vở bài tập toán lớp 5 tập 2 bài 172


Giải bài bác tập dượt 1, 2, 3, 4, 5 trang 128, 129 VBT toán 5 bài bác 172 : Luyện tập dượt cộng đồng với điều giải cụ thể và cơ hội giải nhanh chóng, ngắn ngủi nhất

Lựa lựa chọn câu nhằm coi điều giải nhanh chóng hơn

Bài 1

Bạn đang xem: vở bài tập toán lớp 5 tập 2 bài 172

Tính :

a) \((1,35:0,54 \times 4,2 - 5,5):\)\((7,2 - 4,7)\)

b) 2 tiếng 55 phút + 17 giờ đôi mươi phút : 8

Phương pháp giải:

- Biểu thức đem vệt ngoặc thì tính vô ngoặc trước, ngoài ngoặc sau.

- Biểu thức đem luật lệ tính nằm trong, trừ, nhân, phân tách thì tớ triển khai tính luật lệ nhân, phân tách trước, triển khai luật lệ nằm trong, trừ sau.

Lời giải chi tiết:

a) \((1,35:0,54 \times 4,2 - 5,5):\)\((7,2 - 4,7)\)

\(\eqalign{ &=\left( {2,5 \times 4,2 - 5,5} \right):2,5 \cr 
& = \left( {10,5 - 5,5} \right):2,5 \cr 
& = 5:2,5 \cr 
& = 2 \cr} \)

b) 2 tiếng 55 phút + 17 giờ đôi mươi phút : 8

    = 2 tiếng 55 phút + 2 tiếng 10 phút

    = 4 giờ 65 phút

    = 5 giờ 5 phút

Quảng cáo

Bài 2

Viết tiếp vô địa điểm chấm mang lại phù hợp :

Số khoảng nằm trong của :

a) \(28 ; 34 ; 41 ; 45\) là: ...............................

b) \(3,52 ; 0,71 ; 6,04 ; 5,12 ; 4,46\) là: ......

c)  \(\displaystyle {1 \over 2};{3 \over 4};{4 \over 5}\) là: ......................................

Phương pháp giải:

Áp dụng công thức : Số khoảng nằm trong = tổng : số những số hạng. 

Lời giải chi tiết:

Số khoảng nằm trong của :

a) \(28 ; 34 ; 41 ; 45\) là :

\((28 + 34 + 41 + 45) : 4 = 37\)

b) \(3,52 ; 0,71 ; 6,04 ; 5,12 ; 4,46\) là : 

\((3,52 + 0,71 + 6,04 + 5,12 + 4,46)\) \(: 5= 3,97\)

c) \(\displaystyle{1 \over 2};{3 \over 4};{4 \over 5}\) là : 

\(\displaystyle\left({1 \over 2}+{3 \over 4}+{4 \over 5}\right) : 3 = {{41} \over {60}}\) 

Bài 3

Một ngôi trường đái học tập đem tỉ số Tỷ Lệ của số học viên phái đẹp và số học viên phái mạnh là 112%. tường rằng ngôi trường cơ đem 636 học viên. Hỏi ngôi trường đái học tập cơ đem từng nào học viên phái mạnh ?

Phương pháp giải:

- Tìm tỉ số thân mật số học viên phái đẹp và số học viên nam

- Giải Việc lần nhị số lúc biết tổng và hiệu của nhị số cơ.

Lời giải chi tiết:

Vì tỉ số Tỷ Lệ của số học viên phái đẹp và số học viên phái mạnh là 112% nên tỉ số của số học viên phái đẹp và số học viên phái mạnh là  $\frac{{112}}{{100}} = \frac{{28}}{{25}}$

Tổng số phần đều nhau là

28 + 25 = 53 (phần)

Số học viên phái mạnh của ngôi trường cơ là

636 : 53 x 25 = 300 (học sinh)

Đáp số : 300 học viên.

Bài 4

Giá một áo sơ-mi là 90 000 đồng . Sau nhị lượt rời giá bán, từng lượt rời 10% (so với giá bán ban đầu) thì giá cả áo sơ-mi này đó là từng nào đồng ?

Xem thêm: bờ biển việt nam dài bao nhiêu km

Phương pháp giải:

- Tìm số chi phí được rời sau thời điểm rời giá bán lần thứ nhất = giá cả lúc đầu : 100 × 10.

- Tìm giá cả áo sơ mi sau rời giá bán lượt đầu 

- Tìm số chi phí được rời sau thời điểm rời giá bán lượt loại hai 

- Tìm giá bán bán áo sơ-mi sau nhị lượt rời giá 

Lời giải chi tiết:

Số chi phí rời giá bán từng áo sơ-mi lần thứ nhất là :

90000 : 100 ⨯ 10 = 9000 (đồng)

Giá buôn bán áo sơ-mi sau rời giá bán lần thứ nhất là :

90000 – 9000 = 81000 (đồng)

Số chi phí rời giá bán từng áo sơ-mi lượt loại nhị là :

81000 : 100 ⨯ 10 = 8100 (đồng)

Giá buôn bán áo sơ-mi sau nhị lượt rời giá bán :

81000 – 8100 = 72900 (đồng)

                   Đáp số : 72900 đồng.

Bài 5

Một tàu thủy đem véc tơ vận tốc tức thời Khi nước lặng là a km/giờ, véc tơ vận tốc tức thời của làn nước là b km/giờ.

a) Tính véc tơ vận tốc tức thời của tàu thủy Khi tàu xuôi dòng sản phẩm.

b) Tính véc tơ vận tốc tức thời của tàu thủy Khi tàu ngược dòng sản phẩm.

c) Dùng sơ trang bị đoạn trực tiếp nhằm biểu thị hiệu véc tơ vận tốc tức thời của tàu thủy Khi tàu xuôi dòng sản phẩm và Khi tàu ngược dòng sản phẩm.

Phương pháp giải:

Áp dụng những công thức:

- Vận tốc xuôi dòng sản phẩm = véc tơ vận tốc tức thời Khi nước lặng + véc tơ vận tốc tức thời làn nước.

- Vận tốc ngược dòng sản phẩm = véc tơ vận tốc tức thời Khi nước lặng – vận tốc làn nước.

Lời giải chi tiết:

a) Vận tốc của tàu thủy Khi tàu xuôi dòng sản phẩm là :

a + b (km/giờ)

b) Vận tốc của tàu thủy Khi tàu ngược dòng sản phẩm là :

a – b (km/giờ)

c) Ta đem sơ trang bị : 

Hiệu véc tơ vận tốc tức thời của tàu thủy Khi tàu xuôi dòng sản phẩm và Khi tàu ngược dòng sản phẩm được thể hiện tại bên trên sơ trang bị là đoạn trực tiếp b + b = b ⨯ 2

Vậy : Hiệu véc tơ vận tốc tức thời của tàu thủy Khi tàu xuôi dòng sản phẩm và Khi tàu ngược dòng sản phẩm bởi vì gấp đôi véc tơ vận tốc tức thời của làn nước.

Loigiaihay.com


Bình luận

Chia sẻ

 • Bài 173 : Luyện tập dượt cộng đồng

  Giải bài bác tập dượt phần 1, 2 trang 130, 131 VBT toán 5 bài bác 173 : Luyện tập dượt cộng đồng với điều giải cụ thể và cơ hội giải nhanh chóng, ngắn ngủi nhất

 • Bài 174 : Luyện tập dượt cộng đồng

  Giải bài bác tập dượt phần 1, 2 trang 132, 133 VBT toán 5 bài bác 174 : Luyện tập dượt cộng đồng với điều giải cụ thể và cơ hội giải nhanh chóng, ngắn ngủi nhất

 • Bài 175 : Tự đánh giá

  Giải bài bác tập dượt phần 1, 2 trang 134, 135 VBT toán 5 bài bác 175 : Tự đánh giá với điều giải cụ thể và cơ hội giải nhanh chóng, ngắn ngủi nhất

 • Bài 171 : Luyện tập dượt cộng đồng

  Giải bài bác tập dượt 1, 2, 3, 4, 5 trang 126, 127 VBT toán 5 bài bác 171 : Luyện tập dượt cộng đồng với điều giải cụ thể và cơ hội giải nhanh chóng, ngắn ngủi nhất

 • Bài 170 : Luyện tập dượt cộng đồng

  Giải bài bác tập dượt 1, 2, 3, 4 trang 124, 125 VBT toán 5 bài bác 170 : Luyện tập dượt cộng đồng với điều giải cụ thể và cơ hội giải nhanh chóng, ngắn ngủi nhất

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 5 - Xem ngay

Xem thêm: ở đậu hà lan gen a quy định hạt vàng

Báo lỗi - Góp ý

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến những môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5 bên trên Tuyensinh247.com khẳng định hùn con cái lớp 5 học tập đảm bảo chất lượng, trả trả khoản học phí nếu như học tập ko hiệu suất cao.