bài 114 em ôn lại những gì đã học

Lựa lựa chọn câu nhằm coi điều giải nhanh chóng hơn

Câu 1

Bạn đang xem: bài 114 em ôn lại những gì đã học

Cho một nền căn nhà hình chữ nhật với chiều lâu năm 8m, chiều rộng lớn bằng \(\dfrac{3}{4}\) chiều lâu năm. Người tao người sử dụng những viên gạch ốp hình vuông vắn cạnh 4dm nhằm lát nền căn nhà, giá bán chi phí từng viên gạch ốp là 65 000 đồng. Hỏi lát cả nền căn nhà thì không còn từng nào chi phí mua sắm gạch ốp ? (Diện tích phần mạch xi măng ko xứng đáng kể)

Phương pháp giải:

- Tính chiều rộng lớn nền căn nhà = chiều dài \(\times \;\dfrac{3}{4}.\)

- Tính diện tích S nền căn nhà = chiều lâu năm × chiều rộng lớn.

- Tính diện tích S 1 viên gạch ốp hình vuông vắn = cạnh × cạnh.

- Tính số viên gạch ốp nên dùng = diện tích S nền căn nhà : diện tích S 1 viên gạch ốp.

- Số chi phí mua sắm gạch ốp = giá bán chi phí 1 viên gạch ốp × số viên gạch ốp nên dùng.

Lời giải chi tiết:

Đổi: 8m = 80dm.

Chiều rộng lớn của nền căn nhà hình chữ nhật là :

             80 × \(\dfrac{3}{4}\) = 60 (dm)

Diện tích của nền căn nhà hình chữ nhật là :

            80 × 60 = 4800 (dm2)

Diện tích viên gạch ốp hình vuông vắn cạnh 4dm là :

            4 × 4 = 16 (dm2)

Để lát cả nền căn nhà thì nên số viên gạch ốp là :

            4800 : 16 = 300 (viên)

Để lát cả nền căn nhà thì nên số chi phí mua sắm gạch ốp là :

            65 000 × 300 = 19 500 000 (đồng)

                         Đáp số: 19 500 000 đồng.

Quảng cáo

Câu 2

Một thửa ruộng hình thang với tầm nằm trong nhị lòng là 36m. Diện tích thửa ruộng tê liệt vì chưng diện tích S một mảnh đất nền hình vuông vắn với chu vi 96m.

a) Tính độ cao của thửa ruộng hình thang

b) thạo hiệu nhị lòng là 10m, tính chừng lâu năm từng cạnh lòng của thửa ruộng hình thang.

Phương pháp giải:

- Tính chừng lâu năm cạnh hình vuông vắn = chu vi : 4.

- Tính diện tích mảnh khu đất hình vuông vắn = cạnh × cạnh.

  Từ tê liệt tao với diện tích S thửa ruộng hình thang.

- Tính tổng chừng lâu năm 2 lòng = tầm nằm trong 2 đáy × 2.

- Tính độ cao hình thang = diện tích × 2 : tổng chừng lâu năm 2 lòng.

- Tìm chừng lâu năm nhị lòng theo gót câu hỏi dò xét nhị số lúc biết tổng và hiệu của nhị số đó:

    Số rộng lớn = (Tổng + Hiệu) : 2 ; Số bé bỏng = (Tổng – Hiệu) : 2

Lời giải chi tiết:

a) Độ lâu năm cạnh mảnh đất nền hình vuông vắn là :

            96 : 4 = 24 (m)

Diện tích mảnh đất nền hình vuông vắn với này đó là :

Xem thêm: đô thị hóa là một quá trình

            24 × 24 = 576 (m2)

Do tê liệt diện tích S thửa ruộng hình thang là 576m2.

Tổng chừng lâu năm nhị lòng thửa ruộng hình thang là :

            36 × 2 = 72 (m)

Chiều cao của thửa ruộng hình thang là :

            (576 × 2) : 72 = 16 (m)

b) Đáy nhỏ của thửa ruộng hình thang là :

             (72  – 10) : 2 = 31 (m)

Đáy rộng lớn của thửa ruộng hình thang là :

            72 - 31 = 41 (m)

    Đáp số: a) 16m ;

              b) Đáy nhỏ : 31m ; lòng rộng lớn 41m.

Câu 3

Hình chữ nhật ABCD bao gồm hình thang EBCD và hình tam giác ADE với độ dài rộng như hình mặt mày :

 

a) Tính chu vi hình chữ nhật ABCD.

b) Tính diện tích S hình thang EBCD.

c) Cho M là trung điểm của cạnh BC. Tính diện tích S hình tam giác EDM.

Phương pháp giải:

Áp dụng những công thức:

- Chu vi hình chữ nhật = (chiều lâu năm \(+\) chiều rộng) × \( 2\) .

- Diện tích tam giác = chừng lâu năm lòng × độ cao \(: 2\).  

- Diện tích hình thang = (đáy lớn \(+\) lòng bé) × độ cao \(: 2\).

Lời giải chi tiết:

a) Chu vi hình chữ nhật ABCD là :

            (28 + 84) × 2 = 224 (cm)

b)  Do EBCD là hình thang vuông nên lối cao đó là chiều lâu năm cạnh BC.

Ta với : BC = AD = 28cm.

Diện tích hình thang EBCD là :

            (28 + 84) × 28 : 2 = 1568 (cm2)

c) Vì M là trung điểm của đoạn trực tiếp BC nên BM = MC = 28 : 2 = 14 (cm)

Diện tích tam giác EMB là : 

            14 × 28 : 2 = 196 (cm2)

Diện tích tam giác MCD là :  

            14 × 84 : 2 = 588 (cm2)

Diện tích hình tam giác EMD là :

            1568 – (196 + 588) = 784 (cm2)

                        Đáp số : a) 224cm ;

Xem thêm: năng lượng không tái tạo

                                      b) 1568cm2 ;

                                      c) 784cm2.

 Loigiaihay.com