chất nào sau đây thuộc loại monosaccarit

Câu hỏi:

22/08/2019 134,882

Bạn đang xem: chất nào sau đây thuộc loại monosaccarit

A. Glucozơ

Đáp án chủ yếu xác

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP Thi Thử Ngay

Trả lời:

verified

Giải vị Vietjack

Chọn đáp án A

Chất nằm trong loại monosaccarit là glucozơ

 Lưu ý:

Chất nằm trong loại monosaccarit ngoài glucozơ còn tồn tại fructozơ.

Chất nằm trong loại đisaccarit: mantozơ, saccarozơ.

Chất nằm trong loại polisaccarit: tinh anh bột, xenlulozơ

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Để phân biệt glucozơ và fructozơ tớ rất có thể dùng

A. Cu(OH)2

B. AgNO3/NH3

C. Quỳ tím

D. nước brom

Câu 2:

Chất này tại đây ko tan nội địa lạnh

A. glucozơ

B. tinh anh bột

C. fructozơ

D. saccarozơ

Câu 3:

Glucozơ ko nằm trong loại

A. phù hợp hóa học tạp chức

Xem thêm: the bomb exploded in the garage

B. cacbohiđrat

C. monosaccarit

D. đisaccarit

Câu 4:

Đốt cháy trọn vẹn nhị gluxit X và Y đều chiếm được số mol CO2 nhiều hơn thế nữa số mol H2O. Hai gluxit tê liệt là

A. Tinh bột và saccarozơ.

B. Xenlulozơ và glucozơ

C. Saccarozơ và fructozơ

D. Tinh bột và glucozơ

Câu 5:

Chất này sau đây không nhập cuộc phản xạ tráng bạc?        

A. Mantozơ

B. Fructozơ

C. Saccarozơ

D. Glucozơ

Câu 6:

Fructozơ và glucozơ phản xạ với hóa học này tại đây dẫn đến và một thành phầm ?

A. H2/Ni, to

B. Cu(OH)2 (to thường)

C. hỗn hợp brom

D. O2 (to, xt)

Xem thêm: chiến tranh thế giới thứ nhất mang tính chất