câu nào sau đây sai

YOMEDIA

 • Câu hỏi:

  Câu này tại đây sai? 

  Bạn đang xem: câu nào sau đây sai

  • A. Các đồng vị cần với số khối không giống nhau. 
  • B. Các đồng vị cần với số nơtron không giống nhau.
  • C. Các đồng vị cần với nằm trong năng lượng điện phân tử nhân.
  • D. Các đồng vị cần với số electron không giống nhau

  Lời giải tham ô khảo:

  Đáp án đúng: D

Mã câu hỏi: 40311

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Xem thêm: trong không gian oxyz cho mặt cầu s

Câu chất vấn này nằm trong đề đua trắc nghiệm tiếp sau đây, nhấn vào Bắt đầu thi nhằm thực hiện toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

Xem thêm: k2so4 có kết tủa không

CÂU HỎI KHÁC

 • Tổng số electron ở những phân lớp 3p và 3d của ion ({}_{26}F{e^{3 + }}) là  
 • Nguyên tử Crom (Z = 24), thông số kỹ thuật electron của nguyên vẹn tử Crom
 • Cho thành phần chất hóa học với kí hiệu  ({}_{13}^{27}Xl). Trong nguyên vẹn tử X có 
 • Trong ngẫu nhiên Clo với 2 đồng vị 35Cl và 37Cl. Nguyên tử khối khoảng của Clo là 35,5.
 • Biết nguyên vẹn tử cacbon gồm: 6 proton, 6 nơtron và 6 electron, lượng 1 mol nguyên vẹn tử cacbon là 
 • Nguyên tử ({}_9^{10}F) có số khối là bao nhiêu? 
 • Hạt nhân nguyên vẹn tử X với 8 proton và 9 nơtron. Kí hiệu nguyên vẹn tử của X là 
 • Một nguyên vẹn tử với 9 electron ở lớp vỏ, phân tử nhân của chính nó với 10 nơtron
 • Nhận quyết định này ko trúng ?
 • Kí hiệu này nhập số những kí hiệu của những obitan sau là sai? 
 • Số electron tối nhiều trong những lớp L, M theo thứ tự là 
 • Tất cả các nguyên vẹn tố tuy nhiên nguyên vẹn tử có 4 electron ở lớp ngoài cùng đều là kim loại.
 • Số proton của Na, Al, H, K theo thứ tự là 11,13,1,19 và số nơtron theo thứ tự là 12,14,1,20. Kí hiệu này ko trúng ?
 • Cho biết cấu hình electron nguyên vẹn tử của những thành phần sau:X là 1s2 2s2 2p2;         
 • Nguyên tử X ở lớp thứ 3 (lớp ngoài cùng) có chứa 5 electron
 • Cho thông số kỹ thuật electron của những thành phần sau            X.  1s2 2s2 2p6 3s2.
 • Các phân tử cấu trúc nên phân tử nhân nguyên vẹn tử (trừ nguyên vẹn tử hiđro) là 
 • Trong một nguyên vẹn tử, số proton luôn luôn bằng số electron và bằng điện tích hạt nhân.
 • Nguyên tử là thành phần nhỏ nhất của hóa học ko đem điện
 • Vỏ nguyên vẹn tử là 1 trong bộ phận của nguyên vẹn tử: 
 • Trong ngẫu nhiên Cu với 2 đồng vị 63Cu (75%) và 65Cu (25%). 2 mol Cu với một khối lượng 
 • Đồng với 2 đồng vị bền là: 65Cu , 63Cu . Nguyên tử khối khoảng của đồng là 63,54.
 • Câu này tại đây sai? 
 • Dãy này tiếp sau đây bao gồm những đồng vị của và một thành phần hóa học?
 • Hạt nhân của nguyên vẹn tử ({}_{29}^{65}Cu) có số nơtron là: 
 • Một đồng vị của nguyên vẹn tử photpho là ({}_{15}^{32}P). Nguyên tử này còn có số electron là: 
 • Hạt nhân của nguyên vẹn tử này với số phân tử nơtron là 28? 
 • Electron nằm trong lớp này tại đây links với phân tử nhân ngặt nghèo nhất
 • Một nguyên vẹn tử Y với tổng số electron ở phân lớp p là 11.
 • Tổng số phân tử proton, nơtron, electron nhập nguyên vẹn tử ({}_{35}^{80})Br là 
 • Nguyên tử thành phần M với tổng số electron và proton là 22. Cấu hình electron nguyên vẹn tử thành phần M là 
 • Phân tử này tại đây với tổng số electron rộng lớn nhất? (cho ZAl = 13, ZO = 8, ZS = 16, ZNa = 11, ZFe = 26) 
 • Hạt nhân của nguyên vẹn tử thành phần X với 19 proton, của nguyên vẹn tử thành phần Y với 17 proton.
 • Electron sau cùng phân bổ nhập nguyên vẹn tử  X là 3d8. Số electron lớp bên ngoài nằm trong của X là 
 • Cấu hình electron trúng của 26 Fe3+ là 
 • Cấu hình e lớp bên ngoài nằm trong của ion X2+ là 3s23p63d6. Cấu hình e của X là 
 • Nguyên tố Cu với Z = 29, thông số kỹ thuật electron của ion Cu2+ là 
 • Nguyên tử thành phần X với tổng số electron trong những phân lớp p là 11.
 • Số hiệu nguyên vẹn tử của thành phần photpho là 15. Nguyên tử photpho với số electron ở lớp bên ngoài nằm trong là 
 • Nguyên tử X với electron sau cùng phân bổ nhập phân lớp 3d và thực hiện mang lại phân lớp d với toàn bộ là 7 electron.

ZUNIA9

XEM NHANH CHƯƠNG TRÌNH LỚP 10

YOMEDIA