bài tập về danh từ

Danh kể từ là 1 trong bộ phận không thể không có cấu trúc nên câu vào cụ thể từng ngôn từ. Để tóm có thể được kỹ năng và kiến thức cơ bạn dạng tuy nhiên vô nằm trong cần thiết này, cạnh bên việc học tập lý thuyết thì tao rất cần được thực hành thực tế thực hiện bài xích tập dượt. Hãy nằm trong Langmaster ôn tập dượt và lần hiểu về các bài tập về danh từ vô giờ đồng hồ Anh nhé!

Xem thêm:

Bạn đang xem: bài tập về danh từ

 • TẤT TẦN TẬT KIẾN THỨC VỀ DANH TỪ TRONG TIẾNG ANH (bài tập)
 • SIÊU HOT! TỔNG HỢP NGỮ PHÁP TIẾNG ANH CƠ BẢN TỪ A - Z

1. Ôn tập dượt kỹ năng và kiến thức về danh kể từ vô giờ đồng hồ Anh

1.1. Định nghĩa danh kể từ là gì?

Danh kể từ vô giờ đồng hồ Anh (Noun) là 1 trong trong mỗi đơn vị chức năng cần thiết cấu trở thành câu, dùng để làm gọi thương hiệu sự vật, vụ việc như nhân loại, dụng cụ, động vật hoang dã, hiện nay tượng… Danh kể từ cũng khá được tạo thành nhiều loại không giống nhau và hãy nằm trong lần hiểu những loại danh kể từ tức thì tại đây nhé.

null

Định nghĩa danh kể từ là gì?

1.2. Phân loại danh từ

 • Danh kể từ số không nhiều và danh kể từ số nhiều
 • Danh kể từ số không nhiều là danh kể từ kiểm điểm được với đơn vị chức năng số kiểm điểm là 1 trong hoặc rất có thể là danh kể từ ko kiểm điểm được. 

Ví dụ. hat, water

 • Danh kể từ số nhiều là danh kể từ kiểm điểm được đem đơn vị chức năng số kiểm điểm vì như thế hoặc to hơn nhị.

Ví dụ. pencils, tomatoes

 • Danh kể từ kiểm điểm được và Danh kể từ ko kiểm điểm được
 • Danh kể từ kiểm điểm được là danh kể từ nhưng mà tất cả chúng ta rất có thể kiểm điểm thông qua số và rất có thể tăng thẳng số kiểm điểm vô trước nó.

Ví dụ. book, table

 • Danh kể từ ko kiểm điểm được là danh kể từ nhưng mà tất cả chúng ta ko thể kiểm điểm được thẳng và ko thể tăng số kiểm điểm vô trước nó.

Ví dụ. sugar, milk

 • Danh kể từ công cộng và Danh kể từ riêng biệt vô giờ đồng hồ Anh
 • Danh kể từ công cộng vô giờ đồng hồ Anh (Common Nouns) là danh kể từ chỉ sự vật, hiện tượng kỳ lạ xung xung quanh tất cả chúng ta.

Ví dụ. chair, notebook

 • Danh kể từ riêng biệt vô giờ đồng hồ Anh (Proper Nouns) là danh kể từ chỉ thương hiệu riêng biệt của một sự vật (tên người, thương hiệu vị trí, thương hiệu hiện tượng kỳ lạ,…)

Ví dụ. Anna, New York

 • Danh kể từ ví dụ (Concrete Nouns) và Danh kể từ trừu tượng (Abstract Nouns)
 • Danh kể từ ví dụ là danh kể từ dùng để làm chỉ nhân loại, sự vật tồn bên trên bên dưới dạng vật hóa học nhưng mà tất cả chúng ta rất có thể phát hiện ra, sờ thấy, cảm biến được.

Ví dụ. meat, vegetable

 • Danh kể từ trừu tượng là danh kể từ dùng để làm chỉ những sự vật ko thể phát hiện ra nhưng mà chỉ rất có thể cảm biến được.

Ví dụ. knowledge, experience

 • Danh kể từ đơn (Simple Nouns) và Danh kể từ ghép (Compound Nouns) 
 • Danh kể từ đơn là danh kể từ chỉ bao hàm một kể từ có một không hai.

Ví dụ. pillow, blanket

 • Danh kể từ ghép là danh kể từ bao gồm nhị hoặc nhiều kể từ kết phù hợp với nhau. Danh kể từ ghép Khi khi phối kết hợp rất có thể ghi chép bên dưới dạng nhị kể từ riêng lẻ hoặc thích hợp lại trở thành một kể từ.

Ví dụ. mother-in-law, living room

null

Phân loại danh từ

1.3. Chức năng của danh kể từ vô câu

 • Danh kể từ thực hiện căn nhà ngữ vô câu: Khi thực hiện căn nhà ngữ, danh kể từ thông thường đứng ở đầu câu và đứng trước động kể từ vô câu.

Ví dụ. Maths is my favorite subject. (Toán học tập là môn học tập yêu thương mến của tôi) 

 • Danh kể từ thực hiện tân ngữ loại gián tiếp/trực tiếp của động từ: Khi vào vai trò tân ngữ của động kể từ, danh kể từ tiếp tục đứng sau động từ: 
 • Danh kể từ là tân ngữ trực tiếp

Ví dụ. I want lớn buy a gift. (Tôi mong muốn mua sắm một phần quà.)

 • Danh kể từ là tân ngữ loại gián tiếp

Ví dụ. He give his girlfriend a necklace. (Anh ấy tặng cho tới bạn nữ cái vòng cổ.)

 • Danh kể từ thực hiện tân ngữ của giới từ: Khi vào vai trò tân ngữ của giới kể từ, danh kể từ tiếp tục đứng sau giới kể từ.

Ví dụ. I look up lớn Mr.Tuan because of his extensive knowledge. (Tôi vô cùng kính trọng thầy Tuấn vì như thế kỹ năng và kiến thức sâu sát của thầy ấy.)

 • Danh kể từ thực hiện xẻ ngữ cho tới căn nhà ngữ: Khi vào vai trò xẻ ngữ cho tới ngủ ngữ, danh kể từ đứng sau những động kể từ nối như be, become, seem, like…

Ví dụ. Mai becomes a good teacher. (Mai trở nên một giáo viên đảm bảo chất lượng.)

1.4. Vị trí của danh kể từ vô câu

 • Danh kể từ thực hiện căn nhà ngữ vô câu

Ví dụ. Dog lượt thích sitting in boxes. (Con chó vô cùng mến ngồi mặt mũi trong mỗi cái vỏ hộp.)

 • Danh kể từ đứng sau động kể từ thực hiện tân ngữ

Ví dụ. I love lớn eat meat. (Tôi vô cùng mến thịt.)

 • Danh kể từ đứng sau mạo từ

Ví dụ. A beautiful dress. (Một cái váy rất đẹp.)

 • Danh kể từ đứng sau kể từ chỉ số lượng

Ví dụ. I need some mineral water. (Tôi cần thiết một số lượng nước khoáng.)

 • Danh kể từ đứng sau kể từ hạn định

Ví dụ. These new cars. (Những con xe xe hơi mới nhất.)

 • Danh kể từ đứng sau tính kể từ sở hữu

Ví dụ. Her xanh lơ dress is lovely. (Chiếc váy xanh lơ của cô ý ấy thiệt đáng yêu và dễ thương.)

 • Danh kể từ đứng sau giới từ

Ví dụ. This case in under investigation. (Vụ việc này đang rất được khảo sát.)

null

Vị trí của danh kể từ vô câu

1.5. Cách nhận thấy danh từ

Bên cạnh những danh kể từ đã có sẵn trước vô giờ đồng hồ Anh, danh kể từ còn được tạo thành Khi tăng những hậu tố sau vô tính kể từ và động từ:

 • -al : approve -> approval
 • -ance/-ence : different -> difference
 • -age : short -> shortage
 • -er/-or : teach -> teacher, edit -> editor
 • -ery : station -> stationery
 • -ing : live -> living
 • -ion : invent -> invention
 • -ity/-ty/-y : able -> ability
 • -ism : social -> socialism
 • -ment : move -> movement
 • -ness : happy -> happiness
 • -ure : close -> closure

=> TẤT TẦN TẬT VỀ DANH TỪ TRONG TIẾNG ANH

2. Tổng thích hợp những bài tập về danh từ vô giờ đồng hồ Anh

Sau phần ôn tập dượt cụt gọn gàng về danh kể từ, tất cả chúng ta hãy cho tới phần những bài xích tập dượt của danh kể từ vô giờ đồng hồ Anh nhé!

2.1. Dạng bài xích tập dượt danh kể từ số không nhiều số nhiều

Bài tập dượt 1: Bài tập dượt đem danh kể từ số không nhiều quý phái số nhiều

1. book

2. person

3. armchair

4. pen

5. leaf

6. potato

7. glass

8. watch

9. mouse

10. woman

11. bottle

12. foot

13. child

14. knife

15. month

16. fish

17. tomato

18. man

19. box

20. wolf

Bài tập dượt 2: Chọn đáp án đúng

1. There are a lot of beautiful _____. (pictures/ picture)

2. There are two _____ in the cửa hàng. (man/ men)

3. Are you wearing _____? (glasses/ glass)

4. I don’t lượt thích _____. I am scared of them. (mice/ mouse)

5. I need a new pair of _____. (sho/ shoes)

6. Alex is married and has two lovely _____. (child/ children)

7. There was a child in the siêu xe with two _____. (woman/ women)

8. How many _____ tự you have in your bag? (notebook/notebooks)

9. I lượt thích your ______. Where did you buy it? (jean/ jeans)

10. She wore his _____ and went lớn bed. (pyjama/ pyjamas)

null

Tổng thích hợp bài tập về danh từ vô giờ đồng hồ Anh

Bài tập dượt 3: Chia dạng chính của danh kể từ vô ngoặc

1.  __________ make bủ sick. (Potato)

2. There are many __________ in our country. (beach)

3. The __________ are early today, aren't they? (bus)

4. Those two __________ are quite modern. (flat)

5. This __________ is not difficult. (homework)

6. My girlfriend likes those __________. (photo)

7. Be careful with these __________! They are very dangerous. (wolf)

8. They have five __________ and seven __________. (girl/boy)

9. The __________ are sleeping. (baby)

10. There are lots of __________. (leaf)

11. The __________ are long in summer. (day)

12. Bring bủ that __________, please. (jean)

13. My ________ are quite weak. (tooth)

14. Have you got any ________? (child)

15. All ________ lượt thích beautiful clothes. (woman)

16. My wife is scared of ________. (mouse)

17. We sold five ________ last week. (ox)

18. Have you got any ________? (sister)

19. How many ________ tự you have? (goose)

20. Most ________enjoy playing games. (child)

21. Some ________ prefer lớn concentrate on their business. (man)

22. Do any ________ work in your factory? (woman)

23. Three ________ are going lớn go on a mission lớn Asia. (brother)

24. People should clean their ________ at least twice a day. (tooth)

25. My father’s ________ are numb with cold. (foot)

2.2. Dạng bài xích tập dượt tổ hợp về danh từ

Bài tập dượt 4: Điền a/an/some/any ví cho tới tương thích vô khu vực trống

1. At breakfast we had ___________ bread.

2. Did you bring ___________  food?

3. I’d lượt thích ___________  milk tea, please.

4. Didn’t you bring ________sandwiches?

5. I asked the waiter for ___________  juice.

6. I bought ___________  notebooks, but I didn’t buy ___________ pencils.

7. I have ___________  information for you.

8. I sent her ___________  thẻ from France.

9. I want ___________ vegetables and ___________  kilo of beef, please.

10. I’ve got ___________ oranges and ___________ lychees.

11. I have ___________ good news for you.

12. She didn’t give bủ ___________ present.

13. Sorry, I haven’t got ___________ money.

14. There aren’t ___________ people here at the moment.

15. Would you lượt thích ___________ Black tea?

Bài tập dượt 5: Chia động kể từ vô ngoặc

1. Your children ________ very weak in Maths. (be)

2. My team ________ determined lớn win. (be)

3. My family ________ of four persons. (consist)

4. The staff ________ ready lớn launch the project. (be)

5. The police ________ looking for William everywhere. (be)

6. The committee ________ lớn meet at 9 a.m. (be)

7. The herd ________ growing now. (be)

8. The employees ________ working all night. (be)

9. The audience ________ small tonight. (be)

10. This class ________ writing an exam now. (be)

11. The Government ________ lớn impose a new rule. (want)

12. The jury ________ having dinner now. (be)

13. Her family ________  in different parts of the country. (live)

14. The crowd ________  bigger than vãn you could imagine. (be)

15. The jury ________  not announced the verdict yet. (have)

16. The committee ________ already finished the session. (have)

17. The Government ________ discussing this matter at the moment. (be)

18. The audience ________ silent. (be)

19. Yesterday the crew ________ visited by our ambassador. (be)

20. The team ________ lost most of the matches ví far. (have)

null

Tổng thích hợp bài tập về danh từ vô giờ đồng hồ Anh

Bài tập dượt 6: Bài tập dượt trắc nghiệm về danh kể từ vô giờ đồng hồ Anh

1. My spectacles _______ broken.

A. is

B. are

2. Economics _______ with the principles of production.

A. deals

B. deal

3. Measles often _______ lớn be a dangerous disease.

A. prove

B. proves

4. I didn't know that billiards ______ his favorite game.

A. were

B. was

5. A new plan ______ completed last year.

A. was

B. were

6. My scissors _______ cut well.

A. doesn't

B. don't

7. All the valuables _____ removed lớn the cellar.

A. was

B. were

8. Mathematics ______ geometry.

A. embraces

B. embrace

9. Your jeans ______ been ironed.

A. have

B. has

10. Phonetics _____ an interesting subject.

A. is

B. are

11. He says his goods ______ the best.

A. is

B. are

12. It's very difficult lớn find a ______ at the moment.

A. work

B. job

13. We had _________ when we were in Greece.

A. very good weather

B. a very good weather

14. When the fire started, there was _______.

A. a complete chaos

B. complete chaos

15. The apartment is empty. They haven't got any _______ yet.

A. furniture

B. furnitures

16. I'm sorry for being late. I had ______ with my siêu xe this morning.

Xem thêm: tờ tự kiểm học sinh

A. troubles

B. trouble

17. Bad news _______ make anybody happy.

A. don't

B. doesn't

18. I must buy _______ for breakfast.

A. some bread

B. a bread

19. I want something lớn read. I'm going lớn buy _______.

A. a paper

B. some paper

20. She gave bủ some good _______.

A. advice

B. advices

Bài tập dượt 7: Chia dạng chính của những kể từ vô ngoặc

1. Detroit is renowned for the _____________ of cars. (produce)

2. If you make a good ________________ at the interview, you will get the job. (impress)

3. The _________________ looked dark and there were hardly any other guests. (enter)

4. My history teacher has a vast ________________ of past events. (know)

5. You are never too old lớn go lớn college and gain some _______________. ( qualify)

6. My greatest ________________ was graduating from university. (achieve)

7. The weatherman said there is a strong _______________ of rain today. (possible)

8. Despite her severe _________________, she fulfilled her goals in life. (disable)

9. I am really into eating dairy______________. (produce)

10. Due lớn the pilot's _____________, the copilot managed lớn land safely. (guide)

11. After Monday, I will no longer be a foreigner - I am receiving my ________________! (citizen)

12. My father's death left bủ with a great_________________  in my heart. (empty)

13. Americans fought hard lớn earn their _________________from Britain. (free)

14. The weather ________________looks bad for a picnic--rainy and windy! (cast)

15. The new job is a ___________ for her. (promote)

16. The national ____________ in the face of danger is necessary. (solid)

17. He came first in the poetry __________. (compete)

18. After considerable ______________ they decided lớn accept our offer.

(discuss)

19. Fill in your name, address and __________ on the sườn. (nation)

20. Can I see your ____________card, please ? (identify)

null

Tổng thích hợp bài tập về danh từ vô giờ đồng hồ Anh

Đáp án

Bài tập dượt 1:

1. books

2. people

3. armchairs

4. pens

5. leaves

6. potatoes

7. glasses

8. watches

9. mice

10. women

11. bottles

12. feet

13. children

14. knives

15. months

16. fish

17. tomatoes

18. men

19. boxes

20. wolves

Bài tập dượt 2:

1. pictures

2. men

3. glasses

4. mice

5. shoes

6. children

7. women

8. notebooks

9. jeans

10. pyjama

Bài tập dượt 3:

1. Potatoes

2. beaches

3. buses

4. flats

5. homework

6. photos

7. wolves

8. girls/ boys

9. babies

10. leaves

11. days

12. jeans

13. teeth

14. children

15. women

16. mice

17. oxes

18. sisters

19. geese

20. children

21. men

22. women

23. brothers

24. teeth

25. feet

Bài tập dượt 4:

1. some

2. any

3. some

4. any

5. some

6. some - any

7. some

8. a

9. some - a

10. some - some

11. some

12. a

13. any

14. any

15. some

Bài tập dượt 5:

1. are

2. are

3. consists

4. is

5. are

6. is

7. is

8. were

9. was

10. are

11. wants

12. are

13. live

14. is

15. are

16. has

17. is

18. is

19. was

20. have

Bài tập dượt 6:

1. A

2. B

3. B

4. B

5. A

6. A

7. B

8. A

9. A

10. A

11. B

12. B

13. A

14. B

15. A

16. B

17. B

18. A

19. B

20. B

Bài tập dượt 7:

1. production

2. impression

3. entrance

4. knowledge

5. qualifications

6. achievement

7. possibility

8. disability

9. products

10. guidance

11. citizenship

12. emptiness

13. freedom

14. forecast

15. promotion

16. solidarity

17. competition

18. discussion

19. nationality

20. identity

Xem thêm: năng lượng không tái tạo

=> 100 DANH TỪ CƠ BẢN THƯỜNG GẶP TRONG GIAO TIẾP

=> 50 TÍNH TỪ THÔNG DỤNG TRONG GIAO TIẾP TIẾNG ANH

Vậy là tất cả chúng ta tiếp tục cùng với nhau ôn luyện lại và tò mò các bài tập về danh từ vô giờ đồng hồ Anh. Sau bài học kinh nghiệm này chắc rằng các bạn tiếp tục nắm vững kỹ năng và kiến thức về danh kể từ vô giờ đồng hồ Anh. Để giúp cho bạn học tập giờ đồng hồ Anh hiệu suất cao rộng lớn, hãy thực hiện bài xích đánh giá chuyên môn giờ đồng hồ Anh free tại đây. Tham khảo những khóa đào tạo của Langmaster nhằm học tập giờ đồng hồ Anh đảm bảo chất lượng rộng lớn nhé!