as soon as he waved his hand she turned away

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to tát indicate the sentence that is closest in meaning to tát each of the following questions

Quảng cáo

Bạn đang xem: as soon as he waved his hand she turned away

Câu 1: As soon as he waved his hand, she turned away.

A. He saw her turn away and he waved his hand.

B. No sooner had he waved his hand phàn nàn she turned away.

C. She turned away because he waved his hand too early.

D. Although she turned away, he waved his hand.

 • Đáp án : B

  (0) bình luận (0) lời nói giải

  Giải chi tiết:

  B

  Tạm dịch: Ngay Khi anh vẫy tay, cô tảo chuồn.

  A. Anh phát hiện ra cô tảo chuồn và anh vẫy tay.

  B. Sau Khi anh vẫy tay kết thúc, cô tảo chuồn.

  C. Cô tảo chuồn vì thế anh vẫy tay quá sớm.

  D. Mặc cho dù cô tảo chuồn, anh vẫn vẫy tay.

  => đáp án B

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Xem bình luận

Câu 2: I had two job offers upon graduation, neither of which was appropriate for my qualifications.

A. Though I wasn't qualified enough, two jobs were offered to tát má upon graduation.

B. The two jobs offered to tát má after my graduation didn’t suit my qualifications.

C. I was offered two jobs soon after my graduation, both of which were suitable for my qualifications.

D. Both of the job offers I had prior to tát my graduation were appropriate for my qualifications.

 • Đáp án : B

  (0) bình luận (0) lời nói giải

  Giải chi tiết:

  Xem thêm: tính thể tích hình chữ nhật

  B

  Tạm dịch: Tôi vẫn với nhì ý kiến đề nghị việc làm sau thời điểm đảm bảo chất lượng nghiệp, cả nhì đều ko phù phù hợp với chuyên môn của tôi.

  A. Mặc cho dù tôi ko đầy đủ chuyên môn, tôi đã nhận được được nhì việc sau thời điểm đảm bảo chất lượng nghiệp.

  B. Hai việc làm được ý kiến đề nghị cho tới tôi sau thời điểm đảm bảo chất lượng nghiệp ko phù phù hợp với chuyên môn của tôi.

  C. Sau Khi đảm bảo chất lượng nghiệp tôi và đã được ý kiến đề nghị nhì việc làm, cả nhì đều phù phù hợp với chuyên môn của tôi.

  D. cả nhì việc làm tôi và đã được ý kiến đề nghị trước lúc đảm bảo chất lượng nghiệp mến phù hợp với chuyên môn của tôi.

  => đáp án B

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Xem bình luận

Câu 3: It’s difficult for má to tát understand what he implies.

A. What he implies is not very difficult to tát understand.

B. Understanding what he implies is found difficult.

C. I find it difficult to tát understand what he really means.

D. To understand what he really means is difficult to tát find.

 • Đáp án : C

  (0) bình luận (0) lời nói giải

  Giải chi tiết:

  C

  Tạm dịch: Thật khó khăn cho tới tôi nhằm hiểu những gì anh tao ý niệm.

  A. Những gì anh tao ý niệm không thật khó khăn hiểu.

  B. Hiểu được ý nghĩa sâu sắc nhưng mà anh tao ý niệm vô cùng khó khăn.

  C. Tôi cảm nhận thấy khó khăn nhằm hiểu anh tao thực sự với ý gì.

  D. Để hiểu anh tao thực sự với ý gì là vô cùng khó khăn nhằm thăm dò.

  => đáp án C

  Xem thêm: đỉnh phan xi păng cao bao nhiêu mét

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Xem bình luận

>> Luyện thi đua TN trung học phổ thông & ĐH năm 2024 bên trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học từng khi, từng điểm với Thầy Cô giáo đảm bảo chất lượng, không thiếu những khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi đua chuyên nghiệp sâu; Luyện đề đầy đủ dạng; Tổng ôn tinh lọc.