bản chất của mã di truyền là

Câu hỏi:

03/09/2020 26,095

A. một cỗ tía mã hoá cho 1 axit amin 

Bạn đang xem: bản chất của mã di truyền là

Đáp án chủ yếu xác

B. tía nuclêôtit ngay tắp lự kề nằm trong loại hoặc không giống loại đều mã hoá cho 1 axit amin 

C. những axit amin đựơc mã hoá nhập gen 

D. trình tự động bố trí những nulêôtit nhập ren quy quyết định trình tự động bố trí những axit amin nhập prôtêin

Trả lời:

verified

Giải vì thế Vietjack

Đáp án A
Bản hóa học của mã DT là cỗ tía nuclêôtit mã hóa cho 1 axit amin.

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Mã DT đem tính tha hóa, tức là

A. nhiều cỗ tía nằm trong xác lập một axit amin 

B. toàn bộ những loại đều người sử dụng công cộng một cỗ mã di truyền 

C. mã kết thúc giục là UAA, UAG, UGA 

D. một cỗ tía mã hoá chỉ mã hoá cho 1 loại axit

Câu 2:

Trong những loại nuclêôtit nhập cuộc cấu trúc nên ADN không tồn tại loại nào:

A. Guanin(G). 

B. Uraxin(U). 

C. Ađênin(A). 

D. Timin(T).

Câu 3:

Đặc tính này tiếp sau đây của mã DT phản ánh tính thống nhất của sinh giới?

A. Tính thoái hóa 

Xem thêm: tác dụng của hoán dụ

B. Tính liên tục 

C. Tính phổ biến 

D. Tính quánh hiệu

Câu 4:

Mỗi ren mã hoá prôtêin nổi bật bao gồm vùng

A. Điều hoà, vận hành, kết thúc 

B. Khởi đầu, mã hoá, kết thúc 

C. Điều hoà, mã hoá, kết thúc 

D. Điều hoà, vận hành, mã hoá

Câu 5:

Mã DT đem tính quánh hiệu, đem nghĩa là:

A. Mã khai mạc là AUG, mã kết thúc giục là UAA, UAG, UGA. 

B. đa phần cỗ tía nằm trong xác lập một axit amin. 

C. Một cỗ tía mã hoá chỉ mã hoá cho 1 loại axit amin. 

D. Tất cả những loại đều người sử dụng công cộng một cỗ mã DT.

Câu 6:

Mã DT này tại đây không tồn tại tính thoái hóa

A. UGG và AUA 

B. UUG và AUA 

C. AUG và UGG 

D. AUG và UUG

Xem thêm: cho tam giác mnp vuông tại m