vùng nào sau đây có mật độ dân số cao nhất nước ta

Câu hỏi:

13/07/2019 57,908

A. Đồng vì như thế sông Hồng. 

Bạn đang xem: vùng nào sau đây có mật độ dân số cao nhất nước ta

Đáp án chủ yếu xác

B. Đồng vì như thế sông Cửu Long. 

C. Duyên hải Nam Trung Sở. 

Giải thích: Mục 3, SGK/69 địa lí 12 cơ bạn dạng.

Đáp án: A. 

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Vùng nào là ở VN với tỷ lệ số lượng dân sinh thấp nhất?

A. Đông Bắc. 

B. Tây Bắc. 

C. Bắc Trung Sở. 

D. Tây Nguyên. 

Câu 2:

Hiện bên trên cơ cấu tổ chức VN với Điểm sáng nào là sau đây? 

A. Là cơ cấu tổ chức số lượng dân sinh con trẻ. 

B. Đang chuyển đổi lờ lững theo phía già nua hóa. 

C. Đang chuyển đổi nhanh chóng theo phía già nua hóa. 

D. Là cơ cấu tổ chức số lượng dân sinh già nua. 

Câu 3:

Về số lượng dân sinh, VN xếp hạng thứ tía nhập điểm Khu vực Đông Nam Á sau?

A. Inđônêxia, Thái Lan. 

Xem thêm: đề thi địa thpt quốc gia 2022

B. Malaixia, Philippines. 

C. Inđônêxia, Malaixia. 

D. Inđônêxia, Philippines. 

Câu 4:

Hiện bên trên, VN đang được nhập quá trình “Cơ cấu số lượng dân sinh vàng” vấn đề này với nghĩa là

A. số con trẻ sơ sinh lúc lắc rộng lớn 2/3 số lượng dân sinh. 

B. số đứa ở giới hạn tuổi 0-14 lúc lắc rộng lớn 2/3 số lượng dân sinh. 

C. số đứa ở giới hạn tuổi 15-59 lúc lắc rộng lớn 2/3 số lượng dân sinh. 

D. số đứa ở giới hạn tuổi bên trên 60 trở lên trên lúc lắc rộng lớn 2/3 số lượng dân sinh. 

Câu 5:

Dân số VN tăng nhanh chóng, nhất là nhập thời hạn nào là sau đây? 

A. Nửa đầu thế kỉ XIX. 

B. Nửa sau thế kỉ XIX. 

C. Nửa đầu thế kỉ XX. 

D. Nửa sau thế kỉ XX. 

Câu 6:

Tỉ trọng của những group tuổi hạc nhập cơ cấu tổ chức số lượng dân sinh ở VN đang được đem thay đổi theo phía nào là sau đây? 

A. Nhóm 0 – 14 tuổi hạc tăng, group 15 – 59 tuổi hạc tách, group 60 tuổi hạc trở lên trên tách. 

B. Nhóm 0 – 14 tuổi hạc tách, group 15 – 59 tuổi hạc tăng, group 60 tuổi hạc trở lên trên tăng. 

C. Nhóm 0 – 14 tuổi hạc tăng, group 15 – 59 tuổi hạc tách, group 60 tuổi hạc trở lên trên tăng. 

Xem thêm: vở bài tập toán lớp 5 tập 2 bài 162

D. Nhóm 0 – 14 tuổi hạc tách, group 15 – 59 tuổi hạc tăng, group 60 tuổi hạc trở lên trên tách.