vở bài tập toán lớp 5 bài 53


Giải bài bác tập luyện 1, 2, 3, 4 tra, 67ng 66 VBT toán 5 bài bác 53 : Luyện tập luyện với lời nói giải cụ thể và cơ hội giải thời gian nhanh, cụt nhất

Lựa lựa chọn câu nhằm coi lời nói giải thời gian nhanh hơn

Bài 1

Bạn đang xem: vở bài tập toán lớp 5 bài 53

Đặt tính rồi tính : 

\(70,64 – 26,8\)                    \(273,05 – 90,27\)                        \(81 – 8,89\)

Phương pháp giải:

- Viết số trừ bên dưới số bị trừ sao cho những chữ số ở và một mặt hàng bịa trực tiếp cột nhau.

- Thực hiện nay quy tắc trừ như trừ những số đương nhiên.

- Viết vệt phẩy ở hiệu trực tiếp cột với những vệt phẩy của số bị trừ và số trừ.

Lời giải chi tiết:

Quảng cáo

Bài 2

Tìm \(x\) : 

a)  \(x\) + 2,47 = 9,25                                      b)  \(x\) – 6,54 = 7,91

c) 3,72 + \(x\) = 6,54                                      d) 9,6 – \(x\) = 3,2

Phương pháp giải:

Áp dụng những quy tắc : 

- Muốn dò la số hạng không biết tớ lấy tổng trừ lên đường số hạng đang được biết.

- Muốn dò la số bị trừ tớ lấy hiệu cùng theo với số trừ.

- Muốn dò la số trừ tớ lấy số bị trừ trừ lên đường hiệu.

Lời giải chi tiết:

Bài 3

a) Viết tiếp nhập khu vực chấm mang đến tương thích :

Nhận xét : a – b – c  = a – (b + c)

Hay  :      a – (b + c) = a – ...... – ......

b) Tính vì như thế nhị cơ hội : 

Phương pháp giải:

- Biểu thức sở hữu vệt ngoặc thì tính nhập ngoặc trước, ngoài ngoặc sau.

- Biểu thức chỉ mất quy tắc trừ thì tính thứu tự kể từ trái khoáy quý phái nên.

Lời giải chi tiết:

a) 

Nhận xét:    a – b – c  = a – (b + c)

Xem thêm: văn tả con chó lớp 4 ngắn gọn nhất

Hay  :         a – (b + c) = a – b – c.

b)

Bài 4

Cả phụ thân gà, vịt, ngỗng khối lượng 10,5kg. hiểu gà khối lượng 1,5kg, vịt nặng trĩu rộng lớn gà 0,9kg. Hỏi con cái ngỗng khối lượng từng nào ki-lô-gam ?

Phương pháp giải:

- Tìm khối lượng con cái vịt =  khối lượng gà + 0,9kg.

- Tìm khối lượng của gà và vịt = khối lượng gà + khối lượng con cái vịt.

- Tìm khối lượng con cái ngan = khối lượng cả phụ thân con – khối lượng của gà và vịt.

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

Ba gà ,vịt, ngỗng: 10,5 kg

Con gà: 1,5 kg

Con vịt: nặng trĩu rộng lớn 0,9 kg

Con ngỗng: .... kg?

Bài giải

Con vịt nặng trĩu số ki-lô-gam là :

1,5 + 0,9 = 2,4 (kg) 

Gà và vịt khối lượng số ki-lô-gam là :

1,5 + 2,4 = 3,9 (kg)

Con ngỗng khối lượng số ki-lô-gam là :

10,5 – 3,9 = 6,6 (kg)

                          Đáp số: 6,6kg.

Loigiaihay.com


Bình luận

Chia sẻ

 • Bài 54 : Luyện tập luyện cộng đồng

  Giải bài bác tập luyện 1, 2, 3, 4 trang 67, 68 VBT toán 5 bài bác 54 : Luyện tập luyện cộng đồng với lời nói giải cụ thể và cơ hội giải thời gian nhanh, cụt nhất

 • Bài 55 : Nhân một số trong những thập phân với một số trong những đương nhiên

  Giải bài bác tập luyện 1, 2, 3 trang 69 VBT toán 5 bài bác 55 : Nhân một số trong những thập phân với một số trong những đương nhiên với lời nói giải cụ thể và cơ hội giải thời gian nhanh, cụt nhất

 • Bài 56 : Nhân một số trong những thập phân với 10, 100, 1000, ...

  Giải bài bác tập luyện 1, 2, 3, 4 trang 70 VBT toán 5 bài bác 56 : Nhân một số trong những thập phân với 10, 100, 1000, ... với lời nói giải cụ thể và cơ hội giải thời gian nhanh, cụt nhất

 • Bài 57 : Luyện tập luyện

  Giải bài bác tập luyện 1, 2, 3, 4 trang 70, 71 VBT toán 5 bài bác 57 : Luyện tập luyện với lời nói giải cụ thể và cơ hội giải thời gian nhanh, cụt nhất

 • Bài 58 : Nhân một số trong những thập phân với một số trong những thập phân

  Giải bài bác tập luyện 1, 2, 3 trang 72 VBT toán 5 bài bác 58 : Nhân một số trong những thập phân với một số trong những thập phân với lời nói giải cụ thể và cơ hội giải thời gian nhanh, cụt nhất

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 5 - Xem ngay

Xem thêm: năng lượng không tái tạo

Báo lỗi - Góp ý

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến những môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5 bên trên Tuyensinh247.com khẳng định hùn con cái lớp 5 học tập chất lượng tốt, trả trả ngân sách học phí nếu như học tập ko hiệu suất cao.