2/5 giờ bằng bao nhiêu phút

Câu hỏi:

16/04/2020 10,451

Bạn đang xem: 2/5 giờ bằng bao nhiêu phút

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP Thi Thử Ngay

Quảng cáo

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Có từng nào phút trong: 13 giờ

Câu 2:

Xem thêm: silic là kim loại hay phi kim

Trên đĩa với 24 trái khoáy táo. Hạnh ăn 25% số táo. Sau cơ Hoàng ăn 4/9 số táo sót lại. Hỏi bên trên đĩa còn bao nhiêu trái khoáy táo?

Câu 3:

Bốn thửa ruộng thu hoạch được toàn bộ 1 tấn thóc. Số thóc thu hoạch ở thân phụ thửa ruộng đầu thứu tự vì như thế 1/4; 0,4 và 15% tổng số thóc thu hoạch ở cả tư thửa. Tính lượng thóc thu hoạch được ở thửa loại tư.

Câu 4:

Một lớp với 45 học viên bao hàm 3 loại: Giỏi, khá và khoảng. Số học viên khoảng lúc lắc 7/15 số học viên cả lớp. Số học viên khá vì như thế 5/8 số học viên sót lại. Tính số học viên chất lượng của lớp.

Câu 5:

Một trái khoáy cam nặng trĩu 300g. Hỏi 3/4 trái khoáy cam nặng trĩu bao nhiêu?

Câu 6:

Xem thêm: nghị luận về ước mơ

Biểu thị những số đo thời hạn sau vì như thế giờ và phút: 3,75 giờ