bài tập về thì hiện tại đơn lớp 6

Thì lúc này đơn và những dạng bài bác luyện thì lúc này đơn lớp 6 là một trong trong mỗi kiến thức và kỹ năng thông thường xuyên xuất hiện tại vô đề bài bác đánh giá và bài bác ganh đua của ngôi trường, lớp. Dù là thì giản dị và đơn giản nhất vô cỗ kiến thức và kỹ năng ngữ pháp tuy nhiên việc cầm có thể về thì lúc này đơn sẽ xây dựng dựng cho những em một nền tảng vững chãi nhằm học tập tăng những thì không giống nâng cao hơn nữa. Vì thế, hãy nằm trong VUS tổ hợp những lý thuyết và tập luyện khả năng giải bài luyện thì lúc này đơn có đáp án cụ thể sau đây nhé.

Khái niệm về thì lúc này đơn

Thì lúc này đơn (Simple Present hoặc Present Simple) là thì cơ phiên bản nhất và là thì thứ nhất vô group 12 thì. Thì lúc này đơn dùng làm thao diễn mô tả một thực sự phân minh, một chân lý,  một hành vi ra mắt lặp chuồn tái diễn thật nhiều thứ tự, hành vi tóm lại này bại hoặc một hành vi xẩy ra ở thời hạn lúc này.

Bạn đang xem: bài tập về thì hiện tại đơn lớp 6

Cấu trúc của thì lúc này đơn

Để thực hiện được những dạng bài bác luyện thì lúc này đơn lớp 6 những em cần thiết cầm được cấu hình giống như công thức của thì. Thì lúc này đơn đem 2 dạng công thức bên dưới đây:

Công thức với động kể từ to lớn be

Khẳng định

Phủ định Nghi vấn Câu căn vặn với WH

S + am/is/are + N/ Adj

S + am/is/are + not + N/ Adj

→ is not = isn’t

→ are not = aren’t

→ am not không thay đổi

Am/Is/Are + S + N/ Adj ?

→ Yes, S + Am/Is/Are

—> No, S + Am/Is/Are not

Wh + am/is/are + S + …?
She is a teacher She is not a teacher Is she a teacher? What is your name?

I + am

He/She/It/Tên riêng biệt (thuộc group danh kể từ số ít) + is

You/They/We (thuộc group danh kể từ số nhiều) + are

Công thức với động kể từ thường

Công thức với động kể từ thường

Khẳng định

Phủ định 

Nghi vấn

Câu căn vặn với WH
S + V(s/ es) +… S + do/ does + not + Vo +…

Do/ Does + S + Vo +…?

→ Yes, S + do/ does

→ No, S + do/does + not

WH + do/ does + S + Vo +…?

She gets up late everyday

I get up late everyday

She does not get up late everyday

I do not get up late everyday

Does she have a small doll?

Do you have a small doll?

What does she do?

What bởi you do?

He/ She/ It/ Tên riêng biệt + does

I/We/ You/ They + do

Ở thể xác minh, khi gặp gỡ những mái ấm từ I/We/ You/ They/ động kể từ tiếp tục giữ nguyên ko cần thiết thêm “s” hoặc “es”:

Ở thể xác minh, khi gặp gỡ những mái ấm kể từ He/She/It/Tên riêng thì động kể từ sẽ rất cần cần thiết tăng “s” hoặc “es”: Cụ thể được liệt kê trong số tình huống sau đây.

Trường ăn ý 1: Khi động kể từ kết giục vày s, ss, sh, ch, z và x” → Thêmes

Teach

Teaches

Trường ăn ý 2: Khi động kể từ đem âm kết giục là o → Thêm es

Go

Goes

Trường ăn ý 3: Khi động kể từ đem âm kết giục là phụ âm + “y → Thay thế nó vày i và tăng es

Fly

Flies

Trường ăn ý 4: Khi động kể từ đem âm kết giục là vẹn toàn âm + “y → Thêm s

Say

Says

Trường ăn ý 5: Các động kể từ còn sót lại tăng s

Live

Lives

Trường ăn ý 6:  Trường ăn ý quan trọng so với động kể từ bất quy tắc

Have

Has

Các tình huống dùng thì lúc này đơn

bài luyện thì lúc này đơn lớp 6
Tổng phù hợp thuyết và bài bác luyện thì lúc này đơn lớp 6 đem đáp án

Để rất có thể thực hiện thuần thục những dạng bài bác luyện thì lúc này đơn lớp 6, những em rất cần phải làm rõ và cầm có thể những tình huống cần dùng loại thì này.

Diễn mô tả một hành vi lặp chuồn tái diễn hay là 1 thói quen

 • Ví dụ: I listen to lớn music everyday (Tôi nghe nhạc từng ngày)

→ Hành động nghe nhạc thường ngày là hành vi lặp chuồn tái diễn như 1 thói thân quen nên được phân chia ở thì lúc này đơn

Nói về một thực sự phân minh hoặc những chân lý đã và đang được bệnh minh

 • Ví dụ: The Moon goes around the Earth (Mặt trăng xoay quanh Trái đất)

→ Mặt trăng xoay quanh ngược khu đất là một trong thực sự phân minh đã và đang được những mái ấm khoa học tập chứng tỏ. Vì thế vô tình huống này tớ cũng dùng thì lúc này đơn

Khi mong muốn thao diễn mô tả xúc cảm hoặc suy nghĩ

 • Ví dụ: I think She is very happy (Tôi nghĩ về cô ấy cực kỳ hí hửng vẻ)

→ Hành động tâm trí và xúc cảm được phân chia ở thì lúc này đơn

Mô mô tả những việc làm đã và đang được lên lịch 

 • Ví dụ: The train leaves after 15 minutes (Xe lửa tách chuồn sau 15 phút nữa)

→ Hoạt động xe cộ lửa tách chuồn đã và đang được bố trí lên plan nên tớ dùng thì lúc này đơn ở những tình huống tương tự động.

Dấu hiệu phân biệt thì lúc này đơn

Dấu hiệu phân biệt thì lúc này đơn vô công tác giờ Anh trung học cơ sở là một trong trong mỗi kiến thức và kỹ năng cần thiết tuy nhiên những em rất cần phải cầm, nó sẽ hỗ trợ những em xác lập câu văn hoặc lời nói ngẫu nhiên đem đang được ở thì lúc này đơn hay là không, kể từ bại gom việc xử lý những bài bác luyện thì lúc này đơn lớp 6 trở thành đơn giản và dễ dàng rộng lớn.

Xem thêm: thế nào là kể chuyện

bài luyện thì lúc này đơn lớp 6
Tổng phù hợp thuyết và bài bác luyện thì lúc này đơn lớp 6 đem đáp án

Trạng kể từ chỉ tần suất

AlwaysLuôn luôn
UsuallyThường xuyên
OftenThường xuyên
FrequentlyThường xuyên
SometimesThỉnh thoảng
SeldomHiếm khi
RarelyHiếm khi
HardlyHiếm khi
NeverKhông bao giờ
GenerallyNhìn chung
RegularlyThường xuyên

Ví dụ: 

 • I always ride my xe đạp to lớn school (Tôi luôn luôn trực tiếp giẫm xe đạp điện cho tới trường)
 • I hardly play football at night (Tôi khan hiếm lúc thi đấu đá banh vô buổi tối)
 • She regularly plays badminton (Cô ấy thông thường xuyên đùa tấn công cầu)

Những kể từ chỉ thời gian

Every + thời hạn (day, week, month, year, morning,..)Mỗi ngày, hàng tuần, hàng tháng,…
DailyWeeklyMonthlyQuarterlyYearlyHàng ngàyHàng tuầnHàng thángHàng quýHàng năm
Once/ twice/ three times… a day/ week/ month,…Một thứ tự, nhì thứ tự,… từng ngày/mỗi tuần/mỗi tháng…

Ví dụ:

 • I bởi exercise every morning (Tôi luyện thể dục thể thao vào cụ thể từng buổi sáng) 
 • I go to lớn the thể hình weekly. (Tôi cho tới chống thể hình từng tuần)
 • We water the plant four times a week. (Chúng tôi tưới cây tứ thứ tự một tuần)

Xây dựng kiến thức và kỹ năng Anh ngữ vững chãi nằm trong cỗ khả năng mượt hơn hẳn tạo thành mái ấm điều khiển trẻ con sau này tại: Tiếng Anh Cho Thiếu Niên

Tổng ăn ý bài luyện thì lúc này đơn lớp 6 đem đáp án

bài luyện thì lúc này đơn lớp 6
Tổng phù hợp thuyết và bài bác luyện thì lúc này đơn lớp 6 đem đáp án

Dưới đó là tổ hợp những dạng bài bác luyện thì lúc này đơn lớp 6 thông thường gặp gỡ vô quy trình học tập, đánh giá và thi tuyển tuy nhiên những em cần thiết cầm.

Bài luyện 1: Bài luyện về thì lúc này đơn lớp 6, phân chia động kể từ vô ngoặc

 1. She (go)  ___ to lớn the museum every month.
 2. Peter (play) ___ soccer on weekends.
 3. They (think) ___ that it’s a good idea.
 4. He usually (eat) ___ breakfast at 7 AM.
 5. The train (arrive) ___ at 6 PM.
 6. We (study) ___ English in the evenings.
 7. My mèo (sleep) ___ a lot during the day.
 8. Birds (sing) ___ on the trees.
 9. They always (have) ___ dinner at 5 PM.
 10. The Moon (go) ___ around the Earth.

Đáp án

12345678910
goesplaysthinkeatsarrivesstudysleepssing havegoes

Bài luyện 2: Chia động kể từ to lớn be

 1. I (be) ___ a student.
 2. She (be) ___ a doctor.
 3. They (be) ___ from Canada.
 4. We (be) ___ happy today.
 5. He (be) ___ at trang chủ now.
 6. It (be) ___ a hot day.
 7. You (be) ___ my best friend.
 8. The books (be) ___ on the table.
 9. The flowers (be) ___ beautiful.
 10. Tom and Mary (be) ___ siblings.

Đáp án

12345678910
amisareareisisareareareare

Bài luyện 3: Đặt trạng kể từ vô đích thị địa điểm vô câu

 1. They arrive at the meeting on time. (always)
 2. I go to lớn the park on Monday. (usually)
 3. He eats fast food. (rarely)
 4. She visits her mother. (often) 
 5. The adults play in the garden. (sometimes)
 6. I walk to lớn work. (usually)
 7. The bus arrives late. (usually)
 8. She forgets her keys. (never)
 9. My brother helps with the housework. (always)
 10. They go to lớn the movies. (often)

Đáp án

1They always arrive at the meeting on time.
2I usually go to lớn the park on Monday.
3He rarely eats fast food.
4She often visits her mother.
5The adults sometimes play in the garden.
6I usually walk to lớn work.
7The bus usually arrives late.
8She never forgets her keys.
9My brother always helps with the housework.
10They often go to lớn the movies.
bài luyện thì lúc này đơn lớp 6
Tổng phù hợp thuyết và bài bác luyện thì lúc này đơn lớp 6 đem đáp án

Bài luyện 4: Hoàn trở nên câu với những động kể từ mang lại sẵn

 1. She __________ to lớn the theatre every day. (not go)
 2. Peter __________ soccer on weekends. (not play)
 3. The chef __________ delicious meals for the restaurant. (not cook)
 4. He usually __________ breakfast at 7 AM. (not eat)
 5. The train __________ at 6 PM. (not arrive)
 6. We __________ English in the evenings. (not study)
 7. My mèo __________ a lot during the day. (not sleep)
 8. The Moon __________ in the west. (not rise)
 9. We __________ going to lớn the beach in the summer. (not enjoy)
 10. The Moon __________ around the Sun. (not revolve)

Đáp án

1does not go
2does not play
3does not cook
4does not eat
5does not arrive
6do not study
7does not sleep
8does not rise
9do not enjoy
10does not revolve

Bài luyện 5: Đặt “Do” hoặc “Does” vô những câu sau sẽ tạo câu hỏi

 1. ___ you lượt thích to lớn read books?
 2. ___ she go to lớn school by bus?
 3. ___ they play soccer on weekends?
 4. ___ he live in this city?
 5. ___ it rain a lot in the summer?
 6. ___ we need to lớn bring anything to lớn the party?
 7. ___ the mèo sleep on the couch?
 8. ___ Mary speak French fluently?
 9. ___ the children watch TV in the evening?
 10. ___ Tom and Sarah work together?

Đáp án

12345678910
DoDoesDoDoesDoesDoDoesDoesDoDo

Bài luyện 6: Chọn đáp án đích thị nhằm hoàn thành xong câu với thì lúc này đơn

 1. Do you want to lớn play soccer ? – No, I __________ 

a) do

b) don’t

 1. What time does Henry__________ his classes every Monday?

a) finish

b) finishes

 1. He __________ his lunch at 12 PM.

a) eats

b) eat

 1. We __________ our friends at the park.

a) meet

b) meets

 1. The moon__________ in the east.

a) rise

b) rises

 1. My sister __________ to lớn music every every day.

a) listen

b) listens

 1. Cats __________ to lớn catch mice.

a) try

b) tries

 1. The train __________ at 9 AM.

a) arrive

b) arrives

 1. What bởi your sisters__________ after school?

a) do

b) does

 1. My father__________ delicious meals.

a) cook

b) cooks

Đáp án

12345678910
baaabbabab

Bài luyện 7: Phát hiện tại và sửa lỗi sai vô câu

 1. She go to lớn school by xe taxi every day.
 2. The childrens play chess in the park.
 3. He not lượt thích to lớn eat french fries.
 4. Tom and Jane is good friends.
 5. The dog chase the mouse around the house.
 6. My father work in a hospital as a doctor.
 7. We not have any juice in the fridge.
 8. Mary don’t lượt thích to lớn watch scary movies.
 9. It rain a lot in the winter.
 10. John and Sarah goes to lớn the thể hình on weekends.

Đáp án

1She goes to school by xe taxi every day.
2The children play chess in the park.
3He does not lượt thích to lớn eat french fries.
4Tom and Jane are good friends.
5The dog chases the mouse around the house.
6My father works in a hospital as a doctor.
7We do not have any juice in the fridge.
8Mary does not lượt thích to lớn watch scary movies.
9It rains a lot in the winter.
10John and Sarah go to the thể hình on weekends.

Bài luyện 8: Cho những khêu gợi ý bố trí lại trở nên câu trả chỉnh

1. every afternoon/ She/ walk/ home/ her friend/ to/ with/ school

2. They/ farm/ near/ live/ the

3. Her/ is/ hometown/ an/ place/ interesting

4. Lan/ like/ listen to lớn music?/ does

5. does/ how/ she/ go/ the post office/ every day?/ to

6. you/ do/ play/ with/ usually/ badminton/ your friends?

7. I/ study/ Physics / English/ Music/ Mondays/ on / and.

8. Huệ/ plays/ badminton/ school team/ for/ the.

Đáp án

1She walks to lớn school with her friend every afternoon.
2They live near the farm.
3Her hometown is an interesting place.
4Does Lan lượt thích listen to lớn music?
5How does she go to lớn the post office every day?
6Do you usually play badminton with your friends?
7I study Physics, English and Music on Tuesday.
8Huệ plays badminton for the school team.

Bài luyện 9: Hoàn trở nên đoạn văn

My name (be) _____ An and I (work) _____ as a teacher. I (teach)_____ Geography at a local school. The school (have) _____ a lot of students, and I (enjoy) _____ my job very much. In my miễn phí time, I (like)_____ to lớn read books and I (love)_____ to lớn travel. I have visited many different countries around the world.

My family (be) _____ very supportive, and I (have) _____ two brothers and one sister. My brothers (live) _____ in a different thành phố, but my sister (live)_____ nearby. We (get) _____ together on weekends and (spend) _____ time with each other.

I also (have) _____ a dog named Max. Max (be) _____ a Labrador, and he (love) _____ to lớn play fetch with má. We (go) _____ to lớn the park every morning.

I (feel) _____ very grateful for my life and all the experiences I (have) _____.

Đáp án

My name is An and I work as a teacher. I teach Geography at a local school. The school has a lot of students, and I enjoy my job very much. In my miễn phí time, I like to read books and I love to travel. I have visited many different countries around the world.

My family is very supportive, and I have two brothers and one sister. My brothers live in a different thành phố, but my sister lives nearby. We get together on weekends and spend time with each other.

I also have a dog named Max. Max is a Labrador, and he loves to play fetch with má. We go to the park every morning.

I feel very grateful for my life and all the experiences I have

Young Leaders – Khóa học tập cách tân và phát triển trọn vẹn dành riêng cho học viên THCS

bài luyện thì lúc này đơn lớp 6
Tổng phù hợp thuyết và bài bác luyện thì lúc này đơn lớp 6 đem đáp án

Young Leader là khóa huấn luyện dành riêng cho chúng ta học tập viên có tính tuổi tác kể từ 11 – 15 tuổi tác (học sinh THCS), gom chúng ta nhanh gọn nắm rõ những kiến thức và kỹ năng về Anh ngữ, kèm cặp Từ đó là cỗ khả năng mượt hơn hẳn vô học hành. Khóa học tập sẽ hỗ trợ học tập viên dần dần tạo hình và cách tân và phát triển nên chân dung của một mái ấm điều khiển trẻ con giàn giụa tài năng vô sau này, sẵn sàng liên kết và hòa nhập với toàn cầu toàn thị trường quốc tế.

Về kiến thức và kỹ năng Anh ngữ:

 • Tiếp cận với cỗ giáo trình tích ăn ý kể từ 2 cuốn sách Anh ngữ chuẩn chỉnh quốc tế Oxford Discover Futures (khơi há khả năng sống) và Time Zones (khơi há toàn cầu quan liêu, không ngừng mở rộng sự hiểu biết) kể từ 2 mái ấm xuất phiên bản phổ biến Oxford University Press và National Geographic Learning.
 • Các dạng bài bác luyện, bài bác luyện ganh đua chuẩn chỉnh sườn Cambridge trải đều ở 4 khả năng nghe, trình bày, hiểu, viết lách, gom hỗ trợ giờ Anh cung cấp trung học cơ sở, kể từ bại đoạt được những kỳ ganh đua học tập thuật quốc tế (KET, PET, IELTS) nhằm sẵn sàng cho những kỳ ganh đua gửi cung cấp hoặc du học tập.
 • Chủ đề học hành nhiều chủng loại chuẩn chỉnh toàn thị trường quốc tế kể từ khoa học tập, thiên văn học tập, khảo cổ học tập,… gom chúng ta học tập viên đem ánh nhìn sống động về toàn cầu bên phía ngoài và những chủ thể mang tính chất kiến thiết, triết lý nghề nghiệp và công việc vô sau này.

Về khả năng học hành và thực hiện việc:

Các các bạn trẻ con tạo hình và cách tân và phát triển cỗ khả năng mượt trải qua việc nhập cuộc thực tiễn vô những dự án công trình nhiều chủng loại của VUS

 • Kỹ năng trí tuệ phản biện: Với từng dự án công trình khi nhập cuộc, những học tập viên tiếp tục biết phương pháp để ý, phân tách và suy đoán để lấy rời khỏi nhiều ý kiến cá thể, biết phương pháp đảm bảo những ý kiến và thể hiện những ra quyết định đích thị đắn.
 • Kỹ năng ăn ý tác: Các các bạn biết phương pháp liên minh với cá thể, luyện thể, cách tân và phát triển niềm tin đoàn team, nằm trong share và góp phần nhằm hoàn thành xong nên những tiềm năng công cộng.
 • Kỹ năng phú tiếp: Để phát triển thành một mái ấm điều khiển tài phụ vương thì khả năng tiếp xúc là một trong trong mỗi khả năng cần thiết gom chúng ta mạnh mẽ và tự tin trong những việc thương thảo, thuyết phục, truyền đạt vấn đề một cơ hội lanh lợi và khôn khéo. 
 • Kỹ năng sáng sủa tạo: Thông qua loa những dự án công trình, học tập viên được thỏa mức độ tạo ra, mò mẫm tòi những phương án xử lý và trình ý kiến, chủ ý của cá thể, gom những em mạnh mẽ và tự tin, sẵn sàng khi đối mặt với thách thức. 
 • Kỹ năng dùng công nghệ: Trong quy trình học hành, chúng ta học tập viên được xúc tiếp với technology 4.0 như luyện trị âm với technology AI, ôn luyện bài bác luyện với nền tảng phần mềm độc quyền của VUS, tạo nên nền móng nhằm chúng ta thích nghi và xúc tiếp với technology một cơ hội đem hiệu suất cao.

Anh Văn Hội Việt Mỹ – Hệ thống dạy dỗ chuẩn chỉnh quốc tế tiên phong hàng đầu bên trên Việt Nam

VUS – Anh Văn Hội Việt Mỹ kiêu hãnh là khối hệ thống giảng dạy dỗ Anh ngữ tiên phong hàng đầu bên trên VN được tổ chức triển khai NEAS ghi nhận unique đào tạo và huấn luyện và cty chuẩn chỉnh quốc tế trong vô số nhiều năm ngay tắp lự. Tại VUS, chúng ta trẻ con không những được chuẩn bị vừa đủ những khả năng về ngữ điệu hơn hẳn mà còn phải được trau dồi tăng về cỗ khả năng mượt, tương hỗ kiến thiết nền tảng vững chãi và tăng thêm kiến thức và kỹ năng, gom chúng ta mạnh mẽ và tự tin tiếp xúc, mạnh mẽ và tự tin phần mềm sự nắm rõ của phiên bản thân ái vô môi trường xung quanh học hành, sẵn sàng liên kết và hòa nhập với xã hội toàn thị trường quốc tế.

Xem thêm: công thức tính chu vi hình bình hành

 • Tính đến giờ, với khối hệ thống bên trên 70 cơ sở bên trên toàn nước, Anh Văn Hội Việt Mỹ đang được không ngừng nghỉ cách tân và phát triển với ước muốn mang tới môi trường xung quanh học hành Anh ngữ unique, linh động cho tới chúng ta trẻ con bên trên từng toàn quốc.
 • Với rộng lớn 2700+ nghề giáo và trợ giảng xuất sắc, tay nghề cao được tuyển chọn lựa chọn trải qua tiến độ gắt cao và không ngừng nghỉ cách tân và phát triển trình độ chuyên môn sẽ tạo tăng những mới học tập viên xuất sắc ưu tú. 
 • 100% những nghề giáo đều sở hữu vày CN trở lên trên và vày giảng dạy dỗ giờ Anh chuẩn chỉnh quốc tế như TESOL, CELTA & TEFL. Hình như, 100% vận hành unique giảng dạy dỗ vày thạc sỹ hoặc tiến sỹ vô đào tạo và huấn luyện ngữ điệu Anh.
 • Tự hào là một trong trong mỗi khối hệ thống giảng dạy dỗ Anh ngữ thứ nhất bên trên VN VUS đem số học tập viên đạt những chứng từ quốc tế (Cambridge Starters, Movers, Flyers, KET, PET, IELTS) tối đa lên đến mức 180.918 em và sẽ có được sự tin tưởng tưởng của rộng lớn  2.700.000 mái ấm gia đình bên trên toàn quốc.

Với ước muốn mang tới cho những em môi trường xung quanh học hành ngữ điệu đạt chuẩn chỉnh quốc tế, VUS vẫn đang được không ngừng nghỉ nỗ lực và cách tân và phát triển nhằm tăng cấp unique giảng dạy dỗ và đào tạo và huấn luyện, gom chuẩn bị những hành trang vững chãi, lẹo cánh mang lại chúng ta học tập viên lại gần rộng lớn với sau này tươi tỉnh sáng sủa.

bài luyện thì lúc này đơn lớp 6
Tổng phù hợp thuyết và bài bác luyện thì lúc này đơn lớp 6 đem đáp án

Với những dạng bài bác luyện thì lúc này đơn lớp 6 được VUS liệt kê bên trên, kỳ vọng đã hỗ trợ những em hiểu và nắm rõ cấu hình của thì lúc này đơn, sẵn sàng cho những bài bác đánh giá, bài bác thi… Chương trình học tập cung cấp 2 là công tác tuy nhiên những em chính thức xúc tiếp với những cấu hình ngữ pháp kể từ giản dị và đơn giản cho tới nâng lên. Để gom những em chuẩn bị kiến thức và kỹ năng vững chãi khi lên cung cấp trung học cơ sở, những khóa huấn luyện như Young Leaders tiếp tục là một trong trong mỗi lựa lựa chọn tối ưu tuy nhiên những bậc bố mẹ cần thiết quan hoài. Khóa học tập không những tương hỗ những em học hành hiệu suất cao bên trên ghế mái ấm ngôi trường tuy nhiên còn hỗ trợ những em sẵn sàng đoạt được những kì ganh đua học tập thuật quốc tế (KET, PET, IELTS,..).

Có thể cha mẹ quan liêu tâm:

 • Tổng phù hợp thuyết và bài bác luyện giới kể từ lớp 6 đem đáp án chi tiết
 • Tổng ăn ý những dạng bài bác luyện thì lúc này hoàn thành xong lớp 6 đem đáp án
 • Tổng ăn ý cỗ bài bác luyện giờ Anh lớp 6 cả năm đem đáp án chi tiết