}{4}+\dfrac{1}{5} =  \dfrac{9}{20}= 0,45 =  45\%\)  (thể tích bể)

                   Đáp số: \(45\%\) thể tích bể.

Loigiaihay.com


Bình luận

Chia sẻ

 • Bài 151 : Phép trừ

  Giải bài bác luyện 1, 2, 3, 4 trang 90, 91 VBT toán 5 bài bác 151 : Phép trừ với điều giải cụ thể và cơ hội giải nhanh chóng, ngắn ngủn nhất

 • Bài 152 : Luyện luyện

  Giải bài bác luyện 1, 2, 3, 4 trang 92, 93 VBT toán 5 bài bác 152 : Luyện luyện với điều giải cụ thể và cơ hội giải nhanh chóng, ngắn ngủn nhất

 • Bài 153 : Phép nhân

  Giải bài bác luyện 1, 2, 3, 4 trang 93, 94 VBT toán 5 bài bác 153 : Phép nhân với điều giải cụ thể và cơ hội giải nhanh chóng, ngắn ngủn nhất

 • Bài 154 : Luyện luyện

  Giải bài bác luyện 1, 2, 3, 4 trang 95 VBT toán 5 bài bác 154 : Luyện luyện với điều giải cụ thể và cơ hội giải nhanh chóng, ngắn ngủn nhất

 • Bài 155 : Phép phân tách

  Giải bài bác luyện 1, 2, 3 trang 96, 97 VBT toán 5 bài bác 155 : Phép phân tách với điều giải cụ thể và cơ hội giải nhanh chóng, ngắn ngủn nhất

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 5 - Xem ngay

Xem thêm: trường đại học thái bình

Báo lỗi - Góp ý

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến những môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5 bên trên Tuyensinh247.com khẳng định hùn con cái lớp 5 học tập đảm bảo chất lượng, trả trả chi phí khóa học nếu như học tập ko hiệu suất cao.