1/2 giờ bằng bao nhiêu phút

Công cụ quy đổi giờ thanh lịch phút Online:

1,2 tiếng vì chưng từng nào phút là 1 trong vô số những vấn đề về kiểu cách thay đổi giờ khoảnh khắc nhưng mà bậc tè học tập thông thường gặp gỡ nên. Tuy nhiên ko nên ai ai cũng thể hiện được đáp số đúng mực, hãy nằm trong lần hiểu cơ hội thay đổi giờ thanh lịch phút nhé!

Bạn đang xem: 1/2 giờ bằng bao nhiêu phút

Lưu ý đầu tiền: vấn đề này là cơ hội thay đổi 1,2 tiếng thanh lịch phút chứ không hề nên ½ giờ thanh lịch phút nhé!

Ta có một giờ  vì chưng 60 phút

Vậy phương pháp tính sớm nhất này là lấy 1,2 x 60 = 72 phút đó là đáp số.

Hoặc một cách tính nhẩm không giống cơ là: 1,2 tiếng = 1 giờ + 0,2 giờ

 • 1 giờ vì chưng 60 phút
 • 0,2 tiếng vì chưng 12 phút

1,2 giờ  = 60 phút + 12 phút

Vậy 1,2 tiếng vì chưng 72 phút

1-2-gio-bang-bao-nhieu-phut

Đấy là một trong những vô 2 cơ hội thay đổi giờ thanh lịch phút sớm nhất nhưng mà tất cả chúng ta rất có thể vận dụng một cơ hội tương tự động với những vấn đề về giờ khoảnh khắc khác!

Một số bài bác tập dượt ví dụ khác

Ví dụ 1: 7 giờ 50 phút vì chưng từng nào phút

 1. 84 phút
 2. 450 phút
 3. 470 phút
 4. 570 phút

Đáp số: 7 giờ 50 phút = 470 phút (Đáp án C)

Xem thêm: tờ tự kiểm học sinh

Ví dụ 2: 9h 2 phút vì chưng từng nào phút

 1. 470 phút
 2. 540 phút
 3. 542 phút
 4. 552 phút

Đáp số: 9 giờ 2 phút = 542 phút (Đáp án C)

Ví dụ 3: nửa tiếng vì chưng bao nhiêu giờ

 1. 0,2 giờ
 2. 0,5 giờ
 3. 1,3 giờ
 4. 1,4 giờ

Đáp số: 30 phút = 0,5 giờ (Đáp án B)

Ví dụ 4:  180 phút vì chưng bao nhiêu giờ

 1. 2 giờ
 2. 3 giờ
 3. 4 giờ
 4. 5 giờ

Đáp số: 180 phút = 3h (Đáp án B)

Ví dụ 5: 2/3 giờ vì chưng từng nào phút

 1. 40 phút
 2. 60 phút
 3. 90 phút
 4. 138 phút

Đáp số: 2/3 giờ = 40 phút (Đáp án A)

Xem thêm: đại học hàng hải điểm chuẩn

Ví dụ 6: 6,2 tiếng vì chưng từng nào phút

 1. 100 phút
 2. 180 phút
 3. 362 phút
 4. 372 phút

Đáp số: 6,2 tiếng vì chưng 372 phút (Đáp án D)

Xem thêm:

 • 1/2 giờ bằng bao nhiêu phút. Cách thay đổi giờ thanh lịch phút
 • 1,4 giờ vì chưng từng nào phút, Cách thay đổi giờ đi ra phút
 • 1,5 giờ vì chưng từng nào phút, cơ hội thay đổi giờ thanh lịch phút
 • 3/4 giờ vì chưng từng nào phút, cơ hội thay đổi giờ đi ra phút