xã hội việt nam dưới tác động của cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất mang tính chất

Tính hóa học xã hội VN bên dưới tác dụng của cuộc khai quật nằm trong địa phen loại nhất (1897 – 1914) là

Bạn đang xem: xã hội việt nam dưới tác động của cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất mang tính chất

Tính hóa học xã hội VN bên dưới tác dụng của cuộc khai quật nằm trong địa phen loại nhất (1897 – 1914) là

A. nửa nằm trong địa, nửa phong con kiến.

B. tài chính nằm trong địa loại mới nhất.

C. phong con kiến nửa nằm trong địa.

D. nằm trong địa, nửa phong con kiến.

Đáp án D

25 đề Đánh giá bán năng lượng ĐHQG TP.Hồ Chí Minh Tặng sách Tự học tập bất kì 250.000đ 189.000đ
Combo Sách Sở đề Khối C (Văn - Sử - Địa) 600.000đ 387.000đ
Tổng ôn Ngữ Văn 200.000đ 119.000đ
25 đề Đánh giá bán năng lượng ĐHQG TP.Hồ Chí Minh Tặng sách Tự học tập bất kì 250.000đ 189.000đ
Combo Sách Sở đề Khối C (Văn - Sử - Địa) 600.000đ 387.000đ

Xem thêm: tính chu vi hình bình hành

Tổng ôn - Luyện ganh đua môn Lịch sử 2024

250.000đ 189.000đ

Tổng ôn Ngữ Văn 200.000đ 119.000đ