cây trung tính là cây ra hoa ở

Câu hỏi:

03/08/2019 23,514

Bạn đang xem: cây trung tính là cây ra hoa ở

A. Ngày lâu năm nhập mùa mưa và ở ngày ngắn ngủn nhập mùa khô

B. Cả ngày lâu năm và ngày ngắn

Đáp án chủ yếu xác

C. Ngày lâu năm nhập mùa rét và ở ngày ngắn ngủn nhập mùa nóng

D. Ngày ngắn ngủn nhập mùa rét và ngày lâu năm nhập mùa nóng

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP Thi Thử Ngay

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho những loại thực vật sau: tiểu mạch, sen cạn, dâu tây. Những loại này?

A. Chỉ rời khỏi hoa Lúc có tính sáng sủa nhỏ rộng lớn 12 giờ/ngày

B. Chỉ rời khỏi hoa Lúc có tính sáng sủa to hơn 12 giờ/ngày

C. Ra hoa ko tùy thuộc vào nước ngoài cảnh

D. Ra hoa Lúc thời hạn phát sáng vày thời hạn tối

Câu 2:

Phitôcrôm là?

A. Sắc tố cảm biến quang đãng chu kì và cảm biến khả năng chiếu sáng,  có thực chất là protein và sở hữu trong những phân tử cần thiết khả năng chiếu sáng nhằm nảy mầm

B. Sắc tố cảm biến quang đãng chu kì và cảm biến khả năng chiếu sáng,  có thực chất là phi protein và sở hữu trong những phân tử cần thiết khả năng chiếu sáng nhằm nảy mầm

C. Sắc tố cảm biến quang đãng chu kì và cảm biến khả năng chiếu sáng,  có thực chất là protein và chứa chấp trong những lá cần thiết khả năng chiếu sáng nhằm quang đãng hợp

D. Sắc tố cảm biến quang đãng chu kì nhưng ko cảm biến khả năng chiếu sáng,  có thực chất là protein và sở hữu trong những phân tử cần thiết khả năng chiếu sáng nhằm nảy mầm

Câu 3:

Một cây lâu năm ngày rời khỏi hoa nhập quang đãng chu kì chi chuẩn chỉnh 14 giờ sáng sủa -  10 giờ tối. Cây này sẽ rời khỏi hoa nhập quang đãng chu kì nào là sau đây?

(1) 14 giờ sáng sủa - 14 giờ tối

(2) 15 giờ sáng sủa - 9h tối

(3) 10 giờ sáng sủa - 7 giờ tối, chiếu khả năng chiếu sáng đỏ au 7 giờ tối

(4) 10 giờ sáng sủa - 7 giờ tối, chiếu khả năng chiếu sáng đỏ au xa vời 7 giờ tối

(5) 10 giờ sáng sủa - 7 giờ tối, chiếu khả năng chiếu sáng đỏ au - đỏ au xa vời 7 giờ tối

(6) 10 giờ sáng sủa - 7 giờ tối, chiếu khả năng chiếu sáng đỏ au xa vời - đỏ au 7 giờ tối

(7) 10 giờ sáng sủa - 7 giờ tối, chiếu khả năng chiếu sáng đỏ au xa vời - đỏ au - đỏ au xa vời 7 giờ tối

(8) 10 giờ sáng sủa - 7 giờ tối, chiếu khả năng chiếu sáng đỏ au - đỏ au xa vời - đỏ au 7 giờ tối

Phương án vấn đáp trúng là:

A. (2), (3), (6) và (8)        

B. (2), (3), (6) và (7)

Xem thêm: công thức của thạch cao sống

C. (2), (3), (5) và (8)         

D. (2), (3), (4) và (7)

Câu 4:

Phitôcrôm Pđ và Pđx Có nguyệt lão tương tác cùng nhau như vậy nào?

A. Hai dạng trả hóa cho nhau bên dưới sự hiệu quả của ánh sáng

B. Hai dạng đều ko trả hóa cho nhau bên dưới sự hiệu quả của ánh sáng

C. Dạng Pđ ko trả hóa được lịch sự dạng Pđx

D. Dạng Pđx ko trả hóa được lịch sự dạng Pđ

Câu 5:

Tuổi của cây 1 năm được xem theo gót số?

A. Lóng         

B. Lá

C. Chồi nách         

D. Cành

Câu 6:

Cho những loại cây sau:

(1) Thược dược

(2) Mía

(3) Cà chua

(4) Lạc

(5) Hướng dương

(6) Đậu tương

(7) Vừng

(8) Cà rốt

(9) Gai dầu

(10) Mía

Trong những loại cây bên trên,  những loại cây ngày ngắn ngủn là

A. (1) , (2), (6), (7), (9) và (10)

B. (1) , (3), (6), (7), (9) và (10)

C. (1) , (2), (6), (7), (8) và (10)

Xem thêm: dấu hiệu chia hết cho 3

D. (1) , (2), (3), (7), (9) và (10)