1/5 thế kỷ bằng bao nhiêu năm

Câu hỏi:

16/08/2020 23,180

Đổi 1 thế kỷ = 100 năm

Bạn đang xem: 1/5 thế kỷ bằng bao nhiêu năm

15 thế kỷ = trăng tròn năm

Đáp án D.

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Bà Triệu (Triệu Thị Trinh) sinh vào năm 226;  Bà điều khiển cuộc khởi nghĩa kháng quân Ngô năm 248.  Hỏi  Bà Triệu sinh vô thế kỉ nào?  Khi điều khiển cuộc khởi nghĩa bà từng nào tuổi

Trả lời: Bà Triệu sinh vô thế kỉ ................. Khi điều khiển cuộc khởi nghĩa bà .....................tuổi

Câu 2:

Vụ mùa mới đây, mái ấm gia đình chưng An thu hoạch kể từ nhị thửa ruộng được 75 tạ thóc. Thửa ruộng loại nhị thu hoạch được nhiều hơn thế nữa thửa ruộng loại nhất 7 tạ thóc. Hỏi bên trên từng thửa ruộng chưng An thu hoạch được từng nào tạ thóc

Câu 3:

1m220cm2  = ........... cm2.  Số tương thích điền là

A: 100200

B: 102

C: 10020

Xem thêm: vận chuyển là quá trình

D: 1020

Câu 4:

Tìm a và b nhằm số 7a8b chia không còn mang đến 2, 3 và 5

Câu 5:

Trong những góc: Góc vuông, góc nhọn, góc tù, góc bẹt, góc nhỏ nhất là

A: Góc vuông

B: Góc nhọn

C: Góc tù

D: Góc bẹt

Câu 6:

Cho hình chữ nhật ABCD; ABIE; EICD

a. Các cạnh tuy vậy song với EI là

Xem thêm: ch3 ch2 ch3+cl2

b. Trong hình chữ nhật EICD những cạnh vuông góc với CD là: