vòng lặp while do kết thúc khi nào

Câu hỏi:

10/05/2020 57,102

A. Khi một ĐK cho tới trước được thỏa mãn

Bạn đang xem: vòng lặp while do kết thúc khi nào

Đáp án chủ yếu xác

Vòng lặp While – do là vòng lặp không biết trước số phen lặp vậy nên việc lặp chỉ kết giục Khi một ĐK cho tới trước được thỏa mãn nhu cầu.

   Đáp án: A

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Câu mệnh lệnh sau giải việc nào:

   While M <> N do

   If M > N then M:=M-N else N:=N-M;

A. Tìm UCLN của M và N

B. Tìm BCNN của M và N

C. Tìm hiệu nhỏ nhất của M và N

D. Tìm hiệu lớn số 1 của M và N

Câu 2:

Hãy cho biết thêm sản phẩm của đoạn công tác bên dưới đây:

a:=10; While a < 11 tự write (a);

A. Trên màn hình hiển thị xuất hiện nay một vài 10

B. Trên màn hình hiển thị xuất hiện nay 10 chữ a

C. Trên màn hình hiển thị xuất hiện nay một vài 11

D. Chương trình bị lặp vô tận

Câu 3:

Tính tống S = 1 + 2 + 3 + … + n + … cho tới Khi S>108. Điều khiếu nại nào là tại đây cho tới vòng lặp while – tự là đúng:

A. While S>=108 do

B. While S < 108 do

Xem thêm: công nghiệp hóa hiện đại hóa có tác dụng

C. While S < 1.0E8 do

D. While S >= E8 do

Câu 4:

Việc trước tiên tuy nhiên câu mệnh lệnh While ... tự cần thiết tiến hành là gì?

A. Thực hiện nay < câu mệnh lệnh > sau kể từ khóa Do

B. Kiểm tra độ quý hiếm của < ĐK >

C. Thực hiện nay câu mệnh lệnh sau kể từ khóa Then

D. Kiểm tra < câu mệnh lệnh >

Câu 5:

Cú pháp mệnh lệnh lặp với số phen không biết trước:

A. While < ĐK > to tát < câu mệnh lệnh >;

B. While < ĐK > to tát < câu mệnh lệnh 1 > tự < câu mệnh lệnh 2 >;

C. While < ĐK > tự ;< câu mệnh lệnh >;

D. While < ĐK > tự < câu mệnh lệnh >;

Câu 6:

Hoạt động nào là tại đây lặp với số phen lặp không biết trước?

A. Ngày tắm nhị lần

B. Học bài bác cho đến Khi nằm trong bài

C. Mỗi tuần chuồn cửa hàng sách một lần

Xem thêm: tả một người mà em yêu quý

D. Ngày tấn công răng 2 lần