chất nào sau đây thuộc loại polisaccarit

Câu hỏi:

08/07/2019 263,521

D. Xenlulozơ

Bạn đang xem: chất nào sau đây thuộc loại polisaccarit

Đáp án chủ yếu xác

Đáp án D

- Xenlulozơ là polisaccarit

- Saccarozơ  là đissaccarit.

- Glucozơ và fructozơ là monosaccrit

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Glucozơ và fructozơ

A. đều tạo ra hỗn hợp blue color lam khi thuộc tính với Cu(OH)2

B. đều sở hữu group chức CHO vô phân tử.

C. là nhì dạng oán hình của và một hóa học.

D. đều tồn bên trên đa phần ở dạng mạch hở

Câu 2:

Chất nào là sau đây không thủy  phân vô môi trường thiên nhiên axit ?

A. Tinh bột.

B. Xenlulozơ.

C. Fructozơ.

D. Saccarozơ.

Câu 3:

Cacbohiđrat nào là tại đây nằm trong loại đisaccarit?

A. Xenlulozơ

B. Amilozơ

C. Saccarozơ

D. Glucozơ.

Xem thêm: công thức cường độ dòng điện

Câu 4:

Cho những tuyên bố sau:

(1) Glucozo được gọi là lối nho tự có khá nhiều vô trái khoáy nho chín.

(2) Chất mập là đieste của glixerol với axit mập. 

(3) Phân tử amilopectin với cấu hình mạch phân nhánh.

(4) Tại nhiệt độ chừng thông thường, triolein ở tình trạng rắn.

(5) Trong mật ong đựng được nhiều fructozo.

(6) Tinh bột là 1 trong những trong mỗi hoa màu cơ phiên bản của thế giới.

Số trừng trị biểu sai 

A. 3

B. 1

C. 2

D. 4

Câu 5:

Phát biểu nào là tại đây sai?

A. Glucozơ và saccarozơ đều là cacbohidrat.

B. Trung hỗn hợp, glucozơ và fructozơ đều hòa tan được Cu(OH)2.

C. Glucozơ và saccarozơ đều sở hữu phản xạ tráng bạc. 

D. Glucozơ và fructozơ đều là đồng phân của nhau.

Câu 6:

Cho sản phẩm hóa học gồm: glucozơ, fructozơ, triolein, metyl acrylat, saccarozơ, etyl fomat. Số hóa học vô sản phẩm thuộc tính được với hỗn hợp AgNO3 vô NH3, chiếm được kết tủa bạc là:

A. 2

B. 5

C. 3

Xem thêm: sách chuyên đề toán 10 cánh diều

D. 4