x căn x 2

Đại số Ví dụ

Giải x x- căn bậc nhị của x-2=0

Bước 1

Bạn đang xem: x căn x 2

Di đem toàn bộ những số hạng ko chứa chấp quý phái vế cần của phương trình.

Nhấp nhằm coi thêm thắt công việc...

Bước 1.1

Trừ ngoài cả nhị vế của phương trình.

Bước 1.2

Cộng cho tất cả nhị vế của phương trình.

Bước 2

Để vô hiệu lốt căn ở vế trái ngược của phương trình, tớ bình phương cả nhị vế của phương trình.

Bước 3

Rút gọn gàng từng vế của phương trình.

Nhấp nhằm coi thêm thắt công việc...

Bước 3.1

Sử dụng nhằm ghi chép lại ở dạng .

Bước 3.2

Rút gọn gàng vế trái ngược.

Nhấp nhằm coi thêm thắt công việc...

Bước 3.2.1

Rút gọn gàng .

Nhấp nhằm coi thêm thắt công việc...

Bước 3.2.1.1

Áp dụng quy tắc tích số cho tới .

Bước 3.2.1.2

Bước 3.2.1.3

Bước 3.2.1.4

Nhân những số nón nhập .

Nhấp nhằm coi thêm thắt công việc...

Bước 3.2.1.4.1

Áp dụng quy tắc lũy quá và nhân những số nón cùng nhau, .

Bước 3.2.1.4.2

Triệt chi quá số cộng đồng .

Nhấp nhằm coi thêm thắt công việc...

Bước 3.2.1.4.2.1

Triệt chi quá số cộng đồng.

Bước 3.2.1.4.2.2

Bước 3.2.1.5

Bước 3.3

Rút gọn gàng vế cần.

Nhấp nhằm coi thêm thắt công việc...

Bước 3.3.1

Rút gọn gàng .

Nhấp nhằm coi thêm thắt công việc...

Bước 3.3.1.1

Bước 3.3.1.2

Khai triển bằng phương pháp dùng Phương pháp FOIL.

Nhấp nhằm coi thêm thắt công việc...

Bước 3.3.1.2.1

Áp dụng tính chất phân phối.

Bước 3.3.1.2.2

Áp dụng tính chất phân phối.

Bước 3.3.1.2.3

Áp dụng tính chất phân phối.

Bước 3.3.1.3

Xem thêm: dấu hiệu nhận biết tứ giác nội tiếp

Rút gọn gàng và phối kết hợp những số hạng đồng dạng.

Nhấp nhằm coi thêm thắt công việc...

Bước 3.3.1.3.1

Rút gọn gàng từng số hạng.

Nhấp nhằm coi thêm thắt công việc...

Bước 3.3.1.3.1.1

Viết lại vì chưng đặc thù phó hoán của phép tắc nhân.

Bước 3.3.1.3.1.2

Nhân với bằng phương pháp với mọi số nón.

Nhấp nhằm coi thêm thắt công việc...

Bước 3.3.1.3.1.2.1

Bước 3.3.1.3.1.2.2

Bước 3.3.1.3.1.3

Bước 3.3.1.3.1.4

Bước 3.3.1.3.1.5

Bước 3.3.1.3.1.6

Bước 3.3.1.3.1.7

Bước 3.3.1.3.2

Bước 4

Giải thăm dò .

Nhấp nhằm coi thêm thắt công việc...

Bước 4.1

Vì nằm tại vị trí vế cần phương trình, tớ hoán thay đổi vế nhằm nó nằm tại vị trí vế trái ngược của phương trình.

Bước 4.2

Di đem toàn bộ những số hạng chứa chấp quý phái vế trái ngược của phương trình.

Nhấp nhằm coi thêm thắt công việc...

Bước 4.2.1

Trừ ngoài cả nhị vế của phương trình.

Bước 4.2.2

Bước 4.3

Phân tích trở thành quá số vì chưng cách thức AC.

Nhấp nhằm coi thêm thắt công việc...

Bước 4.3.1

Xét dạng . Tìm một cặp số nguyên vẹn tuy nhiên tích số của bọn chúng là và tổng của bọn chúng là . Trong tình huống này, tích số của bọn chúng là và tổng của bọn chúng là .

Bước 4.3.2

Viết dạng đang được phân tách trở thành quá số vì chưng những số nguyên vẹn này.

Bước 4.4

Nếu ngẫu nhiên quá số riêng biệt lẻ này ở vế trái ngược của phương trình vì chưng , toàn cỗ biểu thức tiếp tục vì chưng .

Bước 4.5

Đặt vì chưng và giải thăm dò .

Nhấp nhằm coi thêm thắt công việc...

Bước 4.5.1

Bước 4.5.2

Cộng cho tất cả nhị vế của phương trình.

Bước 4.6

Đặt vì chưng và giải thăm dò .

Nhấp nhằm coi thêm thắt công việc...

Bước 4.6.1

Bước 4.6.2

Cộng cho tất cả nhị vế của phương trình.

Bước 4.7

Xem thêm: bác hồ bao nhiêu tuổi

Đáp án sau cuối là toàn bộ những độ quý hiếm thực hiện cho tới đích.

Bước 5

Loại vứt đáp án ko thực hiện cho tới đích.