chất nào sau đây là bazơ

Câu hỏi:

09/08/2022 2,722

Bạn đang xem: chất nào sau đây là bazơ

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP Thi Thử Ngay

Đáp án C

KOH là 1 bazo.

Quảng cáo

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho 13,35 gam alanin vô hỗn hợp NaOH nhận được hỗn hợp Y. Dung dịch Y ứng dụng vừa vặn đầy đủ với 250 ml hỗn hợp HCl 1M nhận được hỗn hợp Z. Cô cạn hỗn hợp Z lượng muối hạt khan nhận được là

A. 18,825 gam

B. 35,245 gam

C. 24,675 gam

D. 18,675 gam

Câu 2:

Cho 7,4 gam metyl axetat vô 200 ml hỗn hợp NaOH 1M đun rét. Sau phản xạ ứng trọn vẹn, cô cạn hỗn hợp nhận được m gam hóa học rắn khan. Giá trị của m là:

A. 15,4

B. 10,8

C. 12,2

D. 8,2

Câu 3:

Số thích hợp hóa học este mạch hở đem nằm trong công thức phân tử C4H8O2

A. 4

B. 3

C. 5

Xem thêm: đề thpt quốc gia 2022

D. 2

Câu 4:

Thí nghiệm nào là tại đây xẩy ra phản xạ hóa học?

A. Cho lá Cu vô hỗn hợp H2SO4 quánh nguội

B. Nhúng lá Fe vô hỗn hợp MgSO4

C. Cho lá Fe vô hỗn hợp HNO3 quánh nguội           

D. Cho bột Ag vô hỗn hợp H2SO4 loãng

Câu 5:

Cho hỗn hợp chứa chấp 0,1 mol amino axit X ứng dụng với vừa vặn đầy đủ 500 ml hỗn hợp NaOH 0,4M nhận được hỗn hợp Y. Dung dịch Y phản xạ tối nhiều với 300 ml hỗn hợp HCl 1M, nhận được hỗn hợp Z. Cô cạn Z nhận được 30,05 gam muối hạt khan. Số nguyên vẹn tử hiđro đem vô phân tử X là

A. 8

B. 7

C. 5

D. 9

Câu 6:

Hiđrocacbon nào là sau đấy là anken?

A. Metan

B. Axetilen

C. Benzen

D. Etilen

Xem thêm: tính giá trị biểu thức lớp 3